Novus egna undersökningar

2021-11-17

Coronastatus 20211117

I samband med att folkhälsomyndigheten sa att man inte längre behövde testa sig om man var sjuk och vaccinerad så ville vi se hur många som faktiskt fått Covid efter påbörjad vaccination.

Detta är en senare publicering från 20211117

Senaste Coronastatus finns alltid här: Novus Coronastatus

(Om graferna inte laddas, ladda om sidan, ibland dyker inte alla grafer upp direkt)

Sammanfattning

I föregående Coronastatus kunde visade vi att de flesta svenskar vaccinerar sig för att minska smittspridningen, inte för att man själv är rädd för att bli allvarlig sjuk.

I samband med att folkhälsomyndigheten sa att man inte längre behövde testa sig om man var sjuk och vaccinerad så ville vi se hur många som faktiskt fått Covid efter påbörjad vaccination. Vad jag vet finns ingen som helst data kring detta. Folkhälsomyndigheten fick också mycket kritik kring detta och har idag återgått till att man skall testa sig om man är sjuk även om man är vaccinerad.

Men Novus kan nu visa att när vi undersökte hur många som blir sjuka under tiden man skulle testa sig trots vaccination, och en period då de flesta svenskars skydd fortsatt är aktivt och bör vara tillräckligt så är det bara 2 % som fått Corona efter att man påbörjat eller fullföljt vaccinationen.

Det är så klart bra att fortsätta följa covids utbredning i Sverige och pandemin är inte över. Även om Novus undersökning visar att vaccinationen ger ett bra skydd mot att bli sjuk. Vi följde också upp hur nära efter vaccination man insjuknade och hur sjuka de som vad vaccinerade blev. Men då det endast är 2 % av svenskarna så är antalet svar för få för att kunna dra några slutsatser kring hela befolkningen kring detta mer än de som svarar i enkäten och vaccinerat sig och fått Covid. Bland dessa har hälften blivit sjuka inom två veckor efter sprutan. Så det är innan vaccinet skall ha nått full verkan. Och de flesta blir som värst sängliggande med feber. Men som sagt denna del är endast indikativ på grund av att det är endast 2 % av de som vaccinerat sig som fått Corona efter vaccination.

Uppdatering:

Jag inser nu att denna undersökning skapar lite förvirring, eftersom det är en undersökning och inte en registerkörning. För de som har Covid är väl registrerade va?
Något jag själv tänkte var uppenbart inser jag inte är det för alla.
Köper man hem ett självtest från t.ex. ett apotek kommer inte det registreras någonstans om det visar positivt men man kan vara rätt säker på att man har Covid och kommer garanterat agera som att man har det. Det går alltså inte att bara titta på antal bekräftade fall då.
Särskilt som man från myndigheterna signalerat att det inte är så noga att testa sig och kan säkerligen leda till att man anser att ett hemtest är bekräftelse nog. Detta är vaccinerade svenskar som får reda på att man är trygg om man är vaccinerad. Så varför belasta vården då? När man inte gjort det innan för att avlasta dem under pandemin. Och rådet är ju ändå bara att stanna hemma till man blir frisk om man har Covid.

Med den internationellt höga vaccinationsgrad Sverige har samt att vi ser att vaccinet verkar fungera så anser i alla fall jag att detta är goda nyheter.

Vi undersökte också hur många som fått covid fler än en gång, och det var långt under 1 % av svenska folket. På 1000 intervjuer var det endast två personer som uppgav smittad mer än en gång. Vilket också är positivt.

Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1007 intervjuer under perioden 28 oktober – 5 november 2021 på Novus eget initiativ.

Vill du lyssna på coronaforskaren Tove Fall där vi pratar om vaccination av barn och om vikten av en forskningsberedskap så kan ni lyssna på det i senaste Novus Sanity check, finns där poddar finns och via länken nedan:

https://play.acast.com/s/1c5942ff-6dfc-4655-ba63-c1733877e243/tag%3Asoundcloud%2C2010%3Atracks%2F1119683815

Undersökningen har genomförts av Novus på eget initiativ och genomfördes i Novus Sverigepanel med 1048 intervjuer på ett riksrepresentativt urval i åldern 18 – 79 år den 16-21 september 2021.

Novus undersökningar är extremt tillförlitliga

Hur många vaccinerade är ytterligare en bra datapunkt för oss att metodkontrollera mot. Coronapandemin skapar en mängd offentlig statistik och genom Coronastatus kan vi gå tillbaka i våra undersökningar och matcha mot statistik när den blir officiell. Novus diffar ca 2 % jämfört med offentlig statistik då skall man ha i åtanke att vaccinationen pågår för fullt och på en vecka vaccineras en halv miljon svenskar drygt 5 % av alla vuxna. Vecka 17 uppger Folkhälsomyndigheten att 33 % av svenskarna var vaccinerade. Om vi enbart tittar på vecka 17 och vår undersökning med 1000 intervjuer får vi 31% en diff på 2 % (den matematiska felmarginalen är 2,9). Så det faktiska felet är inom felmarginalen.

Lägg då till att vår datainsamling har en tyngdpunkt i början av veckan och jag hittar inte dagsstatistik under denna period, så sannolikt är felet kanske 0,5 procentenheter mindre.

När jag jämförde Novus undersökning tidigare med bekräftat smittade (som inte ökade i närheten av samma takt som vaccinationen) var Novus fel 1,8 procentenheter.

Ytterligare ett kvitto på att Novus undersökningar är mycket tillförlitliga. Vi har också tidigare bl.a. kontrollera undersökningarna mot antal permitterade där det stämde lika bra då.

Ingen tvekan om att man kan lita på Novus undersökningar. Man behöver verkligen inte bara använda allmänna val för att kontrollera tillförlitligheten i metoderna. Novus Coronastatus ger oss en unik möjlighet att gå tillbaka och jämföra med ny offentlig statistik.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd på Novus eget initiativ.

Undersökningen har genomförts i Novus Sverigepanel från ett slumpmässigt rekryterat riksrepresentativt urval i åldern 18–89 år med 1530 intervjuer under perioden 26 april – 9 maj 2021, denna jämförs över tid med undersökningar sedan mars 2020. De flesta frågor har undersökts åtminstone veckovis sedan mars 2020 inom ramen för Novus Coronastatus.

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Detta är bara en mycket liten del av våra undersökningar. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare coronastatus:

Coronastatus 20210927 Varför man vaccinerar sig mot Covid
Coronastatus 20210909 Effekten av olika skyddsåtgärder mot spridning, bl.a. munskydd 
Coronastatus 20210514 Vaccinationstakten och covidtest
Coronastatus 20210401 Förändringsbeteende under Covid
Coronastatus 20210311 Sammanblandning mellan när sjukdomen konstaterade och när man blev sjuk
Coronastatus 20210308 Lägst antal sjuka sedan augusti 202
Coronastatus 210226 Markant färre med Covid symptom
Coronastatus 20210219 Användningen av munskydd
Coronastatus 20210205 Skillnaden mellan bekräftade och misstänkt Covid samt lite mer om långtidssjuka
Coronastatus 20210125 (Långtidssjuka)
Coronastatus 20201216 (Effekten av MSB:s SMS)
Coronastatus 20201211 (Andelen sjuka ökar utanför tätorterna och minskar i Stockholm m.m.)
Coronastatus 201204 (Om PCR och antikroppstest m.m.)
Coronastatus 1130 (Beteendeförändring, hemarbete, antal sjuka etc.
Coronastatus 1120 (Efterlevnad rekommendationerna, antal sjuka etc.)
Coronastatus 1116 (Antal sjuka, när man smittats och de ungas efterlevnad)
Coronastatus 1023 (Antal sjuka ökar, symptom och långtidssjuka)
Coronastatus 0924 (Uppgång i antal sjuka i Sverige samt långtidssjuka etc.)
Coronastatus 0904 (Långtidssjuka, antal sjuka, hur sjuk & symptom)
Coronastatus 0624 (långtidssjuka och när sjukdomen kom)
Coronastatus 0617 (Antal sjuka, framtidstro etc.)
Coronastatus 0610 (Antal sjuka, håll avstånd etc.)
Coronastatus 0526 (Vårdbehov misstänkt covid)
Coronastatus 0519 (Antal sjuka och håller avstånd etc.)
Coronastatus 0514 (Vilka symptom har man och vad var värst)
Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma)
Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm)
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: