Novus nyhetsbrev december 2019 – med blicken på 2020

Snart jul – och ett nytt spännande decennium väntar runt hörnet

Vi är redan i mitten av december, och tanken är ju att vi ska börja varva ned inför jul. Men vi kan ändå inte låta bli att blicka lite framåt. Snart gör ett nytt decennium entré och vi tycker det ska bli oerhört spännande att följa vad det ikoniska årtalet 2020 kommer erbjuda. En sak vi kan vara alldeles säkra på är att vi kommer ställas inför nya utmaningar och möjligheter att följa och analysera vår samtid. So long 10-talet. Varmt välkommen 20-talet!

I detta nyhetsbrev ger vi er bl.a. kunskap om hur allmänheten ser på en framtid där AI har slagit igenom på bred front, vi berättar mer om Novus Academy där vi genomför utbildningar riktade till undersökningsköpare samt erbjuder möjligheten att ta del av två nya spännande rapporter som riktar sig till aktörer som vill veta mer om livsmedels- resp. hållbarhetsområdet.

Vi vet att många företag och organisationer redan har siktet inställt på verksamhetsåret 2020. Behöver du ny kunskap inför nästa verksamhetsår, tveka inte att höra av dig till oss!
Med hopp om en skön jul- och nyårsledighet, önskar vännerna på Novus!

Kontakta oss här…

 

Ny rapport som ger en fördjupad bild av hur allmänheten tänker kring AI – med blicken på år 2030

Novus har tillsammans med addAI tagit fram en rapport om AI ur några olika samhällsperspektiv. Rapporten handlar om den svenska allmänhetens syn på en framtid där AI slagit igenom på bred front. Hur bedömer allmänheten att t.ex. demokratin, säkerheten, makten, jobben eller integriteten kommer påverkas?Vi har tittat närmare på vilka AI-relaterade frågor och områden som gjort tydliga avtryck, dvs. där en majoritet har en tydlig uppfattning. Här ser vi band annat att en framtid med AI innebär fler säkerhetshot, att det blir svårare att förstå vilken personlig information som företag samlar in, att utbildning blir allt viktigare för att kunna få ett bra jobb, att teknikbolagen kommer att få ökad makt och att vi kommer bli mer övervakade.

Vi ser också tecken på att ju mer allmänheten hör om AI, ur flera olika perspektiv, så tornar sig också nya orosfrågor upp. Vi ställde frågan om man känner sig lugn eller orolig när man tänker på en framtid med AI. 500 av våra respondenter fick frågan som första fråga i enkäten, och övriga 500 fick den i slutet. Av de som fick frågan först uppger tre av tio (29%) uppger att de känner oro – bland de som fick frågan i slutet uppger hälften (49%) att de känner oro. Ju mer man funderar, desto oroligare verkar man bli.

Ovanstående kan ses som utgångspunkter, eller utmaningar, för de aktörer som vill förändra eller bredda samtalet om AI i Sverige.

För att läsa rapporten i sin helhet, eller för att kontakta Novus för ett föredrag:

Klicka på länken här.

Novus Academy – anmäl dig till en skräddarsydd utbildning riktad till dig som är undersökningsköpare


Inom Novus Academy genomför Novus utbildningar för inköpare av undersökningar. Vi vänder oss till våra kunder och andra som vill lära sig mer om vad man bör tänka på när man köper in och genomför undersökningar.
Vi ser att undersökningar spelar en fortsatt viktig roll i företag, organisationer, offentlig sektor, media och i samhällsdebatten i stort. Inte helt förvånande finns det både bra och mindre bra undersökningar som olika aktörer genomför, tar till sig, pratar om och tar beslut utifrån.För dig som inköpare av undersökningar kan det bli en utmaning eftersom det är svårt att avgöra vad som är kvalitet och en väl genomförd undersökning innan man sett resultatet. Det finns en hel del saker man som köpare behöver tänka på.Den 14:e februari 2020 genomför vi det första utbildningstillfället, där vi erbjuder en skräddarsydd utbildning riktad till dig som är undersökningsköpare. Du behöver inte ha några förkunskaper för att gå grundkursen (vi genomför en grundkurs resp. en fördjupningskurs). Vårt mål med kurserna är att fler inköpare av undersökningar ska göra bra inköp och känna sig trygga i sin roll. Lärare på kursen är Novus konsulter, projektledare och statistiker, beroende på innehållet i kursen. Kursen genomförs i Novus lokaler på Sveavägen 59 i Stockholm.För mer information om anmälan, datum och priser:

Ta del av två nya rapporter – Livsmedelsbarometern resp. Klimat, Hållbarhet och Energi

Inom kort släpper Novus två nya rapporter, där du som kund har möjlighet att köpa in dig för att få mer kunskap om respektive område/fält.

Livsmedelsbarometern
är en årlig kartläggning bland allmänheten där vi tar upp aktuella fenomen, trender och områden inom livsmedelssektorn. Den information och kunskap som Novus Livsmedelsbarometer genererar är ett utmärkt underlag för företagens kommunikation gällande livsmedel samt produktutveckling. Livsmedelsbarometern belyser bl.a. mattrender, såsom den vegetariska och veganska, generella attityder till livsmedel, allmänhetens förtroende i olika frågor, men tar även upp förpackningar, matsvinn mm. För mer info om Livsmedelsbarometern, kontakta Lena Rodén (lena.roden@novus.se)

Klimat, Hållbarhet och Energi
är en återkommande kartläggning bland allmänheten som syftar till att förstå och följ

a allmänhetens relation till dessa områden. Vi följer deras kunskaper inom ämnet, hur ser man på klimatmålen, är man orolig för klimatförändringar, vill man själv vara med och bidra och påverka, vilka energikällor och uppvärmningsalternativ anses vara hållbara samt om man har förtroende för Sveriges energiproduktion och elnät. Med denna kunskap som grund kan aktörer på sikt korrigera eventuella missuppfattningar, fylla kunskapsluckor och bidra till att förändra beteenden.För mer info om Klimat, Hållbarhet och Energi, kontakta Peter Blid (peter.blid@novus.se).

Missade du Novus seminarium om desinformation och fake news? Du kan se klippet här

Den 3:e december arrangerade Novus och amerikanska ambassaden ett gemensamt seminarium om desinformation och fake news. Torbjörn Sjöström (VD på Novus) och Scott Ruston (Research Scientist på Arizona State University) presenterade och samtalade bl.a. om mekanismerna bakom desinformation och hur kan vi som samhälle och individer kan skydda oss.

Klicka för att titta på seminariet…

Novus har en ny webbplats. Kika gärna in och tyck till

Den 20:e november sjösatte vi nya novus.se. Tanken med vår nya webbplats är att vi på ett ännu bättre sätt ska bidra med kunskap och nytta, och bättre kunna visa upp en del av alla de spännande och viktiga uppdrag vi genomför. Vi vill också, genom vår nya webbplats, ge fler och bättre möjligheter att interagera med oss på Novus. Om du har tankar eller åsikter om vår nya webb (bra som dåliga), hör gärna av dig till oss på peter.blid@novus.se

 

Elva möjligheter att kostnadseffektivt nå allmänhet och specifika målgrupper

Som Novus berättat om tidigare, finns nu flera omnibussundersökningar riktade mot nischade målgrupper, där olika uppdragsgivare delar på kostnaderna för en undersökning.

Novus har under en längre tid sett ett ökat behov från våra kunder att snabbt, kostnadseffektivt OCH med bibehållen kvalitet kunna nå allmänheten eller mer specifika målgrupper. Om man som kund enbart har behov av att ställa några få frågor till en specifik målgrupp så har detta historiskt varit förknippat med ett skräddarsytt genomförande/upplägg, som in sin tur innebär en relativt hög startkostnad för varje enskild undersökning.

Vi erbjuder idag elva olika möjligheter. SverigeBussen är vår mest använda, där olika kunder kan ställa sina unika frågor till ett representativt urval av allmänheten i Sverige i åldern 18-79 år. Utöver denna erbjuder vi även: StorstadsBussen, StockholmsBussen, SkåneBussen, BarnUngdomsBussen, TonårsBussen, UngaVuxnaBussen, 65+Bussen, ChefsBussen, SverigeBussBoost 100 resp. SverigeBussBoost 200.

Årets julgåva skänker vi till Röda Korsets katastrofarbete

Som julgåva i år har Novus valt att stötta Röda Korsets katastrofarbete. Vi har valt att ge katastrofpaket innehållande mat och vatten i en månad för 30 familjer samt 150 värmande filtar.

Vi är också oerhört stolta över att våra panelmedlemmar i Novus Sverigepanel hittills under 2019 skänkt cirka 30 000 kr till Röda Korsets arbete (dvs de poäng/kronor de fått som belöning för att besvara våra undersökningar har de sedan skänkt bort).

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: