Novus fortsatt Sveriges mest kända undersökningsföretag

För andra året i rad visar undersökningen att Novus är Sveriges mest kända undersökningsföretag och man befäster därmed ledarpositionen. Undersökningen visar att 71% av befolkningen känner till Novus och är fortsatt statistiskt säkerställt före närmaste konkurrent är Kantar-Sifo som har en kännedom på 61%. Övriga undersökningsföretag på Svenska marknaden ligger långt efter och med fler som inte känner till dem än som gör det.

Varje år anlitar Novus en partner för att undersöka vår och våra konkurrenters varumärke bland allmänheten. Vi brukar inte rapportera något om detta för det är en del av vår verksamhetsutveckling. Förtroende och kännedom är viktigt för alla publika företag. För undersökningsföretag är de egenskaperna helt centrala. Ett lågt förtroende för branschen orsaken till misstroendeeffekten i valet 2014 som jag har skrivit om här.

Kännedom är så klart inte allt. Men utan kännedom kan man inte bygga ett brett förtroende. Det gäller alla publika varumärken, ett undersökningsföretag bör ha en så bred kännedom som möjligt då undersökningsbranschen är en förtroende bransch, respondenter och kunder måste lita på att man gör sitt jobb. Det är extra viktigt för ett undersökningsföretag att ha en hög kännedom då det säkerställer att man svarar på undersökningarna vi gör. En hög kännedom är en garant för en hög deltagarfrekvens.

Tittar vi på inställning ligger Novus starkt till också. Bara 4 % av de som känner till Novus har en negativ inställning till Novus. Även här kvar på samma nivå som 2020.

Oberoende och tillförlitlighet är helt centralt vad gäller inställning och förtroende för ett undersökningsföretag. Undersökningen visar tydligt att Novus inte bara är på topp utan också stärker sin position bland allmänheten.

Vi fortsätter vårt arbete att stärka vår position på marknaden och att bli ett allt bättre kunskapsföretag. Men detta är ett viktigt kvitto på vårt hårda arbete.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Om undersökningen:

Undersökningen består av 1601 intervjuer och genomfördes på telefon mot svenska allmänheten under perioden 11-24 oktober 2021, den jämförs med en undersökning under motsvarande period 2020 och 2019. Datainsamlingen har genomförts av samma företag som samlar in data till Novus väljarbarometer: PFM Research.

Med skillnaden att i Novus väljarbarometer ringer de i Novus namn, nu ringer de i sitt namn för att inte skapa en snedvridning i resultatet pga. ökad kännedom för Novus om man sagt att man ringt från Novus.

 

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: