Insiktsforum Online

Insiktsforum online

Insiktsforum online är en digital anslagstavla och nätbaserat diskussionsforum där man under en begränsad tid diskuterar och genomför uppgifter via sin dator eller app (normalt under 3-4 dagar). Här kan deltagarna interagera med varandra, delge sig sina tankar och reflektioner både i ord och bild. Deltagarna är fria att när som helst under dygnet gå in och besvara frågor, lämna in uppgifter och ladda upp bilder – vilket ger en stor flexibilitet för deltagarna.

Insiktsforum online följer också en förutbestämd aktivitetsguide, där den direkta feedbacken från deltagarna ger oss en stor flexibilitet att göra justeringar/förbättringar under dagarna som forumet löper.

Insiktsforum online är en mycket uppskattad metod som skapar engagemang och ger både högkvalitativ input och insikter samtidigt som ni som kunder får återkoppling i realtid.