valjaropinionen

Väljaropinionen och opinionsundersökningar

Ny kunskap, ny teknik och händelser i omvärlden påverkar på hemmaplan och förändrar värderingar och livsmönster i en allt snabbare takt. Novus konsulter följer svensk samhällsdebatt och politik. Vi har en gedigen erfarenhet av att följa och analysera människors värderingar, attityder och åsikter.

Novus samlar i den här avdelningen olika opinionsundersökningar som rör väljaropinionen och opinionsundersökningar i Sverige.

SVT/Novus Väljarbarometer

Novus Väljarbarometer ger svar på frågan hur man skulle rösta om det var val till riksdagen idag. Novus sammanställer normalt en mätning per månad. Novus väljarbarometer har genomförts regelbundet sedan valet 2006

Novus Svensk Väljaropinion

Novus Svensk Väljaropinion är ett väljarindex som väger samman resultat från Novus, Demoskop, Sifo.

Samtliga svenska väljarbarometrar

Samtliga publicerade svenska väljarbarometrar sedan januari 2000

TV4/Novus Väljarbarometer

Fram till januari 2017 samarbetade Novus med TV4 för publicering, efter det sker samarbetet med SVT istället. Denna finns kvar för historisk referens

Novus Väljarbarometer ger svar på frågan hur man skulle rösta om det var val till riksdagen idag. Novus sammanställer normalt en mätning per månad. Novus väljarbarometer har genomförts regelbundet sedan valet 2006