Nyhetsbrev november 2021

Är det över?

Frågan hela världen ställer sig hösten 2021, är det över? Pandemin. Det verkar blossa upp oroshärdar på olika håll i världen och vi hör fler exempel på att även vaccinerade fortfarande blir smittade. Men här i Sverige känns det mer och mer som att det faktiskt är över. Restaurangerna är knökfulla både kvällstid och på luncherna, det är lättare än någonsin att boka affärsmöten, alla verkar törsta efter sociala kontakter bara tanken på att gå på ett fysiskt seminarium får en att känna sig som en kalv på grönbete. Det är som ett gigantiskt kosläpp som någon uttryckte det.

På Novus går vi på högvarv. Vi har traditionellt varit mest förknippade med politik och opinion men våra uppdrag är numera fler på andra områden. Men självklart känner vi av att det är mindre än ett år kvar till valet och det politiska opinionsläget kommer följas löpande fram till valdagen 11 september nästa år. Frågan brukar diskuteras inför valår – kan man lita på mätningar? Därför anordnar vi Novus Tillförlitlighets-seminarium 24 november på Helio, Grev Turegatan 30, mer om det längre ned.

I månadens nyhetsbrev kan du också läsa om vårt samarbete med Internetstiftelsen och den största undersökningen kring digitaliseringen, ”Svenskarna och internet”, dessutom resonerar vår varumärkesexpert Ieva Englund kring vikten att bygga varumärke samt några rader om fördelarna med den kvalitativa metoden ”Insiktsforum Online”.

Trevlig läsning!


Novus samarbetar för första gången med Internetstiftelsen i undersökningen ”Svenskarna och internet”

Svenskarna och internet är en årlig undersökning av svenska folkets internetvanor, hur användningen av internet utvecklas och digitaliseringen av samhället. Nytt för i år är att Internetstiftelsen tillsammans med Novus utvecklat metoden för undersökningens genomförande. Det är också Novus som har varit ansvariga för datainsamlingen.

Svenskarna och internet är en studie som genomförs av Internetstiftelsen. Med undersökningen vill de bidra med fakta och insikter om hur användningen av internet i Sverige utvecklas. Internetstiftelsen vill ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället och näringslivet sker på välinformerad grund. Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt där ett trettiotal länder deltar. Sedan 2010 är Internetstiftelsen huvudman för den svenska studien. Rapporten baseras på intervjuer utifrån ett slumpmässigt urval av befolkningen i Sverige.

Läs mer om rapporten här…


Varför ska man lita på undersökningar? Novus Tillförlitlighets-seminarium

Det är mindre än ett år kvar till valet och undersökningar kommer vara en viktig del i partipolitiken och medias bevakning. Därför har vi valt att bjuda in representanter från de två största partierna, samt de största nyhetsmedierna. Seminariet som leds av Novus vd Torbjörn Sjöström och oss i panelen har vi Veronica Nelson/Socialdemokraterna, Ida Karlbom/Moderaterna, Mats Knutson/SVT samt Fredrik Furtenbach/SR.

Vi kommer gå igenom det man vet idag kring undersökningar och vad forskningen säger. Hur är det med bortfallet? Måste man göra 1000 intervjuer för att få ett statistiskt säkerställt resultat? Svarar man ärligt? Är valresultatet ”facit” på om undersökningarna stämmer eller ej? Exemplen är många som visar att man kan lita på undersökningar, bara man genomför dem med korrekta metoder.

Välkommen till seminariet som vi genomför fysiskt på Helio, Grev Turegatan 30 den 24 november.

Anmäl dig till seminariet här…


Insiktsforum Online – en smart metod

Kvalitativa metoder ger oss en djupare förståelse för hur och varför människor gör och tänker i olika situationer. Syftet med att jobba kvalitativt är att få djupare förståelse och fler dimensioner kring hur människor resonerar ”mellan raderna”.

Insiktsforum Online är en kvalitativ metod som kan liknas vid en modererad digital anslagstavla, där vi kan visa bilder/film och innehåll, skapa aktiviteter och frågor till deltagarna. Ett forum löper ofta under 2–4 dagar och deltagarna kan själva välja vilken tidpunkt som passar för att svara och genomföra aktiviteterna.

Ett forum ger stort utrymme för interaktion mellan deltagarna, de får också utrymme att själva lägga upp innehåll som bilder/film för att visualisera inläggen och aktiviteterna utifrån sina erfarenheter. Inläggen blir ofta både längre och utförligare och ger ett gediget och flerdimensionellt material att analysera och bygga insikter ifrån.

Insiktsforum Online är en metod som skapar engagemang och ger både bredd och djup i insikterna. Som kund kan du följa all aktivitet i forumet och får därmed direkt återkoppling på det som diskuteras. Vill du veta mer om Insiktsforum Online, eller andra kvalitativa metoder som ger en djupare förståelse för din marknad och din målgrupp, kontakta Ida af Robson – Client Advisor på Novus – ida.af.robson@novus.se

Läs mer om Insiktsforum Online här…


Lönar det sig att bygga varumärke 2021?

I förra nyhetsbrevet filosoferade vi en del kring köputlösande reklam och att företag de senaste 15 åren förmodligen lagt för mycket marknadsföring på action-orienterad kommunikation. Kanske en del av förklaringen finns i att många hävdar att varumärket är dött och att yngre målgrupper är notoriskt otrogna varumärken och är mer värderingsstyrda. Det går lätt att få fram produktinformation och spelar det då någon roll om varumärket jag googlar fram är känt för mig eller inte.

Ieva Englund, Novus varumärkesexpert, fördjupar sig i detta i en artikel i Resumé.

Du hittar artikeln i Resumé här…

 


Läs- och lyssningstips!

Svenskarna: Klimatkrisen löses genom internationella påtryckningar

Nästan varannan svensk anser att det är ekonomiska påtryckningar på de länder som släpper ut mest som är det bästa sättet att stoppa jordens uppvärmning. På andra plats kommer kärnkraften.

Läs undersökningen här…

Novus fortsatt Sveriges mest kända undersökningsföretag

För andra året i rad visar undersökningen att Novus är Sveriges mest kända undersökningsföretag och man befäster därmed ledarpositionen. Undersökningen visar att 71% av befolkningen känner till Novus och är fortsatt statistiskt säkerställt före närmaste konkurrent är Kantar-Sifo som har en kännedom på 61%.

Läs om undersökningen här…

Mats Knutson i Novus Sanity Check

Mats Knutson gästar den här gången Torbjörn Sjöström i ett avsnitt som präglas av deras gemensamma expertis inom politik. Vi får höra tankar kring tonen mellan politiker i debatter, polariseringsproblematiken och förtroende för politiker och media.

Lyssna på Novus Sanity Check här…

Vi har hunnit med två avsnitt av Novus Sanity Check sedan sist!

Här får ni träffa Kristoffer Appelquist, som leder SVTs program Svenska nyheter. Lyssna så får du reda på varför man inte på egen hand kan spela kung på teatern.

Lyssna på Novus Sanity Check här…


Kontakta oss

…om du vill ha mer information eller har frågor om oss eller en undersökning du vill göra.
Tveka inte att kontakta din kontaktperson på Novus alternativt maila till info@novus.se, peter.blid@novus.se, lena.roden@novus.se.

Kontakta oss


Är du inte prenumerant än?

Har du fått brevet vidarebefordrat till dig, men vill ha det direkt i din inkorg nästa gång?

Klicka för att prenumerera på våra utskick

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: