Vad tycker väljarna?

Juni 2024

Viktigaste politiska frågan juni 2024

Läs rapporten här: Novus Viktigaste politiska frågan juni 2024

Kommentar

Vilken roll kan politiken spela i att lösa problemen? För det handlar inte om att sakfrågorna inte är viktiga, utan om det är nationella politiska frågor. Nästan alla frågor tappar i viktighet, vilket är ovanligt. Men detta kan bara tolkas som att EU-valrörelsen förvirrade. Partiernas prioritering blev annorlunda och fokus låg på EU:s inverkan på svensk politik mer än nationell politik. Många problem man såg i Sverige kopplades under EU-valrörelsen mer till internationell påverkan och EU:s inflytande.

Jag har tidigare skrivit att det känns som Sverige åker med, och detta syns ännu mer i denna undersökning, där svensken inte på samma sätt vet vilka frågor som är viktiga nationella politiska frågor. Politiken måste visa att den är relevant i att lösa problem och att det spelar roll vem man röstar på. En nedgång i alla frågor är ett stort varningstecken för politikens relevans för väljarna.

Angående tabellen nedan: grön färg betyder statistiskt säkerställt (signifikant) över totalen och röd färg statistiskt säkerställt under totalen.

Torbjörn Sjöström, VD Novus

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Novus på eget initiativ under perioden 14–18 juni 2024 i Novus Sverigepanel och besvarades av 1002 personer i åldern 18–84 år. Frågan som ställdes var: ”Vilka politiska frågor tycker du är viktigast?”. För ytterligare information om Novus Sverigepanel, se https://novus.se/om-novus/vanligafragor/. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta mikael.ohlsson@novus.se.

Läs rapporten här: Novus Viktigaste politiska frågan juni 2024

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: