Väljarbarometern

Maj 2024 (2)

EU-väljarbarometern: KD under spärren – tio dagar kvar till valet

Läs hela rapporten här: Novus EU-väljarbarometer maj 2024 (2)

Analys

Det finns en statistiskt säkerställd nedgång, och det är övriga partier, där MED, PP, AFS, FI och Folklistan ingår. Vi särredovisar inte dessa partier då de delar på totalt 1,3 procent av de som säger att de har eller skall rösta i EU valet. Men det visar att inget av dessa partier har lyckats mobilisera sina väljare med drygt en vecka kvar till valdagen och med förtidsröstningen igång. I undersökningen frågar vi också om man har röstat, och i så fall på vilket parti.

Det är dock värt att nämna, trots att det inte är statistiskt säkerställt, att M går bakåt. Både M och SD har en större osäkerhet kring om deras sympatisörer kommer att rösta, men fördelen finns fortfarande hos SD vid ett lågt valdeltagande jämfört med M. Bland de som troligtvis inte kommer rösta har M en stor grupp som lutar åt partiet. SD:s sympatisörer är fortsatt närmare att rösta än de som skulle rösta på M. M:s nedgång kan sannolikt förklaras av att M tappar lite trovärdighet i diskussionen om trollfabriker, mer än SD gör så här långt. Liknande tendenser ser vi i riksdagsvalet, men inte lika omfattande eftersom riksdagsvalet har ett högre valdeltagande.

L är inom felmarginalen från 4%-spärren, men de ligger på den positiva gränsen i undersökningen. En förklaring är sannolikt att de markerat mot SD:s anonyma konton, vilket kanske öppnar upp L som ett valbart parti. För L-sympatisörer uppskattar generellt inte SD. SD samarbetet är en känslig fråga inom L, viket vi vet från tidigare undersökningar.

Även C kryper upp över 4%-spärren, även de inom felmarginalen.

KD ökar marginellt men är kvar under 4%-spärren.

S tappar lite jämfört med föregående undersökning.

V ökar, vilket kan bero på en Sjöstedt-effekt. Han är EU-kandidaten med högst förtroende i detta val.

MP ligger kvar på en hög nivå och ökar något. Bah Kuhnke har högt förtroende, och klimatfrågan är en EU-fråga. Fler väljare sätter sannolikt sitt hopp till MP i EU-valet. Klimatfrågan är väljarnas näst viktigaste fråga i EU-valet.

SD ökar något. SD anses vara bäst i tre av de fyra viktigaste EU-frågorna: brottslighet, gränser och säkerhet samt migration. Många väljare är oroliga för samhällsförändringen och påminns om att dessa frågor hänger ihop med den fria rörligheten inom EU. Detta gör sannolikt att SD ökar sitt stöd i EU-valet.

Torbjörn Sjöström, VD Novus

Om undersökningen

Novus EU-väljarbarometer ger svar på frågan hur svenska folket skulle rösta om det vore val till Europaparlamentet idag.

Novus EU-väljarbarometer maj 2024 (2) genomfördes under perioden 2–29 maj 2024. Undersökningen besvarades av totalt 2325 röstberättigade svenskar i åldern 18 år och uppåt utan övre åldersgräns. Resultatet är efterstratifierat på kön, ålder, utbildning, region och valt parti i riksdagsvalet 2022. För ytterligare information, se https://novus.se/om-novus/vanliga-fragor/. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta mikael.ohlsson@novus.se.

Andelen som skulle rösta på annat parti är 1,3% (-1,3) och andelen osäkra väljare, d.v.s. de som inte vet vilket parti de skulle rösta på, är 29,7%.

Läs hela rapporten här: Novus EU-väljarbarometer maj 2024 (2)

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: