Novus egna undersökningar

Coronastatus 0526

English report can be downloaded here Coronastatus eng 20200526

Uppdaterad 20200526 kl 12:20

För tidigare dagar se länkar längre ned efter dagens uppdatering

Sammanfattning

Idag tror 15 % av svenska vuxna att de smittats av Covid-19. I Stockholm är det högst, men man ser också att det är svårt med självskattning, det speglas lite av hur Covid beskrivs i media. Det är ett väldigt fokus på döda och akut sjuka samtidigt som våra undersökningar tyder på att man bör ha synliga symptom men ett mycket begränsat vårdbehov.

Tittar vi på vårdbehovet så har 74 % av alla svenskar med misstänkt Covid smitta aldrig uppsökt någon form av vård alls.

Endast 7 % har uppsökt vårdcentral. 2 % har behövt akut sjukvård. 3 % har uppsökt närakut. 18 % ringde 1177.

Alltså ca 820 000 svenskar tror de smittats av Covid-19 men uppsöker inte vården alls. Att jämföra med ca 70 000 som uppsökt en vårdcentral.

Så om man skall undersöka allmänna spridningen av Covid-19 i samhället kan man inte titta på patienter. Vilket verkar skett i Folkhälsomyndighetens publicerade undersökning i förra veckan där t.ex. 7,3 % skulle ha antikroppar i Stockholm. Men jag vet inte vilket urval som skett, men de intervjuer jag sett så var det inte ett slumpmässigt urval av svenska folket. Det verkar snarare varit personer med kontakt med vården på ett eller annat sätt.

Jag bloggade om problemet med modeller och faran att försöka förutsäga framtiden, relevant och kan vara värt att läsa om man är mer intresserad av detta: Om Corona: Sluta stirra på spåkulor och framtidsmodeller

Det är ju också så att man inte fick komma in i vården under denna period om man inte var i akut vårdbehov om man misstänkte att man har Covid-19. Råden var tydliga, stanna hemma, träffa inga människor och vänta till du är symptomfri. Vi vet att Svenskarna har följt detta under hela denna period utifrån Novus löpande undersökningar. Även detta bekräftar det. Tror man att man har Covid-19 har man stannat hemma och väntat på att bli frisk.

Personligen begriper jag inte varför vi nu flera månader in på en känd allmän spridning inte har slumpmässiga kliniska tester som kan samköras med Novus Coronastatus. Då hade vi kunnat få riktiga svar på vilka symptom som är direkt förknippat med Covid-19, inte bara för de som blir akut sjuka. Hur länge man normalt är sjuk. Samt så klart så behöver man inte bara förlita sig till Novus undersökning om självskattning. Vilket tyvärr fortfarande är det bästa vi har. Inte bara i Sverige verkar det som. DEt är ett mysterium varför man inte tar till den kunskap som finns kring sannolikhetsurval och att man försöker bilda sig en konkret bild av smittans utbredning och sjukdomens karaktär. Sånt Novus konstant håller på med inom andra områden. Men här behöver det kompletteras med kliniska tester. Det är det enda som saknas nu. Kostnaden är försumbar. Lägg då till att Novus bistått med undersökningar värda miljoner helt gratis. Det är tråkigt och frustrerande att se att man missar en enkel möjlighet att faktiskt börja förstå mer.

Dagens Coronastatus är baserat på undersökningsdata mellan 4-24 maj 2020 från Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Deltagarfrekvensen är ca 73 % i genomsnitt. Undersökningen är representativ för Svenska folkets åsikter.

Generellt

Kanske också värt att förtydliga att vi drar ett slumpmässigt nytt urval i varje undersökning. Alltså inte samma människor som svarar dag efter dag utan det är nya människor som slumpas fram varje gång.

Alla undersökningar är genomförda i Novus Sverigepanel. Deltagarfrekvensen är över 70 % på endast en dags datainsamling. En nivå som är rekordhög. Novus undersökningar är något man gärna svarar på, vilket gör mig otroligt tacksam. Tack alla ni som hjälper till att sprida förståelse kring denna unika och oroande situation som Coronapandemin medför. Utan er hade vi inte kunnat få fram denna information. Tillsammans har vi kunnat visa Sverige och världen hur väl vi sköter oss och förvaltar det kollektiva ansvar som är en förutsättning som krävs för att vi skall kunna klara denna pandemi med så liten skada som möjligt på samhälle och individer.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Allt kan vi tyvärr inte ge bort gratis, för då har vi inte råd att fortsätta. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare dagars coronastatus:
Coronastatus 0519 (Antal sjuka och håller avstånd etc.)
Coronastatus 0514 (Vilka symptom har man och vad var värst)
Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma)
Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm)
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: