Novus egna undersökningar

2020-12-16

Coronasatus 20201216

Publicerad 20201216

Senaste Novus Coronastatus hittas alltid här: Novus Coronastatus

För tidigare rapporteringar se länkar längst ned på sidan.

Nytt på bloggen: Novus är Sveriges mest kända undersökningsföretag. Läs mer här

Sammanfattning

97 % av svenskarna uppger att de fick SMS:et som gick ut den 14 december, 2 % uppger att de inte fick det och 1 % uppger att de inte har någon mobiltelefon. Men endast 30 % av Sveriges vuxna som fick det gick in på Krisinformations hemsida efter.

86 % av svenskarna visste att det skulle komma ett SMS den 14 december.

Så det är tydligt att informationen om att det skulle komma ett SMS gått fram till nästan alla

72 % av de som kände till att det skulle komma fick först reda på det via nyhetsrapporteringen i massmedia. 13 % fick reda på det i sociala medier, men det kan ha varit nyhetsrapporteringen som delades även där. 6 % av svenskarna såg pressträffen direkt, nästan lika många 5 % fick reda på det via någon de känner.

Andelen som gick in på hemsidan stämmer med de totalsiffror MSB släppte ang. besökare på hemsidan.

Men jag skulle nog inte anse att det var så bra om syftet var att informera hela svenska folket om nya viktiga direktiv. Tvärtom skulle det vara en katastrof om SMS:et använts utan medias föravisering och löpande rapportering sedan mars 2020 om de allmänna råd som gäller för att hindra smittspridningen. Nu var ju dessa råd som finns på krisinformation i princip de samma som gällt i minst 6 månader för de flesta. Skillnaden verkar vara att det nu är nationella råd istället för regionala råd. Även om dessa råd haft sitt ursprung i Folkhälsomyndighetens råd hela tiden och informationen verkar har funnits på Krisinformation.

Så det känns mer som att SMS:et hade som mål att informera om att krisinformation finns och att man kan se råden där. Dock vet vi utifrån Novus Coronastatus att Svenskarna har följt dessa råd hela tiden då de presenterats löpande via myndigheternas pressträffar och nått ut främst via medias rapportering och sammanfattning kring dessa. Vi vet också att Svenskarna slappnade av när råden lättades och skärpte sig direkt igen när tonen skärptes. Så jag är fortfarande frågande till vem detta SMS var riktat till och vad syftet egentligen var.

Om man också ha i åtanke att det är de äldsta åldersgrupperna som främst gått in på hemsidan är det nog ännu mer tveksamt kring att man uppnådde det uttalade målet att få ett ändrat beteende för att minska smittspridning i Sverige.

Vi vet sedan Novus Coronastatus att just de äldre åldersgrupperna sköter sig i långt högre grad än yngre. Lägg då in att det också är de äldre åldersgrupperna som inte lyckades hitta till hemsidan trots att man försökte, så finns det personer som skall få sin information primärt via hemsidan krisinformation så har man ett demokratiskt problem genom äldre som inte förstår hur man hittar till en hemsida särskilt som meddelandet saknade en länk till sidan man hänvisar till. 13 % av de i åldersgruppen 80-89 år i undersökningen försökte besöka hemsidan men misslyckades.

I den yngsta åldersgruppen 18-29 år var det signifikant färre som hört talas om SMS:et, där var det 21 % som inte kände till det. Det var också flest som fick reda på det via sociala medier i den gruppen, 30 %, men 54 % fick reda på det via nyhetsrapporteringen även här. Återigen, man måste ha i åtanke att källan till informationen var pressträffen och framförallt nyhetsrapporteringen som hade pressträffen som källa.

Alltså:

Om syftet var att hela svenska folket skulle ta till sig de nya direktiven är det inte bra. Men om syftet var att få fler besökare på en hemsida har man uppnått ett mål. Men det kan väl inte varit målet med en pressträff som uppger hela svenska folket att vänta på ett SMS och sedan först gå till hemsidan efter att man fått ett SMS utan länk?

Det hade sannolikt varit ännu effektivare att få svenskarna till en hemsida om man gått ut med det direkt i en pressträff med en länk då. Då hade nämligen alla svenska nyhetsmedia direkt länkat till hemsidan och de som nåddes av nyheten hade i de flesta fall fått en länk direkt. Man hade också kunnat gå ut med de nya direktiven på samma gång (om det varit några) i samma pressträff så alla direkt nåddes av dessa direktiv direkt.

För det finns inga tecken på att det här omständliga sätt att göra reklam för en hemsida har någon som helst effekt när man vill ändra ett beteende för att minska smittspridningen i Sverige. Det effektivaste sättet är det man gjort gång på gång. Man går ut med nya direktiv och via traditionella kanaler påminner om vikten att följa dessa och att massmedia fördjupar och förklarar dessa råd så som de alltid gjort.

Nu försvann istället vikten av att följa råden, och det enda man verkar glädjas över är att man fick mindre än en tredjedel av de man nått att hitta till en hemsida när det borde röra sig om samhällsviktiginformation som skall nå alla Svenskar samtidigt.

Se mer detaljer i efterföljande i rapporten som kan laddas ned här: Novus undesökning Corona SMS 20201214

 

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Ny åldersgrupp i vår regelbundna Coronastatus

Nu har vi också börjat undersöka 80-89 åringar regelbundet. Vi har gjort nedslag under våren även i den gruppen men nu inkluderat dem i varje veckovisa Coronastatus. Dock skall man ha i åtanke att detta är 80-89 åringar som har en nätnärvaro och är inte helt representativa för hela den åldersgruppen. Men på grund av diskussionen om att vi ignorerar den åldersgrupp så valde vi att ta med det trots det.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd på Novus eget initiativ.

Undersökningen har genomförts i Novus Sverigepanel från ett slumpmässigt rekryterat riksrepresentativt urval i åldern 18–89 år med 1070 intervjuer under perioden 2-6 december 2020. Men utöver det undersöks dessa frågor åtminstone veckovis sedan mars 2020, så historiken är baserad på en lång tidsserie från Novus undersökningar inom ramen för Coronastatus.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Allt kan vi tyvärr inte ge bort gratis, för då har vi inte råd att fortsätta. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare dagars coronastatus:

Coronastatus 20201211 (Andelen sjuka ökar utanför tätorterna och minskar i Stockholm m.m.)
Coronastatus 201204 (Om PCR och antikroppstest m.m.)
Coronastatus 1130 (Beteendeförändring, hemarbete, antal sjuka etc.
Coronastatus 1120 (Efterlevnad rekommendationerna, antal sjuka etc.)
Coronastatus 1116 (Antal sjuka, när man smittats och de ungas efterlevnad)
Coronastatus 1023 (Antal sjuka ökar, symptom och långtidssjuka)
Coronastatus 0924 (Uppgång i antal sjuka i Sverige samt långtidssjuka etc.)
Coronastatus 0904 (Långtidssjuka, antal sjuka, hue sjuk & symptom)
Coronastatus 0624 (långtidssjuka och när sjukdomen kom)
Coronastatus 0617 (Antal sjuka, framtidstro etc.)
Coronastatus 0610 (Antal sjuka, håll avstånd etc.)
Coronastatus 0526 (Vårdbehov misstänkt covid)
Coronastatus 0519 (Antal sjuka och håller avstånd etc.)
Coronastatus 0514 (Vilka symptom har man och vad var värst)
Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma)
Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm)
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: