Gällande de påståenden som riktats mot Novus

Kritiken som riktats mot Novus grundar sig i att deltagarfrekvensen återkommande ligger på 51 procent. Novus blir anklagade för att “fabricera siffror i SVT:s väljarbarometer” vilket är felaktigt.

Novus använder sig av tre metoder för att få in svar från slumpmässigt utvalda svenskar, vilket ligger till grund för den höga och jämna deltagarfrekvensen. Metoderna som används för att genomföra undersökningar är telefon (PFM), SMS (Novus) och vykort (Novus).

Deltagarfrekvensen tenderar att ligga mellan 50,5 och 51,4 procent. Siffran 51 procent har legat statiskt i den rapportmall som används för att sammanställa bland annat väljarbarometern. Med andra ord har Novus inte manuellt gått in och ändrat den siffran, vilket visar på ett administrativt fel.

Novus metoder har alltid varit transparenta. Det finns ingen hemlig modell och alla våra kunder får ta del av all information om undersökningens genomförande.

Vill du läsa mer om detta läs Torbjörns blogginlägg här.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: