Novus egna undersökningar

2021-03-11

Coronastatus 20210311

Novus Coronastatus från 20210311

Den senaste publicerade Novus Coronastatus finns alltid här

För tidigare rapporteringar se länkar längst ned på sidan.

Nytt på bloggen: Frågor kring Covid som behöver svar

Nytt på bloggen: Novus är Sveriges mest kända undersökningsföretag

(Om graferna inte laddas, ladda om sidan, ibland dyker inte alla grafer upp direkt)

Sammanfattning

Det sker en sammanblandning NÄR sjukdomen upptäcktes av vården och när man som individ insjuknade.

Novus Coronastatus kan idag visa att minst hälften av alla som insjuknat i Covid hade insjuknat innan maj 2020. Den officiella statistiken är inte fel. Men den utgår från när man kan konstatera sjukdomen, inte när den sker. Samt man missar helt tiden då det inte gick att göra kliniska tester. Den offentliga statistiken ger ingen bild av hur många som faktiskt varit och är sjuka i Covid, bara hur många vården känner till. Det utger sig inte för att visa något annat heller. Men den misstolkas tyvärr dagligen.

Idag har minst 1,5 miljoner vuxna svenskar haft Covid. De första fallen redan i november 2019 och i februari 2020 hade redan 200 000 svenskar haft Covid. Man kan också i Novus undersökningar se två vågor tydliga vågor. En februari – mars 2020 samt en november – december 2020. Men på grund av brister i tester och radikala förändringar i teststrategi är sannolikt förstavågen för låg. Den bör vara mycket större än den andra utifrån antal sjuka i Sverige och symptomen man hade då.

Bilden nedan är från c19.se LÄNK skärmdump tagen dagens datum, och visar antal bekräftade fall i Sverige och när de bekräftats. Det är inget fel på bilden, men den är missvisande. Den utgår från folkhälsomyndighetens data och visar antal bekräftade fall i Sverige och den tid det bekräftats.

Idag är det 700 000 bekräftade Covid fall i Sverige. Grafen visar precis det media och politiken pratat om. Ett markant ökande antal fall. Orange linje i grafen. Denna graf har ni nog alla sett på olika sätt överallt. Valde C19.se för det är en tydlig bild och var snabb att hitta. Om vi jämför med mars 2020 i bekräftade fall så var det inte mer än ca 2000 kända fall då. Jämfört med de 200 000 vi ser i våra undersökningar i februari (76 000 är faktiskt kliniskt bekräftade i februari 2020 men i tester som skett senare). En faktor 100 i skillnad. Det är enormt.

Men två viktiga saker att komma ihåg. Först den visar NÄR man kunnat bekräfta ett fall. Man frågar inte när personen insjuknade. Jag antar att man räknar in både positiva svar från aktivt virus och antikroppar. Det är totalt antal INDIVIDER bekräftats ha Covid i Sverige ackumulerat sedan Covid upptäcktes i Sverige. Dessa tester följs inte upp med frågor om NÄR man var sjuk. Hur länge man var sjuk, hur sjuk man var etc. För ett år sedan var det praktiskt taget omöjligt att testa sig för Covid om du inte lades in akut på sjukhus. Alltså grafen visar när man hittade sjuka individer och hur många. Tidslinjen blir alltså missvisande om man tror den visar när personerna insjuknat.

Statistiken i Sverige ger inte svar på NÄR någon var sjuk eller hur många som totalt troligtvis haft Covid i Sverige. Det finns säkert skattningar hos folkhälsomyndigheten. Kanske använder någon Novus Coronastatus, jag vet inte. Men statistiken ovan är “sanningen” över Coronas smittspridning i Sverige. Totalt antal sjuka och när de blev sjuka. Båda är helt felaktiga antaganden. Det är INTE slutsatser man kan dra av den officiella statistiken. Det är inte heller syftet med statistiken. Folkhälsomyndigheten sa själv innan sommaren på en pressträff att man inte är intresserade av att göra uppskattningar av hur många i Sverige som har eller har haft Covid. Något ni som följt Coronastatus sannolikt vet vad jag tycker om. Det är helt avgörande för att begripa pandemins effekter i Sverige att man faktiskt vet hur många som är och har varit sjuka.

Titta då istället på denna sammanställning.

Antal svenskar med bekräftad Covid i Sverige är ca 700 000 enligt Novus Coronastatus. Denna bör vara ungefär densamma som officiell statistik. Ytterligare en mycket bra bekräftelse för Novus undersökningar. Eftersom barn i regel inte testas ger Novus undersökning ändå rätt nära trots att vi endast undersöker åldersgruppen 18-89 år.

Den ljusgröna linjen bekräftade fall följer samma trend som i tex C19 men som ni ser är nivåerna markant högre. När man för in tidsaspekten när man blev sjuk, inte när det konstaterades påverkar det totalt bilden av när smittspridningen skedde i Sverige. Lägg sedan till de med symptom men som inte kunnat testa sig, då framträder sjukdomens framfart över Sverige i en helt annan bild.

Detta har jag rapporterat om innan, första gången var i april 2020 om jag minns rätt, men först idag kom jag på hur det kunde göras riktigt tydligt.

