Novus egna undersökningar

2021-09-09

Coronastatus 20210909

Uppdaterad 20210909

För tidigare rapporteringar se länkar längst ned på sidan.

Det senaste Coronastatus finns alltid här: Novus Coronastatus

Nytt på bloggen: Frågor kring Covid som behöver svar

Nytt på bloggen: Novus är Sveriges mest kända undersökningsföretag

(Om graferna inte laddas, ladda om sidan, ibland dyker inte alla grafer upp direkt)

Sammanfattning

Arton månader sen pandemins intåg i Sverige är den fortfarande högst närvarande i våra liv. Under tiden vi levt med denna pandemi har olika metoder rekommenderats för att minska smittorisken. Vi ville se vad svenska folket tror om de olika skyddsåtgärdernas effektivitet.

Tvätta eller sprita händerna anses vara det överlägset bästa sättet att hindra spridningen av coronaviruset, men det som kanske är det bästa hindret för sjuka att stoppa smittspridning om man lämnar hemmet, ansiktsmask är väldigt långt ned på listan.

Med tanke på att vi direkt fick lära oss att tvätta händerna. MSB fick som de själva sa en massa miljoner för att lära svenskarna tvätta händerna. Det har fungerat. Vi tror fortfarande att det är det absolut viktigaste sättet för att hindra smittspridning. Självklart är det bra med en god handhygien, eftersom händernas kontakt med ytor utöver ansiktet är ett lätt sätt att få i sig virus. Men samtidigt vet man att Covid även smittar genom luften och att munskydd har en tydlig effekt mot att hindra spridning av virus både vid in och utandningen. Svenska myndigheters inställning till munskydd har väl egentligen inte handlat om deras effektivitet, utan svenskarnas okunskap att kunna använda dem. Men då kan man ju undra varför MSB fick en massa miljoner att lära oss något vi lär oss i grundskolan samt av våra föräldrar och inte kunskapen i munskyddsanvändning som då verkade vara så komplicerat.

Hursomhelst, detta är återigen en påminnelse om att myndigheters och medias kommunikation skapar bilden hos svenska folket.

Det svenskarna anser vara absolut mest effektivt är att tvätta händerna och sedan hålla avstånd. Det man fick som instruktioner i början av pandemin sitter kvar, 70% av svenskarna anser att det är mycket bra. Ansiktsmasken tror många fungerar ganska bra, men absolut inte lika effektivt som att tvätta händerna, hålla avstånd inom och utomhus. Även vädra anses vara effektivare. Det är egentligen bara ansiktsvisir och engångsartiklar som anses vara mindre effektiva än ansiktsmasker.

Svenskarna har alltså lyssnat på folkhälsomyndighetens initiala råd och håller sig kvar vid dessa.

Novus Coronastatus visade att förtroendet var högt efter sommaren 2020, men sedan sjönk kraftigt när myndigheter gick ut och sa att det inte fungerar. När sedan myndighetsdirektiven ändrades så följde inte folket med i svängarna. Att ansiktsmask inte fungerar som skydd satte sig helt klart och lever nu kvar och är långt ned på listan över effektiva skyddsåtgärder.

Detta går till synes emot den forskning som nu i veckan fastställde att ansiktsmask hindrar smittan från att spridas.

Sedan kanske detta är lite överspelat nu när en klar majoritet är vaccinerade, men lärdomen kring detta är att man lyssnar och lär sig av myndigheternas kommunikation i Sverige. Så råden bör vara genomtänkta och nyanserade. Kring munskydden är det tveksamt om så var fallet.

Ladda ned rapporten här: Novus skydd mot spridning av covid

Novus undersökningar är extremt tillförlitliga

Hur många vaccinerade är ytterligare en bra datapunkt för oss att metodkontrollera mot. Coronapandemin skapar en mängd offentlig statistik och genom Coronastatus kan vi gå tillbaka i våra undersökningar och matcha mot statistik när den blir officiell. Novus diffar ca 2 % jämfört med offentlig statistik då skall man ha i åtanke att vaccinationen pågår för fullt och på en vecka vaccineras en halv miljon svenskar ca 0,5 % av alla vuxna. Vecka 17 uppger Folkhälsomyndigheten att 33 % av svenskarna var vaccinerade. Om vi enbart tittar på vecka 17 och vår undersökning med 1000 intervjuer får vi 31% en diff på 2 % (den matematiska felmarginalen är 2,9). Så det faktiska felet är inom felmarginalen.

Lägg då till att vår datainsamling har en tyngdpunkt i början av veckan och jag hittar inte dagsstatistik under denna period, så sannolikt är felet kanske 0,5 procentenheter mindre.

När jag jämförde Novus undersökning tidigare med bekräftat smittade (som inte ökade i närheten av samma takt som vaccinationen) var Novus fel 1,8 procentenheter.

Ytterligare ett kvitto på att Novus undersökningar är mycket tillförlitliga. Vi har också tidigare bl.a. kontrollera undersökningarna mot antal permitterade där det stämde lika bra då.

Ingen tvekan om att man kan lita på Novus undersökningar. Man behöver verkligen inte bara använda allmänna val för att kontrollera tillförlitligheten i metoderna. Novus Coronastatus ger oss en unik möjlighet att gå tillbaka och jämföra med ny offentlig statistik.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd på Novus eget initiativ.

Undersökningen har genomförts i Novus Sverigepanel från ett slumpmässigt rekryterat riksrepresentativt urval i åldern 18–89 år med 1530 intervjuer under perioden 26 april – 9 maj 2021, denna jämförs över tid med undersökningar sedan mars 2020. De flesta frågor har undersökts åtminstone veckovis sedan mars 2020 inom ramen för Novus Coronastatus.

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Detta är bara en mycket liten del av våra undersökningar. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare dagars coronastatus:

Coronastatus 20210514 Vaccinationstakten och covidtest
Coronastatus 20210401 Förändringsbeteende under Covid
Coronastatus 20210311 Sammanblandning mellan när sjukdomen konstaterade och när man blev sjuk
Coronastatus 20210308 Lägst antal sjuka sedan augusti 202
Coronastatus 210226 Markant färre med Covid symptom
Coronastatus 20210219 Användningen av munskydd
Coronastatus 20210205 Skillnaden mellan bekräftade och misstänkt Covid samt lite mer om långtidssjuka
Coronastatus 20210125 (Långtidssjuka)
Coronastatus 20201216 (Effekten av MSB:s SMS)
Coronastatus 20201211 (Andelen sjuka ökar utanför tätorterna och minskar i Stockholm m.m.)
Coronastatus 201204 (Om PCR och antikroppstest m.m.)
Coronastatus 1130 (Beteendeförändring, hemarbete, antal sjuka etc.
Coronastatus 1120 (Efterlevnad rekommendationerna, antal sjuka etc.)
Coronastatus 1116 (Antal sjuka, när man smittats och de ungas efterlevnad)
Coronastatus 1023 (Antal sjuka ökar, symptom och långtidssjuka)
Coronastatus 0924 (Uppgång i antal sjuka i Sverige samt långtidssjuka etc.)
Coronastatus 0904 (Långtidssjuka, antal sjuka, hur sjuk & symptom)
Coronastatus 0624 (långtidssjuka och när sjukdomen kom)
Coronastatus 0617 (Antal sjuka, framtidstro etc.)
Coronastatus 0610 (Antal sjuka, håll avstånd etc.)
Coronastatus 0526 (Vårdbehov misstänkt covid)
Coronastatus 0519 (Antal sjuka och håller avstånd etc.)
Coronastatus 0514 (Vilka symptom har man och vad var värst)
Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma)
Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm)
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: