Novus Culture Base Index

Novus Culture Base Index: Medarbetarundersökningar

Tycker du att er medarbetarundersökning inte riktigt tillför det den skulle kunna?

Har ni en årlig medarbetarundersökning som ni inte drar nytta av fullt ut?

Novus lanserar nu en undersökning som mäter det som är viktigt och samtidigt ger er professionellt stöd för att agera på resultaten.

Ett företags eller en organisations kultur är den i särklass viktigaste faktorn för dess framgång. Man bör därför inte enbart utvärdera organisatoriska aspekter, medarbetarskap och ledarskap när interna undersökningar görs, utan även skapa förståelse för vilken kultur man har just nu. Främjar kulturen organisationens utveckling eller sätter den käppar i hjulet för den?

Varför en ny modell?

Brister vi upplever i vanliga medarbetarundersökningar när vi tittar runt omkring oss och rannsakar oss själva är att:

 • man mäter lite av allt, skjuter brett och får stora informationsmängder att ta hand om där graden av väsentlighet varierar
 • man fångar inte individernas känslor utan fastnar på attityder och i viss mån beteenden
 • åtgärdsprocesser förekommer, men ibland får man inte till den utväxling man skulle önska
 • hjärnforskningen ger oss nya utgångspunkter.

cbi_bild_1_500x375.jpg

Några av grundtankarna i Culture Base Index handlar om:

 • att med hjärnforskningen som grund skapa förståelse för vilken inverkan känslor och kultur har på organisationen, vid sidan om traditionella mått i medarbetarundersökningar
 • att skapa förståelse för vad som påverkar just era medarbetares motivation och ge viktiga nycklar till den interna kommunikationen
 • att mäta det som är viktigt (organisatoriska aspekter, medarbetarskap eller ledarskap)
 • att starta förbättringsprocesser genom att bygga på det positiva och hela tiden söka lösningar.

cbi_bild_2

En medarbetarundersökning kräver att man gör något med resultatet. Inom Novus finns lång erfarenhet av att arbeta med medarbetarundersökningar. Vi har dessutom nära samarbete med erfarna genomförande konsulter, change2grow och Coraggio, som kan hjälpa er att agera på resultatet. På så sätt kan vi hjälpa till att identifiera och lyfta fram vad som är positivt och bra i organisationen och hur man kan bygga vidare från detta.

Dessa möjligheter ger vi dig hos Novus. Vi erbjuder dig:

 • att komplettera din aktuella mätning med Culture Base index
 • att gå igenom din medarbetarundersökning ur detta perspektiv för att identifiera viktiga utvecklingsområden för organisationen i allmänhet och ledarskapet i synnerhet
 • att utbilda era chefer i teorin som ligger till grund för Culture Base index och som bygger på modern hjärnforskning
 • att skapa en helt ny mätning som ni använder och hela tiden agerar på.

Det är bara en del av vad vi kan erbjuda, kontakta oss så skräddarsyr vi tillsammans ett upplägg som passar er.

Kontaktpersoner:

Gun Pettersson
gun.pettersson@novus.se
Tel: +46 707 92 05 75

Vi kallar vår undersökning för Culture Base index

Hjärnforskningen ger oss nya utgångspunkter.

Det har hänt mycket inom hjärnforskningen den senaste tiden. Det talas bla om, helt i enlighet med den positiva psykologin, att om vi befinner oss i positiva tillstånd eller i ett tillstånd av att vara på väg mot något kan vi lättare hantera förändringar – samt använda vår potential och vara flexibla.

Vår hjärna är inte bara rationell och inriktad på att hitta lösningar på faktiska och adekvata problem. Den är starkt fokuserad på att undanröja sociala hot. En avgörande överlevnadsfaktor för oss. Hjärnan försöker ständigt minimera hot och maximera det som är belönande. Att minimera hot prioriteras. För att minimera hoten används samma mekanismer som vi använder då vi står inför ett reellt fysiskt hot som hotar vår överlevnad, så kallad ”fight and flight”-respons.

Den del av hjärnan som hanterar hotläget kräver mycket syre och energi och detta tas bland annat från det viktiga arbetsminnet. Vår förmåga till analytiskt tänkande och kreativitet minskar. Om hotläge uppstår i en organisation innebär det ett hot för organisationens produktivitet och anpassningsförmåga.

Vilka är hoten i er organisation?

Ovanstående utgör grunden i vårt ”Culture Base index” som utgår från David Rocks SCARF modell. Därigenom fångar vi individens känsla av att vara värdesatt och ha tillit samt uppleva viss förutsägbarhet och möjlighet att kunna påverka sin situation.

Vi vill inte bara mäta utan även bidra till att skapa engagemang och dialog. Novus medarbetarundersökning tar fasta på människors goda vilja. Den visar på möjligheter och hinder samt skapar engagemang och dialog. Vid sidan om kulturen och motivationsfaktorer avser vi att mäta det som är allra viktigast för er strategi, vilka beteenden som är nödvändiga och vilka attityder och drivkrafter som skall premieras. Tillsammans med er gör vi en behovsanalys och utifrån den väljer vi tillsammans ett antal områden att mäta utifrån ledarskap, medarbetarskap och organisatoriska aspekter.