I detta fall från de två senaste veckornas Coronastatus. De med bekräftad samt misstänkt Covid. Inkluderar båda. Framförallt för att ingen kunde testa sig för ett år sedan, men också för att alla kanske inte testar sig nu heller. Självskattning har visat sig fungera mycket bra enligt våra studier och är fortfarande den enda data som finns under första halvåret 2020.

Det finns dock ett problem med detta, självskattning kombinerat med virus testers smala fönster (verkar endast vara pålitligt i början av sjukdomen) samt att alla inte blir friska. Gör att det finns flera felkällor som drar ned totalsiffrorna. Får du negativt på aktivt virus och antikroppar avfärdar många den mystiska sjukdom man haft som att vara Covid även om symptomen stämmer, det är tydligt i våra undersökningar.

Lägg sedan till att de med långtidscovid inte verkar utveckla antikroppar eller har aktivt virus i näsa och svalg. Att antikroppar saknas är ju ganska naturligt om man inte blivit frisk. Men dessa tror då inte längre de har Covid trots att symptomen stämmer.

Lägg därför till MINST 150 000 svenskar. Sannolikt fler, för långtidscovid är behöver inte vara kronisk, den har för en del endast ett extremt långt sjukdomsförlopp, långt över 10 veckor. Jag har dock inte gått närmare i våra undersökningar och lagt ut de långtidssjuka i tidsserien.

Enligt Novus Coronastatus är det minst 1,5 miljoner svenskar som idag haft Covid. 12 % av alla svenskar i åldersgruppen 18-89 år (åldersgruppen Coronastatus innefattar). Men jag tror som sagt det är fler än så. Men bristen på systematiska löpande kliniska populationsuppskattningar gör att man får acceptera denna osäkerhet idag tyvärr.

70 % av de som har haft Covid behöver inte söka vård alls, inte ens ringa 1177. När Covid kom så såg vi att man kunde koppla ihop symptomen med något nytt som inte var en vanlig förkylning. Men sedan kommer de kliniska testerna in som är intrimmade för att vara extra försiktigt och inte felaktigt ge ett falskt positivt test. Alltså hellre “fria än fälla” vid tveksamhet. Vilket gör att de testerna medvetet underskattar antalet. Min gissning är att felmaringalen i de kliniska testerna är bra mycket större än felmarginalen i Novus undersökningar. Men de kliniska testernas felmarginaler påverkar resultatet i självskattningen sedan så de som har haft Covud symptom men får ett negativt test kommer sen inte längre tro att det var Covid även om det sannolikt var det..

Det kanske låter komplicerat, men sammanfattningsvis. Tidslinjen för de konstaterade fallen i Sverige skall inte tas som en uppskattning över hur många som faktiskt har haft Covid i Sverige. De är inte gjorda för att visa det. De skall inte heller misstolkas för att visa NÄR någon blev sjuk. De visar bara när vården kunde konstatera att någon är eller har varit sjuk. Det är en helt annan sak.

Det finns enligt mig inget tvivel alls kring det faktum att Corona kom till Sverige i november 2019. När Covid varnades för som en allmän spridning så hade antagligen minst en halv miljon redan insjuknat.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd på Novus eget initiativ.

Undersökningen har genomförts i Novus Sverigepanel från ett slumpmässigt rekryterat riksrepresentativt urval i åldern 18–89 år med 2134 intervjuer under perioden 28 februari – 8 mars 2021. Utöver det undersöks dessa frågor åtminstone veckovis sedan mars 2020, historiken är baserad på en lång tidsserie från Novus undersökningar inom ramen för Coronastatus.

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Detta är bara en mycket liten del av våra undersökningar. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare dagars coronastatus:

Coronastatus 20210308 Lägst antal sjuka sedan augusti 202
Coronastatus 210226 Markant färre med Covid symptom
Coronastatus 20210219 Användningen av munskydd
Coronastatus 20210205 Skillnaden mellan bekräftade och misstänkt Covid samt lite mer om lågntidssjuka
Coronastatus 20210125 (Långtidssjuka)
Coronastatus 20201216 (Effekten av MSB:s SMS)
Coronastatus 20201211 (Andelen sjuka ökar utanför tätorterna och minskar i Stockholm m.m.)
Coronastatus 201204 (Om PCR och antikroppstest m.m.)
Coronastatus 1130 (Beteendeförändring, hemarbete, antal sjuka etc.
Coronastatus 1120 (Efterlevnad rekommendationerna, antal sjuka etc.)
Coronastatus 1116 (Antal sjuka, när man smittats och de ungas efterlevnad)
Coronastatus 1023 (Antal sjuka ökar, symptom och långtidssjuka)
Coronastatus 0924 (Uppgång i antal sjuka i Sverige samt långtidssjuka etc.)
Coronastatus 0904 (Långtidssjuka, antal sjuka, hur sjuk & symptom)
Coronastatus 0624 (långtidssjuka och när sjukdomen kom)
Coronastatus 0617 (Antal sjuka, framtidstro etc.)
Coronastatus 0610 (Antal sjuka, håll avstånd etc.)
Coronastatus 0526 (Vårdbehov misstänkt covid)
Coronastatus 0519 (Antal sjuka och håller avstånd etc.)
Coronastatus 0514 (Vilka symptom har man och vad var värst)
Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma)
Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm)
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: