Novus egna undersökningar

2021-01-25

Coronastatus 20210125

Uppdaterad 20210125

Detta är en tidigare publicering, den senaste finns alltid här: Novus Coronastatus

Nytt på bloggen: Frågor kring Covid som behöver svar

Nytt på bloggen: Novus är Sveriges mest kända undersökningsföretag

Sammanfattning

10 % a svenskarna är sjuka i någon omfattning, de flesta av dem (8 %) har lättare förkylningssymptom. I det lägre spannet av en nivå som legat ganska stabilt ända sedan september 2020. Dock har andelen lite sjukare än en lättare förkylning gått ned. Men det är lång under början på den kända smittspridningen i Sverige, t.ex i början på april då var femte svensk var sjuk.

Hur länge sjuk

Idag har var fjärde (25%) som är sjuk idag varit sjuk i samma sjukdom över 10 veckor, motsvararar ca 160 000. Jämfört med september då vi senast presenterade antalet långtidssjuka från Novus Coronastatus så har det ökat med 10 000, från 150 000 till 160 000. LÄNK HÄR så det betyder inte bara att det ökat, utan en del har faktiskt också tillfrisknat efter en sammanhängande sjukdom ofta långt mer än 10 veckor. Men totala antalet drabbade har som sagt ökat.

7 % uppger att de har bekräftad Covid. 10 % av svenskarna tror att de smittats av Covid, 8 % vet inte och 75 % tror inte de smittats. Tyvärr är jag mer osäker på träffsäkerheten kring självskattningen nu jämfört med i våras. Det finns för många osäkerheter i de kliniska testerna där personer med vad jag förstått nästan 100 % symptom på Covid, smak och luktbortfall inte har fått bekräftad Covid, eller de som är sjuka extremt länge med Covid symtom varken testar positivt i PCR eller har antikroppar. När fler kan testa sig kliniskt men det finns osäkeheter i de kliniska testerna blir det svårt att veta om man är sjuk i Covid eller inte. Jag tycker mig se många tecken på att det i allt högre grad underskattas av den anledningen nu på ett som vi inte såg i våras.

Men bland de som tror de har smittats av Covid ligger ganska stabilt från undersökning till undersökning. Det är nästan lika många som tror de smittats nu i januari som i november 2020 då vi först kunde se sjukdomen i Sverige. (värt att påminna om att det är nya slumpmässigt utvalda svenskar i varje undersökning men dessa ger ändå konsekvent misstänkt smittade från november 2019 och en stor spridning från februari 2020 samt peaken i mars när man konstaterade en allmän spridning i Sverige. Men som Novus Coronastatus visat nu i 9 månader fanns Covid med största sannolikhet långt innan mars.

Var femte person som tror sig smittats av Covid tror sig smittats innan mars 2020.

Förtroendet för myndigheter, regeringen och media

Det är tydligt att turbulensen den senaste tiden kring pandemin kraftigt påverkat förtroendet för regeringen och ansvariga myndigheter. Mest tappar MSB med hela 22 procentenheter i förtroende, Regeringen tappar 15 och FHM tappar 11. Alla tre nedgången är signifikanta. Däremot ligger sjukvården kvar i topp med oförminskat förtroende. Även förtroendet för medias hantering tappar signifikant.

Även media tappar signifikant i förtroende jämfört med i början på december.

Kort kommentar

Vad gäller förtroendet för myndigheter och regering gäller det att förstå att detta betyg sätts vad det ser ut som mer med tyngdpunkt utifrån en internationell jämförelse. Att Sverige hela tiden jämförs med andra länder, t.ex. våra nordiska grannländer där ju statistiken kring Covid ser helt annorlunda ut.

Eftersom S som ju leder regeringen inte har tappat i väljarstöd och andra partier i Sverige har inte vunnit i väljarstöd under årsskiftet pekar snarare på alternativen inte alls är så tydliga i Sverige.

Andra partier i Sverige alltså hade inte uppenbart gjort detta bättre enligt väljarna, det har inte skett någon markant ändring där. Tvärtom var det ganska stabilt i Novus väljarbarometer i januari.

Så misstron blir tydligt mot svenskt agerande kring Covid i Sverige. Detta skall alltså främst ses som en tappad tilltro till Sverige som land vad gäller förmågan att hantera pandemin. Alltså inte att regeringspartierna automatiskt skulle tappa i stöd på grund av detta, för där jämförs det med en svensk måttstock och de andra partierna i Sverige.

Viktigt att vara tydlig med vad som är vad helt enkelt. Men svenskarnas tilltro till Sverige som samhälle har fått sig en rejäl törn.

Ladda ned rapporten här: Novus Förtroende 20210120

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd på Novus eget initiativ.

Undersökningen har genomförts i Novus Sverigepanel från ett slumpmässigt rekryterat riksrepresentativt urval i åldern 18–89 år med 2145 intervjuer under perioden 4-17 januari 2021. Men utöver det undersöks dessa frågor åtminstone veckovis sedan mars 2020, så historiken är baserad på en lång tidsserie från Novus undersökningar inom ramen för Coronastatus.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Allt kan vi tyvärr inte ge bort gratis, för då har vi inte råd att fortsätta. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare dagars coronastatus:

Coronastatus 20201216 (Effekten av MSB:s SMS)
Coronastatus 20201211 (Andelen sjuka ökar utanför tätorterna och minskar i Stockholm m.m.)
Coronastatus 201204 (Om PCR och antikroppstest m.m.)
Coronastatus 1130 (Beteendeförändring, hemarbete, antal sjuka etc.
Coronastatus 1120 (Efterlevnad rekommendationerna, antal sjuka etc.)
Coronastatus 1116 (Antal sjuka, när man smittats och de ungas efterlevnad)
Coronastatus 1023 (Antal sjuka ökar, symptom och långtidssjuka)
Coronastatus 0924 (Uppgång i antal sjuka i Sverige samt långtidssjuka etc.)
Coronastatus 0904 (Långtidssjuka, antal sjuka, hur sjuk & symptom)
Coronastatus 0624 (långtidssjuka och när sjukdomen kom)
Coronastatus 0617 (Antal sjuka, framtidstro etc.)
Coronastatus 0610 (Antal sjuka, håll avstånd etc.)
Coronastatus 0526 (Vårdbehov misstänkt covid)
Coronastatus 0519 (Antal sjuka och håller avstånd etc.)
Coronastatus 0514 (Vilka symptom har man och vad var värst)
Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma)
Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm)
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: