Om allmänhetens relation till klimatfrågan, hållbarhet och energi

Frukostseminarium och webinar på Novus med Per Grenert, seniorkonsult på Novus, presenterar våra analyser från rapporten “En kartläggning av svenskarnas relation till klimatfrågan, hållbarhet och energi”.

Sverige skall vara klimatneutralt 2045. Omställningen har inletts, engagemanget är stort och initiativen är många. Men vad tycker och tänker den svenska allmänheten när det gäller frågor om klimat, hållbarhet och energi?

I syfte att bredda samhällsdebatten inom områdena klimat, hållbarhet och energi, har Novus genomfört en undersökning som tar sin utgångspunkt i den svenska allmänhetens relation till dessa områden. Det är bara utifrån kunskap om allmänhetens inställning som vi har möjlighet att korrigera missuppfattningar, fylla kunskapsluckor, förändra beteenden och på sikt kunna nå Sveriges klimatmål.

Några frågeställningar som kommer diskuteras är:
• Tror allmänheten att vi når klimatmålen, och vem skall ”göra jobbet”?
• Vill man själv bidra till ett minskat klimatavtryck?
• Kommer Sveriges energisystem att klara omställningen?
• Vilka energikällor anses vara en del av en hållbar utveckling?
• Elbilen och dess framtid?

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: