Novus egna undersökningar

2021-02-05

Coronastatus 20210205

Detta är Coronastatus från 20210205

Den senaste publicerade Coronastatus finns alltid här: Novus Coronastatus

För tidigare rapporteringar se länkar längst ned på sidan.

Nytt på bloggen: Frågor kring Covid som behöver svar

Nytt på bloggen: Novus är Sveriges mest kända undersökningsföretag

(OM graferna inte laddas, ladda om sidan, ibland dyker inte alla grafer upp direkt)

Sammanfattning

Andelen sjuka

Andelen som var lättare sjuk i föregående vecka har ökat rätt markant jämfört med två tidigare veckor. Så när andelen med lättare förkylning går ned så ökar antalet som inte bara känner det som en förkylning.

Tips, håll musen över grafen och tryck på de tre prickarna längst upp till höger så kan du se grafen i helskärm

Det finns alltså tecken på att nedgången i antal sjuka har minskat och istället vänt upp igen efter ett par veckors nedgång. Eftersom de flesta är hemma bör “traditionella” sjukdomarna spridas mindre nu men Covid som smittar mer verkar inte dämpas på samma sätt. Dock återigen värt att påpeka att nästan alla som smittas inte blir så sjuka och dödsfallen drabbar fortfarande nästan uteslutande de som är mycket äldre och ofta med flera underliggande sjukdomar.

Långtidssjuka könsfördelning

En kommentar om långtidssjuka och den bild som sprids nu om att främst högpresenterande kvinnor drabbas. Det är baserat på 6000 konstaterade långtids Covid. Alltså de som söker vård. De mesta som är sjuka söker inte vård nu utan sitter hemma och väntar. Jag har påmint om detta tidigare. Men behöver påminna om det igen. Varför är högpresterande kvinnor överrepresenterade? Jo för de är vana att vara högpresterande och söker sannolikt vård mycket tidigare. De som är överrepresenterade i vår data som långtidssjuka är män, inte kvinnor. Men detta är inte fokus på veckans Coronastatus, men viktigt att inte blanda ihop läkarbesök med antal sjuka, särskilt inte under en pandemi då alla är tillsagda att stanna hemma så de allvarligt sjuka får plats. Läs mer längre ned. Men 72 % av alla med konstaterad Covid kontaktade inte alls vården.

Konstaterad Covid och misstänkt Covid

Efter förra veckans fokus på långtidssjuka så har jag tittat på en större datamängd, 6 veckors datainsamling (vecka 52-vecka 4) så jag utgår från 6335 intervjuer för att titta mer på de med misstänkt och konstaterad Covid. 8 % uppger idag att de har konstaterad Covid och 9 % tror de har haft Covid men inte konstaterad. Dessa grupper är alltså stora nog att titta noggrannare på om vi går tillbaka lite i vårt massiva dataset som byggts på sedan mitten på mars 2020.

Först en reflektion, eftersom det inte gick att testa sig alls under sjukdomens 6 första månaders närvaro i Sverige så blir det lite speciellt att tolka detta. Det är troligt att de som tror de har Covid nu men inte konstaterat som har insjuknat nu inte har Covid i samma omfattning som innan man kunde testa sig. Så man måste ha i minnet att de enorma skillnaderna i tillgång på kliniska tester innan och efter sommaren påverkar om man tror man har Covid eller inte. Så sjuk innan sommaren och tror man har Covid är troligare sant än de som insjuknar efter sommaren. Men lägg sedan till osäkerheten i de kliniska testerna. Hursomhelst jag väljer ändå att titta på misstänk och konstaterad Covid under hela perioden för det finns många intressanta likheter och olikheter.

När har man har man haft konstaterad Covid jämfört med när misstänkt Covid?

Återigen bekräftas det att Covid fanns i Sverige i november 2019, 2 % av de med konstaterad Covid var sjuka i november 2019. Men sedan ser man hur graferna börjar avvika. Sannolikt ser vi här en skillnad i testmöjlighet. Eftersom PCR testet enbart fångar upp Covid i början och Antikroppstestet inte fångar upp alla som haft Covid så visar sannolikt graferna snarare Sveriges skillnad i teststrategi. Under sommaren kunde man testa sig för antikroppar och kunde t.ex. få bekräftat att den skumma sjukdomen man hade runt årsskiftet var Covid. Men hade man inte antikroppar men alla symptomen under årsskiftet så tror man sannolikt ändå på rätt goda grunder att man hade Covid då. Du är den som känner din kropp bäst, och Sverige består verkligen inte av en massa hypokondriker. Se vårdbesöken nedan.

Men smittspridningen var mindre under sommaren. Sedan under hösten drogs tillgången till antikroppstest in men PCR testerna kunde fler göra och andelen konstaterat sjuka nu skjuter i höjden.

Hur sjuk blir man?

Som jag nämnde ovan blir de flesta inte alls så sjuka, 3 % av de med bekräftad covid behandlades akut på sjukhus. Att andelen är 0 på misstänkt covid är inte alls konstigt med tanke på att enbart de som lades in på sjukhus under våren testades för Covid. Inga andra fick testas även om vården själv misstänkte att det var Covid.

Hur många sökte vård?

68 % av de med bekräftad Covid sökte ingen vård alls, de kontaktade inte ens en vårdcentral, utan man har varit hemma och väntat på att friskna till. Precis som man blev tillsagd att göra. De med misstänkt Covid agerade på samma sätt.

Vilka symptom var värst?

Det mest intressanta här är kanske att de som upplever att konstaterat tappat lukt och smak är värst är många fler bland konstaterad Covid. Frågan är om det är för att PCR testet tas i näsa och mun som gör att de konstaterade har det i högre omfattning? Eller för att man inte blir så sjuk så det jobbigaste är just bristen på smak och lukt? Men visst är det intressant att skillnaden främst är där? De som misstänker Covid har i högre omfattning ont i halsen och hosta. Har viruset gått längre ned för dem, det talades ju om detta i början att viruset gick ned. Och har man inte blivit frisk har man inte heller utvecklat antikroppar. Så det är många frågor kring detta. Men finns ju många som kan människokroppen, jag fokuserar ju på det kollektiva beteendet och de stora dragen.

Har du, eller har du haft, något eller några av följande symptom under de senaste två veckorna?

Tittar vi på de som är sjuka nu valde jag att lägga in de långtidssjuka också i samma graf. Alltså det vi ser här är vilka symptom de med konstaterad Covid, misstänkt Covid och de sjuka mer än 10 veckor haft de senaste två veckorna.

Värt igen att påpeka när jag tittade på de långtidssjuka i höstas så var det en mycket stor andel som insjuknade när Coronaspridningen var som värst i sverige. Mars-April men inte frisknat till sedan dess. Detta är alltså inte kroniskt sjuka. Sen har vi med Allergi som symptom för det spekulerades ett tag om att det inte skulle vara Covid utan allergi…

Tycker detta är mycket intressant, Särskilt de långtidssjuka (den orangea stapeln) som helt tydligt drabbas av mycket fler symptom än alla andra. Nästan alla staplar är högre. Så de har allt på en gång i mycket högre omfattning. Men inte lika påtagligt lukt och smakbortfall, eller för den delen allergi. En annan sak med långtidssjuka är att de inte verkar ha konstaterad Covid. Men det får jag återkomma till senare.

Kanske värt att nämna att andelen som har varit sjuka så länge med dessa symptom inte alla tror de har Covid, tvärtom är det överraskande få som tror det eller har det konstaterat, då de inte verkar ha varken antikroppar eller påvisat aktivt virus. Men symptomen liknar annars Covid, förutom som det även rapporterades av Vetenskapens värld, att man inte hittar covid hos dessa i de ”vanliga” testerna. Och de flesta har som sagt inte sökt vård och fått den utredning som krävs för att få långtidscovid. Det är ju bara 6000 med konstaterad covid. Drygt 3 % av de vi ser i våra undersökningar.

Avslutande kommentar om dagens rapport

Novus Coronastatus är en unik datakälla och det som begränsar mig är tiden just nu. Men det är bra att de långtidssjuka lyfts tack vare det vi tagit fram. Det blev en internationell nyhet att Sverige skjuter till forskning om långtidscovid. Det hade inte skett med 6000 sjuka i en Facebook grupp, utan det vi upptäckte att antalet som inte frisknade till ökade för varje vecka och hundratusentals personer idag med “alla symptom på en gång”. Men de har inte konstaterad Covid. De är dock garanterat inte en grupp inbillningssjuka, det finns inget som tyder på det.

Att Covid fanns i Sverige i november 2019 är märkligt att det inte rapporteras mer om. För jag undrar fortfarande hur man kunde missa detta under så lång tid inom sjukvården. När personer uppger att de behövde behandlas akut runt årsskiftet borde det väl ringt några varningsklockor någonstans? Eller?

Man blir inte så sjuk i regel. Det måste berättas om mer. Varje dag får jag notiser om dagens antal döda. Men många av dom som nu dör i Covid dör av ålder och många sjukdomar, eller hade dött av lunginflammation om inte Covid var en anmälningspliktig sjukdom. Döda som aldrig hade räknats eller varit nyheter om inte Covid fanns. Det låter syniskt men det är sant. Det har aldrig varit en nyhet att en 85 åring dör av en lunginflammation med många underliggande sjukdomar. Nu är det dagligen rapporter om dessa. Nästan det enda det rapporteras om.

Förresten skrev dessa frågor som fortfarande behöver besvaras:

Frågor kring Covid som behöver svar

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd på Novus eget initiativ.

Undersökningen har genomförts i Novus Sverigepanel från ett slumpmässigt rekryterat riksrepresentativt urval i åldern 18–89 år med 2145 intervjuer under perioden 25-31 januari 2021. Samt en lite större analys på data mellan 12 dec – 31 jan. Utöver det undersöks dessa frågor åtminstone veckovis sedan mars 2020, så historiken är baserad på en lång tidsserie från Novus undersökningar inom ramen för Coronastatus.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Allt kan vi tyvärr inte ge bort gratis, för då har vi inte råd att fortsätta. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare dagars coronastatus:

Coronastatus 20210125 (Långtidssjuka)
Coronastatus 20201216 (Effekten av MSB:s SMS)
Coronastatus 20201211 (Andelen sjuka ökar utanför tätorterna och minskar i Stockholm m.m.)
Coronastatus 201204 (Om PCR och antikroppstest m.m.)
Coronastatus 1130 (Beteendeförändring, hemarbete, antal sjuka etc.
Coronastatus 1120 (Efterlevnad rekommendationerna, antal sjuka etc.)
Coronastatus 1116 (Antal sjuka, när man smittats och de ungas efterlevnad)
Coronastatus 1023 (Antal sjuka ökar, symptom och långtidssjuka)
Coronastatus 0924 (Uppgång i antal sjuka i Sverige samt långtidssjuka etc.)
Coronastatus 0904 (Långtidssjuka, antal sjuka, hur sjuk & symptom)
Coronastatus 0624 (långtidssjuka och när sjukdomen kom)
Coronastatus 0617 (Antal sjuka, framtidstro etc.)
Coronastatus 0610 (Antal sjuka, håll avstånd etc.)
Coronastatus 0526 (Vårdbehov misstänkt covid)
Coronastatus 0519 (Antal sjuka och håller avstånd etc.)
Coronastatus 0514 (Vilka symptom har man och vad var värst)
Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma)
Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm)
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: