Svenskarna: Klimatkrisen löses genom internationella påtryckningar

Novus har under hösten gjort en klimatrapport där vi undersökt vad svenskarna tror är effektivast för att lösa klimatkrisen.

(Ladda ned rapporten här: Novus klimatrapport hösten 2021)

Svenskarna tycker att det är bra att vi är ett föregångsland. Men Novus undersökning tyder på att Svenskarna redan verkar anse det, och att det inte kommer bli ännu bättre ju MER föregångsland vi blir.

Tittar man på vilka lösningar svenskarna anser är effektivast visar det tydligt att lösningen på ett globalt problem inte löses lokalt i Sverige.

Nästan varannan svensk anser att det är ekonomiska påtryckningar på de länder som släpper ut mest som är det bästa sättet. På andra plats kommer kärnkraften. Ett tydligt tecken på att man prioriterar en akut klimatkris före ett långsiktigt miljöhot. Precis som politikerna och forskare säger. Den globala uppvärmningen sker nu och måste åtgärdas nu. Lägger man till att inget fungerar utan elektricitet och att framtiden skulle vara elektrisk så blir ju elproduktionen helt central.

Svenskarna vet också att Kina är det land som släpper ut mest. 68 % av svenskarna svarar att det är kina som man tror har högst CO2 utsläpp.

Utmaningen för politiker som vill vinna förtroendet bland väljarna och samtidigt hjälpa till att lösa klimatkrisen är att visa att man kan påverka internationellt. Man vinner inte nya väljare i klimatets namn genom att t.ex. höja bensinpriset eller förbjuda de bilar som är så viktiga för många som inte bor i storstäderna. Det hade kanske fungerat om inte Svenskarna vetat att Sverige släpper ut en bråkdel av de globala utsläppen och att de största länderna inte gör det dom borde för att minska sina utsläpp.

28 % av de som säger att kina släpper ut mest anser att kina inte går något alls för att minska sina CO2 utsläpp. 53 % att de gör ganska litet. En tydlig bild över att man anser att Kina inte bara släpper ut mest utan att de inte heller tar ansvar för sin påverkan av den globala uppvärmningen.

Svenskarna kommer sannolikt inte heller att acceptera nollutsläpp av Sverige i klimatets namn om Sverige samtidigt låter de länder som släpper ut mest fortsätta som de gör. Särskilt som utsläppen verkar lösas i svensk retorik genom ökad import av varor från Kina och för den delen ökat beroende av Rysk gas, energipolitiken seglade upp som en av de viktigaste frågorna i somras, och det är ytterligare en fråga man inte löser fort och sannolikt kommer den att hänga med länge.

Det är ju också rätt svårt att se logiken i att gå över till en elektisk fordonsflotta i klimatets namn och bli mer beroende av fossil elproduktion och att denna omställning kommer att öka CO2 utsläppen i Kina. Samtidigt som klimatet är så akut att vi inte kan vänta i Sverige på att göra något.

Men däremot är det lätt att se varför väljarna inte tror att svenska politiker kan lösa klimatkrisen.

Ladda ned Novus klimatrapport här för mer information:

Novus klimatrapport hösten 2021

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: