Novus och TBS bjuder in till webbinarium om internet, sociala medier och AI

Den 10 november 2023 genomförde vi ett webbinarium i samarbete med byrån TBS om det sociala medielandskapet och allmänhetens inställning till AI.

Längre ned ligger på sidan en inspelning av seminariet.

Syftet med seminariet var dela med oss av Novus kunskaper och insikter för att dels stötta TBS med sitt arbete kring marknadsföring i sociala medier och dels hjälpa både våra och TBS kunder att få en bredare förståelse av beteenden på och användning av sociala medier.

Under seminariet tittade vi på tre olika undersökningar. Vi började med att lyfta fram några av alla intressanta resultat som Internetstiftelsen har undersökt i sin rapport Svenskarna och internet. Detta är en rapport som Novus för tredje året i rad har bidragit med vår kunskap och ansvarat för dataleveransen genom att fråga svenskarna kring internetanvändningen. Vi har även tagit del av Medieakademins undersökning ”Maktbarometern” där vi tittade på att översätta mätningar gjorda i sociala medier sett ur ett ”verklighetsperspektiv”. Till sist hämtar vi information från Novus helt egen undersökning som kretsar kring människor syn på AI som hjälpmedel eller hot.

Talare:

Fredrik Holmström, Media och Teknikchef, TBS

Hjalmar Strid, Rådgivare, Novus

Torbjörn Sjöström, VD, Novus

 

Webbinariet belyser två centrala ämnen:

Del 1: Sociala medier, engagemang och spridning samt digitala makthavare

Utforska svenskarnas beteende på sociala medier och hur information sprids online. Upptäck de inflytelserika aktörerna i den digitala världen.

Del 2: AI och allmänhetens Inställning

Få insikter om hur allmänheten i Sverige ser på artificiell intelligens, dess fördelar och farhågor.

Här kan du läsa mer om svenska folkets internetvanor: Svenskarna och internet – Internetstiftelsen

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: