Insiktsforum Online

Insiktsforum online är en digital anslagstavla och nätbaserat diskussionsforum där man under en begränsad tid diskuterar och genomför uppgifter via sin dator eller app (normalt under 2-3 dagar). Här kan deltagarna interagera med varandra, delge sig sina tankar och reflektioner både i ord och bild. Deltagarna är fria att när som helst under dygnet gå in och besvara frågor, lämna in uppgifter och ladda upp bilder – vilket ger en stor flexibilitet för deltagarna.

Insiktsforum online följer också en förutbestämd aktivitetsguide, där den direkta feedbacken från deltagarna ger oss en stor flexibilitet att göra justeringar/förbättringar under dagarna som forumet löper. Det är en mycket uppskattad metod som skapar engagemang och ger både högkvalitativ input och insikter samtidigt som ni som kunder kan följa alla inlägg i forumet och får därmed direkt återkoppling.

Vill du veta mer om Insiktsforum online, eller andra kvalitativa metoder som ger en djupare förståelse för din marknad och din målgrupp, kontakta Ida af Robson – Client Advisor på Novus.

Kontaktperson
Ida af Robson
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: