Novus egna undersökningar

2020-12-04

Coronastatus 20201204

Detta är en äldre publicering av Coronastatus från 20201204

Den senaste publiceringen finns alltid att hitta här

För tidigare rapporteringar se länkar längst ned på sidan.

Nytt på bloggen: Novus är Sveriges mest kända undersökningsföretag. Läs mer här

Sammanfattning

Uppdaterar coronastatus även idag. Det finns så mycket intressant. Igår rapporterade vi att osäkerheten kring munskydd ökar signifikant samt att antalet sjuka går ned. Läs den här: Coronastatus 20201203

Var tredje svensk har testat sig för ett aktivt virus, av dessa har var tionde fått ett positivt besked och är alltså sjuka i Covid-19.

Var femte svensk har testat sig för antikroppar. Av dessa har 15 % fått bekräftat att de har antikroppar. Men 42 % av alla som testat sig för antikroppar trodde inte ens att de smittats. Säkerligen en effekt av alla diskussioner om asymtomatiska symptom. Något jag har svårt att se att de skulle vara i en så stor omfattning som man pratat om. Asymtomatisk verkar snarare vara att man har lättare (men skumma) symptom, något som jag tycker våra undersökningar talar för att man som individ i regel ser och kan härleda till Corona. Dock bland de som har antikroppar är det var tionde som inte trodde de smittats men ändå visade sig har antikroppar. 80 % av de som har antikroppar trodde att de smittats av Corona. Andelen asymtomatiska finns där så klart men i lägre grad än det talas om?

Test aktivt virus

Kvinnor testar sig för aktivt virus i högre grad än män. Åldersgrupperna 18-49 år i högre omfattning än de äldre.

Dock så visar inte testfrekvensen på att det är fler i de yngre åldersgrupperna som har aktivt virus i högre omfattning. Ungefär var tionde av de som testas har viruset. Däremot är det fler män än kvinnor som har viruset konstaterat när de testar sig.

Antikroppstest

Nästan var femte svensk har testat sig för antikroppar. Men i Stockholm är det långt fler. Så klart kopplat till tillgången till möjligheten att testa sig:

37 % av alla stockholmare har testat sig för antikroppar, i resten av landet är det mellan 10 och 15 % som testat sig.

Bland de som testat sig har 15 % antikroppar.

Testandet ger inte en representativ bild av sjukdomen

Dock kan man inte utifrån detta få fram totalt antal med virus eller antikroppar då de som testar sig inte alls behöver vara representativa för hela svenska folket. Tvärtom tyder undersökningen på motsatsen. Testandet skiljer sig kraftigt regionalt och i åldersgrupper för att visa att andelen konstaterade fall inte ger en korrekt bild av antalet svenskar som har eller haft Covid-19.

Man skall också ha i åtanke att testerna är intrimmade för att minimera antalet “falska positiva” för att inte av misstag ge utslag på någon som inte har Covid-19. Men det kan innebära att även människor med virus eller antikroppar inte får ett positivt svar. Som inte i den mängd som krävs för att ge utslag. Samt att kliniska tester också precis som undersökningar har felmarginaler.

Antal sjuka i coronaliknande/förkylningssymptom:

Denna visades även igår men bra referensgraf att ha med varje gång:

Andelen sjuka minskar jämfört med föregående vecka. Nu är 11 % sjuka med förkylningssymptom jämfört med 14 % föregående vecka. Andelen nyligen sjuka är kvar på samma nivå. 4 % av svenskarna har nyligen varit sjuka.

Ny åldersgrupp i vår regelbundna Coronastatus

Nu har vi också börjat undersöka 80-89 åringar regelbundet. Vi har gjort nedslag under våren även i den gruppen men nu inkluderat dem i varje veckovisa Coronastatus. Dock skall man ha i åtanke att detta är 80-89 åringar som har en nätnärvaro och är inte helt representativa för hela den åldersgruppen. Men på grund av diskussionen om att vi ignorerar den åldersgrupp så valde vi att ta med det trots det.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd på Novus eget initiativ.

Undersökningen har genomförts i Novus Sverigepanel från ett slumpmässigt rekryterat riksrepresentativt urval i åldern 18–79 år med 1043 intervjuer under perioden 24-30 nov 2020. Men utöver det undersöks dessa frågor åtminstone veckovis sedan mars 2020, så historiken är baserad på en lång tidsserie från Novus undersökningar inom ramen för Coronastatus.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Allt kan vi tyvärr inte ge bort gratis, för då har vi inte råd att fortsätta. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare dagars coronastatus:

Coronastatus 1130 (Beteendeförändring, hemarbete, antal sjuka etc.
Coronastatus 1120 (Efterlevnad rekommendationerna, antal sjuka etc.)
Coronastatus 1116 (Antal sjuka, när man smittats och de ungas efterlevnad)
Coronastatus 1023 (Antal sjuka ökar, symptom och långtidssjuka)
Coronastatus 0924 (Uppgång i antal sjuka i Sverige samt långtidssjuka etc.)
Coronastatus 0904 (Långtidssjuka, antal sjuka, hue sjuk & symptom)
Coronastatus 0624 (långtidssjuka och när sjukdomen kom)
Coronastatus 0617 (Antal sjuka, framtidstro etc.)
Coronastatus 0610 (Antal sjuka, håll avstånd etc.)
Coronastatus 0526 (Vårdbehov misstänkt covid)
Coronastatus 0519 (Antal sjuka och håller avstånd etc.)
Coronastatus 0514 (Vilka symptom har man och vad var värst)
Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma)
Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm)
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: