Novus egna undersökningar

2021-03-08

Coronastatus 20210308

Novus Coronastatus från 20210308

Senaste coronastatus finns alltid här: Novus Coronastatus

För tidigare rapporteringar se länkar längst ned på sidan.

Nytt på bloggen: Frågor kring Covid som behöver svar

Nytt på bloggen: Novus är Sveriges mest kända undersökningsföretag

(Om graferna inte laddas, ladda om sidan, ibland dyker inte alla grafer upp direkt)

Sammanfattning

Så här få sjuka två veckor i rad har vi inte sett sedan i augusti 2020.

Andelen sjuka fortsätter att ligga på en lägre nivå, idag är 9 % av svenskarna sjuka och 4 % har nyligen varit sjuka. Den största gruppen sjuka idag, 5% har lättare förkylningssymptom. 1 % är mycket eller ganska sjuk.

Som vi presenterade förra veckan ser symptomen inte ut som Covid alls i samma omfattning heller, Viktigt att minnas att andelen med konstaterad Covid nu jämförs med en period för ett år sedan då sjukdomen sannolikt var som mest utspridd, men man visste inte om det, och det gick inte att kliniskt testa för sjukdomen. När sedan sjukdomen började följas i Sverige testades endast de som lades in på sjukhus. Inga andra. Vi ser i våra undersökningar att det var mycket fler då som hade Corona liknande symptom. Låga nivåer på konstaterade fall för ett år sedan innebär inte få sjuka i Covid. Man kan inte jämföra antal konstaterade fall nu mer hur det sett ut tidigare. Den kraftiga förändring som skett i teststrategi gör jämförelser helt omöjliga att göra.

Nästan varannan svensk, 46 % har nu testat sig för Corona viruset. 52 % av kvinnorna och 40 % av männen. Yngre i signifikant högre omfattning än äldre. Bara 18 % i åldersgruppen 65-79 år och endast 8 % i åldersgruppen 80-89 år.

23 % av svenskarna uppger att de tagit ett test för antikroppar. Men tillgången på dessa tester är ju inte lika stora som test av aktivt virus. Av dessa hade 20 % antikroppar. Men går tyvärr inte att göra några vettiga populationsuppskattningar av andelen med antikroppar då alla inte kan testa sig för antikroppar, under sommaren var det ju fritt fram för många, men sedan begränsades det kraftigt.

15 % av de som testade sig hade Covid. Signifikant fler i åldersgruppen 50-64 år, men vet inte om man kan dra någon slutsats kring det.

Varannan som testade sig och fått ett negativt svar trodde INTE att de hade Covid innan test:

51 % av de som testade sig och fått ett negativt svar på testet trodde inte innan att de hade Covid men ville veta. 28 % trodde de hade Covid men tror det inte längre efter ett negativt test.

De som i störst omfattning trodde de hade Covid var åldersgruppen 18-29 år, där 38 % uppger att de trodde de hade Covid innan testet men tror det inte längre.

Allt fler uppger att de vill vaccinera sig. 79 % säger nu att de vill vaccinera sig jämfört med 77 % i januari. 4 % uppger att de redan är vaccinerade. Lite färre än de som skall ha vaccinerat sig enligt offentliga siffror, men skillnaden är inom felmarginalen. Novus undersöker inte heller åldersgrupper över 89 år i on-line undersökningar, så vi har en åldersmässig underteckning där.

Apropå vaccination, borde man inte vänta med att vaccinera de som har antikroppar? Om man gjorde ett antikroppstest innan vaccination och skippade de som hade antikroppar borde väl doserna räcka längre? Men det skulle så klart bli dyrare och påverka sjukvårdens arbetsbelastning.

I Novus undersökningar är det nästan 20 gånger fler som har haft Covid än som är kliniskt konstaterat. Novus undersökningar är inte fel. Orsaken är begränsningar i kliniska tester för ett år sedan. Sedan bildar inte alla antikroppar, men de flesta som blir friska borde göra det va? Vaccinets uppgift är ju att kroppen skall bilda antikroppar, och har man redan det behöver man väl inte sprutan?

Det känns som att man nu utgår från att långt färre har haft Covid än som faktiskt har haft det.

I somras skattade vi att 1,5 miljoner hade haft Covid i Sverige, då var det 80 000 konstaterade fall. Det var så få konstaterade fall för att man bara testade de som behövde läggas in.

I somras konstaterade Novus att det fanns 150 000 långtidssjuka med Covid symptom. Vilket också stämmer med att var tionde smittad får långtidscovid. Novus undersökningar stämmer med den kunskap vi har hittat kring Covid. Symptomen är också karaktäristiska. De symptom vi ser nu ser mer ut som vanlig förkylning för de flesta och liknar mer säsongsförkylning som ju är väntad en normal vabruari.

Sverige är garanterat inte värre drabbad i smittspridning än andra länder. Men utgår man från kliniska tester vars syfte inte var att göra populationsuppskattningar kommer man att utgå från totalt fel historiska data och kan då omöjligt dra slutsatser kring nutiden och var vi befinner oss i smittspridningen. Men blir då oundvikligen reaktiv.

Idag är det under 700 000 konstaterat smittade i Sverige. Under hälften av vad vi såg i somras. Visst finns det en liten chans att Novus siffor är fel. Men den självskattning vi utgick från kan omöjligt ge en så skev bild. Att inte se att minst var tionde svensk redan i somras sannolikt hade smittats av Covid gör att man baserar åtgärderna på helt fel förutsättningar.

Självklart insjuknar man i Covid nu också, men man måste ha i åtanke att absolut flest blev sjuka innan man ens tillät de som var misstänkt sjuka att testa sig. I brist på kliniska tester bör man utgå från Novus undersökningar för att kunna skapa sig en bild av hur många som vad sjuka innan sommaren. Man kan absolut inte utgå från kliniskt konstaterade smittade innan sommaren. Det underlaget är totalt felaktig, den visar bara antalet så sjuka att de behövde läggas in på sjukhus för akut behandling av Covid.

70 % av de som har haft Covid behövde inte ens kontakta vården.

Det får man absolut inte glömma bort. De flesta blir inte särskilt sjuka. Glömmer man detta kommer man vidta totalt felaktiga åtgärder. Det går inte att skatta denna sjukdoms utbredning utifrån vårdbesök. Svenskarna stannade hemma och lät vården prioritera de absolut sjukast.

Sedan är så klart sjukfrånvaron inom vården ett problem. Men det är faktiskt ett annat problem och måste bemötas som ett sådant.

Det är heller inte försent att börja med populationsuppskattningar baserat på slumpmässigt genomförda virus och antikroppstester. Att skruva åt restriktioner baserat på bristande underlag gör mig djupt oroad. Det har sedan lång tid tillbaka gått att skapa sig en bättre bild av sjukdomens utbredning i Sverige. Snart har det gått ett år sedan man upptäckte det i Sverige och vi har fortfarande inte ens försökt att ta ett proaktivt grepp för att förstå hur många som faktiskt haft Covid i Sverige? Det är fortfarande bara Novus Coronastatus som ger en bild av hur många som är sjuka idag. När vi började med detta för snart ett år sedan trodde jag vi skulle stötta de offentliga i 4-5 veckor. Nu är vi snart uppe i 52 veckor…

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd på Novus eget initiativ.

Undersökningen har genomförts i Novus Sverigepanel från ett slumpmässigt rekryterat riksrepresentativt urval i åldern 18–89 år med 2150 intervjuer under perioden 23 februari -1 mars 2021. Utöver det undersöks dessa frågor åtminstone veckovis sedan mars 2020, historiken är baserad på en lång tidsserie från Novus undersökningar inom ramen för Coronastatus.

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Detta är bara en mycket liten del av våra undersökningar. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare dagars coronastatus:

Coronastatus 210226 Markant färre med Covid symptom
Coronastatus 20210219 Användningen av munskydd
Coronastatus 20210205 Skillnaden mellan bekräftade och misstänkt Covid samt lite mer om lågntidssjuka
Coronastatus 20210125 (Långtidssjuka)
Coronastatus 20201216 (Effekten av MSB:s SMS)
Coronastatus 20201211 (Andelen sjuka ökar utanför tätorterna och minskar i Stockholm m.m.)
Coronastatus 201204 (Om PCR och antikroppstest m.m.)
Coronastatus 1130 (Beteendeförändring, hemarbete, antal sjuka etc.
Coronastatus 1120 (Efterlevnad rekommendationerna, antal sjuka etc.)
Coronastatus 1116 (Antal sjuka, när man smittats och de ungas efterlevnad)
Coronastatus 1023 (Antal sjuka ökar, symptom och långtidssjuka)
Coronastatus 0924 (Uppgång i antal sjuka i Sverige samt långtidssjuka etc.)
Coronastatus 0904 (Långtidssjuka, antal sjuka, hur sjuk & symptom)
Coronastatus 0624 (långtidssjuka och när sjukdomen kom)
Coronastatus 0617 (Antal sjuka, framtidstro etc.)
Coronastatus 0610 (Antal sjuka, håll avstånd etc.)
Coronastatus 0526 (Vårdbehov misstänkt covid)
Coronastatus 0519 (Antal sjuka och håller avstånd etc.)
Coronastatus 0514 (Vilka symptom har man och vad var värst)
Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma)
Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm)
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: