Frukostseminarium om marknadsstrategi – hur hittar man tillväxtpotentialen?

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog i Novus frukostseminarium, som anordnades i samarbete med Life och M&C Saatchi. Det var en inspirerande och givande morgon, och vi ser fram emot att fortsätta utforska dessa ämnen tillsammans i framtiden. Ett extra stort tack riktas till Mounes Zandi från M&C Saatchi, Emmelie Johansson från Life och Novus Lovisa Brunnberg för att de delade med sig av sina insikter och kunskaper under seminariet.

Här finns genvägarna

Lovisa Brunnberg, rådgivare och varumärkesspecialist på Novus, tar oss med på en resa genom segmenteringens värld. Hur kan du navigera för att hitta de mest lovande tillväxtsegmenten på marknaden? Vilka är de vanligaste fallgroparna att undvika?

”Ni som jobbar med marknadskommunikation eller varumärke på något sätt vet att man behöver bryta ut vissa segment för att kunna vara träffsäker. Då kan man göra en profilering, segmentering eller kombinera de båda metoderna. Alla lyssnar inte på samma argument, alla har inte samma behov och alla reagerar inte på samma triggers. Kommunikationen måste därför göras relevant för individen – då är segmentering ett perfekt alternativ. En segmentering innebär att vi grupperar konsumenterna utifrån liknande intressen, livsstil och värderingar. Med hjälp av detta och flera andra faktorer kan vi hitta genvägar till marknadssegmenten.”

”Dyrare och svårare än någonsin”

Mounes Zandi, strateg på M&C Saatchi, lyfter vikten av att djupgående förstå sina målgrupper för att landa rätt i en träffsäker strategi. Genom att integrera marknadsanalys i beslutsprocesserna visar hon värdet om att omvandla insikter till en praktisk och långsiktig riktning som ger effekt.

“Vi alla letar och söker efter effekt – det är därför vi investerar i reklam och kommunikation. Men att köpa till sig den här effekten är i dag dyrare och svårare än någonsin. Fokuset måste därför ligga på att veta vilka man ska vända sig till, vilka budskap som ska användas och vilka plattformar man ska synas på. Detta måste göras samtidigt som vi är medvetna om att 55% är negativt inställda till all typ av reklam. Och då handlar det inte om att de inte är öppna för att ta till sig budskap, utan de väljer att inte titta på reklamen. Detta blir såklart problematiskt för ett varumärke som har budskap att förmedla. Trots detta går det fortfarande att påverka människor i önskad riktning och mot konsumtion, det sker bara på lite olika sätt idag. Genom att använda kreativa grepp och utnyttja dem till sin fördel får man mer tillbaka för varje investerad krona samt större effekt för samma investering.”

Life

Emmelie Johansson, marknads- och e-handelsdirektör på Life, berättade om deras varumärkesresa. Från att vara en klassisk och lite otydlig hälsokostbutik som man går till ibland, till att bli sedd som en tydlig och självklar destination i vardagen för personligt välmående.

“Vi började förändringsresan med att genomföra en varumärkesundersökning för att förstå vilka våra konsumenter var, vad de handlade och vilka preferenser de hade. Vi kunde också observera hur konsumenterna såg ut i alla tre länder där vi är verksamma: Norge, Sverige och Finland. Sedan såg vi till att vår kommunikation var enhetlig i alla tre länderna. Det innebar att vi omorganiserade oss till en nordisk organisation där alla nu arbetar med alla tre länder i stället för att ha separata organisationer som fokuserar på ett enskilt land. Vi gick från att vara en hälsokostbutik till att bli en destination för personligt välmående. Life skulle inte bara vara en butik för hälsa, utan för hälsa + att känna sig riktigt bra.”

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: