Frukost­seminarium om reklameffekt:  Vad uppnår vi med positivitet?

Seminariet har just avslutats vill du veta mer kontakta oss!

Datum: Tisdagen den 24 oktober
Tid:
8.00 – 9.30 (online start 8.30)
Plats:
Novus kontor, Sveavägen 59 i Stockholm, 6tr eller online via länk 

Varför varierar konsumenternas gillande av reklam? Vad sker i konsumenternas sinne när de gillar eller ogillar reklamen? Hur långt kan man komma med en positiv reklam inom en bransch där många spelar på jobbiga känslor? Och hur vet vi att reklamen har givit en önskad effekt? 

Novus delar värdefulla insikter från de senaste årens reklamutvärderingar och lyfter fram de mest förekommande fallgroparna. Vi hälsar särskilt välkommen SOS Barnbyar – en kund som på ett positivt sätt utmärkt sig med sitt senaste reklamkoncept och visat klokskap i att säkra sina reklaminvesteringar i förväg.  

AGENDA 

08:00 – Frukostmingel

08:30 – Lina Karlsson, konsult och varumärkesspecialist på Novus guidar oss igenom begreppen och vad som är viktigt att tänka på när man ska mäta och redovisa effekten av sin marknadskommunikation.  

08:45 – Cecilia Dahlheim, senior konsult på Novus presenterar lärdomar från kampanjutvärderingar med avstamp i nyckeltalet likability (gillar). Vi får veta hur gillandet av reklam kan variera och vilka vanliga fällor som bör undvikas för att uppnå effekt.

09:00 – Karin Cassinger, Marknads- och Kommunikationschef på SOS Barnbyar berättar om deras långsiktiga varumärkesarbete och varför de valde att gå mot strömmen och satsa på reklam som framhäver positiva känslor. Vi lär oss även hur man kan arbeta med långsiktighet i en tid när hela världen påverkas av krig. 

09:15Novus presenterar ett effektintyg för SOS Barnbyar 

09:20 – Frågor och diskussion  

Vill du veta mer ta kontakt med oss!

Kontaktperson
Lina Karlsson

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: