Novus årskrönika 2023

En djupdykning i årets händelser och trender

Nu lämnar vi 2023 bakom oss och tar avstamp för en spännande framtid. Men innan vi gör det kommer här en tillbakablick med olika händelser, berättelser, infallsvinklar och röster från några av våra medarbetare.

Novus konsult Hjalmar Strid

Vilka utmaningar har kunderna stött på när det gäller att mäta och kommunicera opinionen under det senaste året?

I en tid med nya kriser runt varje hörn har det varit svårt för aktörer med mer nischade frågor att stanna kvar på agendan. Det är viktigt att varje fråga får plats i samhället och då måste man kontinuerligt stämma av opinionen i samhället för att visa att man behövs. Mediabilden och verkligheten är sällan samma sak. För att man inte ska riskera att ens egen hjärtefråga blir begravd av all rapportering om räntor, inflation och krig är det viktigt att hela tiden mäta och kommunicera ut att det också finns annat i samhället som behöver fokus. – Novus Client Advisor Hjalmar Strid

Vilka nya trender har du noterat inom varumärkes­strategi och kommunikation?

Jag ser en tydlig trend där företag och organisationer alltmer använder sig av den senaste forskningen inom varumärkes- och marknadsföringsområdet, samt inser värdet av beprövade analysramverk. Det är tydligt att det råder en ökad kunskapstörst och en strävan efter trovärdig grund för beslut. Denna utveckling kan eventuellt förklaras av det utmanande marknadsläget där det inte finns utrymme för misstag eller gissningar samt den spännande forskning som nyligen har kommit fram inom detta område. – Ieva Englund, Client Development Advisor

Vad har varit de mest betydelsefulla insikterna efter att ha arbetat med kampanj­utvärderingar?

Att tålamod är en underskattad egenskap inom marknadskommunikation. Alltför många varumärken byter kommunikationskoncept alltför ofta, inte sällan drivna av en obefogad rädsla för att konsumenterna ska tröttna på dem. Synd, eftersom det är både onödigt och dyrt! Ny forskning på området pekar faktiskt på att potentialen hos en kampanj att driva effekt är långvarig och konstant över tid. Med andra ord; bra reklam har inget bäst före-datum. Däremot kasseras den ofta innan den hunnit leva upp till sin fulla affärspotential för avsändaren. Rådet här blir att sitta lugna i båten och titta på historien nyckeltalen visar istället. Det lönar sig på sikt! – Lina Karlsson, Client Advisor

Hur har du upplevt intresset för varumärkes­analyser under året?

Intresset har varit stort, framförallt bland de företag som aldrig tidigare gjort varumärkesanalyser innan. Med risk att låta som en repad skiva så har den lågkonjunktur vi befunnit oss i samt oroliga tider lett till att företag bokstavligen inte har råd att chansa. Det som investeras i varumärket behöver träffa rätt och med bakgrund av det har flera modiga gett sig på sin första varumärkesmätning. I detta fall är en nollmätning perfekt att ha i bagaget för att kunna utvärdera sina marknadsinsatser 2024! – Lovisa Brunnberg, Client Advisor

Hur har året varit för fackliga organisationer, och vilka utmaningar har de främst arbetat med och hur har de löst dem?

I mitt arbete med undersökningar för fackförbund har jag sett en ökning av behovet för fackligt stöd, på grund av ekonomisk oro och arbetslöshet. Trots relativt högt förtroende för fackföreningar, minskar organisationsgraden, särskilt bland unga arbetare med osäkra anställningar och svaga ekonomiska förutsättningar. För att motverka denna trend måste fackförbunden tydligt visa medlemskapets fördelar, inte bara ekonomiskt utan även i förhandlingar med arbetsgivare. Fackförbund bör uppfattas som trygga och rättvisa. Fackförbunden måste alltså bli som världens bästa DJ – spela rätt låtar för att få alla på dansgolvet. Och vi på Novus? Vi är som festens planerare, vi ser till att musiken matchar gästernas smak, och ser till att fackens party blir årets hit! – Mats Lindström, Senior Client Advisor

Vilka globala trender inom marknads­undersökningar har du observerat under det gångna året och hur har de påverkat företagens strategier?

Sedan mitten av 2010-talet har nordiska företag anammat den globala trenden att internalisera insiktsarbetet, särskilt förstärktes det under pandemin. Konsulter gick till tryggare interna roller. Efter pandemin, med en ny lågkonjunktur står företagen inför nya utmaningar – bristande flexibilitet, kompetensbrist, intern kravställning – vilket leder till ett förändrat arbetssätt. 2023 väljer allt fler företag att återigen outsourca insiktsarbetet, nu med större förståelse för hur verksamhetskritiskt insiktsarbetet är och tydligt fokus på kvalitet i upphandlingen. Man inser fördelarna med ett konsultföretag som analyserar all omvärldsbevakning och kommunikation. Novus passar väl in i denna trend, vi undersöker och analyserar insikter från alla områden. – Peter Rosin, Senior Client Advisor

Har du märkt någon nyskapande tankegång under året bland de stora varumärken du har arbetat med?

Jag möter fler och fler kunder som pratar om sina “Brand Assets”, från att tidigare vara ganska fokuserade på själva logotypen breddas nu bilden till att även innefatta fler och andra kännetecken. Möjligen vanligare bland stora bolag eller bolag med flera varumärken där parallella kampanjer kan förekomma. Man vill helt enkelt skapa sig en bättre kunskap kring vilka kännetecken man har och hur man utnyttjar detta mest effektivt i sitt varumärkesarbete. Där kan vi hjälpa till och anpassa undersökningar för att dels se på hur dessa kännetecken står sig idag, vilka kombinationer av kännetecken som är starkast tillsammans samt förstås följa utveckling över tid mot ett starkare varumärke. – Viktor Wemminger, Business Advisor

Hur har den politiska kommunikations­arenan sett ut under det senaste året?

Min iakttagelse är att partiledarna använder sociala medier för att kommunicera. Detta rapporteras inte allt för sällan i nyheterna, ofta med Instagram som källa. Det verkar vara ett försök att kontrollera budskapet eftersom journalister styr debatten. Sociala medier har nu blivit politikens sätt att skicka ut sina pressmeddelanden och på så sätt nå ut till nyhetsmedia snarare än sina följare. Något bara offentliga personer kan göra. Ett tecken i tiden som visar hur politiken försöker göra det man kan för att ta kontroll över sin kommunikation. Tyvärr tenderar detta att resultera i en envägskommunikation och en mer förkortad form än vad väljarna egentligen skulle föredra. – Torbjörn Sjöström, CEO

Varje månad bjuder vi på kunskap, fakta och rapporter inom området varumärke och kommunikation i form av Novus Varumärkesbrev. Vill du ta del av det? Prenumerera här.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: