Novus expanderar – fyra nya kollegor på plats

Novus expanderar med ytterligare kompetens genom att välkomna fyra nya kollegor. Dessa senaste tillskott markerar en spännande tillväxt för organisationen och understryker Novus engagemang för att stärka sitt team med kompetens inom olika områden.

Peter Rosin

Novus anställer Peter Rosin som ny senior rådgivare. Ursprungligen med en bakgrund inom reklam- och kommunikationsbranschen inom olika sektorer – tog Peter för ungefär 20 år sedan en väg in i analys- och undersökningsområdet. Han kommer senast från rollen som Sales Director Nordic på Dynata.

– Novus har ett starkt varumärke och hög kännedom, nu är det upp till oss att fylla varumärket med rätt innehåll visavi våra potentiella kunder. Här kan vi bli bättre på att påvisa våra styrkor och vad som skiljer oss från andra aktörer i branschen. Den höga och breda kompetensen, förståelsen för våra kunders verksamhet och omvärld, förmågan att se helheten och inte bara den specifika frågeställningen och hjälpa kunden att ta nästa steg i rätt riktning, säger Peter Rosin.

Lena Rodén, försäljningschef på Novus:

– Vi är glada över att välkomna Peter Rosin till Novus som vår nya seniora rådgivare. Med sin långa erfarenhet och hans bredd inom undersökningar och analys kommer Peter fylla en viktig roll i vårt team. Peter kommer arbeta kundnära och vägleda våra kunder att ta rätt affärsstrategiska beslut genom våra undersökningar.

Simon Dahlberg

Simon Dahlberg anställs som Data Visualization Specialist för att möta upp med kompetens inom datadriven analys och för att visualisera information på ett mer effektivt sätt. Simon kommer närmast från Kantar Sifo där han varit ansvarig för webbaserat rapporteringssystem. Han har också jobbat som projektledare på Dapresy med visualiseringssystem.

– Novus arbetar med fakta och data som kunskapsunderlag. En viktig del för att förstå och hantera stora datamängder ligger i visualiseringen. Med ökad kundtillväxt växer detta behov, och därför förstärker vi Novus med vår första särskilda roll inom datavisualisering. Simon har omfattande erfarenhet inom dessa områden från bland annat Kantar och Forsta. Han passar perfekt för rollen och för de allt mer omfattande uppdragen som Novus får, säger Novus VD, Torbjörn Sjöström.

Claire Dickerson

Novus anställer även en ny kommunikatör, Naoures Tememi. Han har arbetat som journalist på flera mediehus och kommer närmast från SVT där han arbetat som journalist samt SoMe-reporter. Dessutom förstärks tech-teamet genom rekryteringen av Claire Dickerson som dataanalytiker. Hon kommer senast från ReadSpeaker där hon arbetade med maskininlärning och analys av stora datamängder, särskilt inom text-to-speech-teknologier för talsystem.

– Novus är inte bara Sveriges mest kända undersökningsföretag – vi fyller även viktiga kunskapsluckor i samhället. Vår närvaro sträcker sig från medborgare till makthavare och media. Med en egen podcast och flera evenemang har vi ett stort kommunikationsbehov. Naoures, vår nya kommunikatör, innehar alla kvaliteter vi behöver för att maximera spridningen av vår information. Algoritmer är en del i ett undersökningsföretags vardag, men tekniken utvecklas snabbt, därför behöver vi bredda vår kompetens mer kring machine learning, AI och språkanalys. Claire har en unik kompetens inom dessa områden och kommer bli en viktig tillgång till Novus expertis inom området, fortsätter Torbjörn Sjöström.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: