Novus nyhetsbrev juni 2019

EN SOMMARHÄLSNING FRÅN NOVUS

Ett intensivt halvår börjar närma sig sitt slut, och vi är många som ser fram emot att snart få en skön sommarledighet. För Novus del har perioden präglats av en fortsatt stark efterfrågan på våra tjänster, och där flera av våra undersökningar fått stort medialt utrymme.

I detta nyhetsbrev skriver vi lite om några av alla de saker vi varit inblandade i under senaste tiden. Vi pratar bland annat om hur det gick för Novus att kartlägga opinionen inför EU-parlamentsvalet, hur vi hjälper kunder kartlägga området hållbar utveckling och vi bjuder även på en rykande färsk rapport med röster från landets mest utsatta områden. Vem vet, kanske ses vi i Almedalen innan vi tar sommar?

Glad sommar önskar vi på Novus!

NOVUS HADE DEN MEST TRÄFFSÄKRA MÄTNINGEN INFÖR EU-PARLAMENTSVALET – FÖR TREDJE GÅNGEN I RAD

Novus/SVT/SR sista väljarbarometer inför EU-parlamentsvalet var den väljarbarometer som kom närmast det slutliga valresultatet. Det innebär att vi, för tredje EU-parlamentsvalet i rad, haft den väljarbarometer som varit mest träffsäker. Novus mätning hade ett genomsnittlig fel på 0,78, och hade därmed en något högre träffsäkerhet än t.ex. SVTs vallokalsundersökning VALU.

Novus sista mätning innan valet publicerades fredagen den 24 maj, två dagar innan valdagen. När det gäller Novus väljarbarometrar generellt, är vi noga med att poängtera att de aldrig är framtidsförutsägelser. De ger en bra bild av hur situationen ser ut när mätningen genomförs. I slutskedet av en valrörelse vet vi att det finns många osäkra moment, ända till väljarna lagt sina röster (och som kan påverka det slutliga utfallet för olika partier).

Vi konstaterar att förändringarna under de sista dagarna verkar ha varit relativt begränsade i detta EU-val, och där Novus sista mätning gav en hyfsat precis bild över väljaropinionen.

NOVUS/THE GLOBAL VILLAGE: NY RAPPORT OM SVERIGES MEST UTSATTA OMRÅDEN

Under den nyligen avslutade Järvaveckan, släppte Novus och stiftelsen The Global Village en ny rapport: ”Perspektiv 2019 – tvåtusen svar från Sverige utsatta områden”. Vi har kartlagt landets 61 mest utsatta områden, där det bor motsvarande cirka 500 000 invånare. Mycket av det politiska samtalet handlar om dessa områden, men väldigt lite kunskap har funnits om de som faktiskt bor där – fram till nu. Med den här årligt återkommande rapporten vill vi tillföra nya fakta till integrationsdebatten i Sverige genom att kartlägga vad de boende i utsatta områden tycker i olika samhällsfrågor.

Vi konstaterar att det finns stora likheter mellan svenska allmänheten och boende i de utsatta områdena. Men det finns också områden där det skiljer sig markant. – t.ex. gällande hur trygg man känner sig i sitt bostadsområde samt den privatekonomiska situationen.

Fem övergripande slutsatser från rapporten:

1.
Bilden av utsatta områden är tudelad – å ena sidan ser vi en upplevd ökad kriminalitet och att det blivit svårare att få tag på bostäder. Å andra sidan ser vi fler som anser att utvecklingen går, och har gått åt rätt håll i de utsatta områdena.
2.
Förtroendet för olika institutioner står sig från tidigare år, med några förändringar. Förtroendet för polisen har sjunkit något sen förra året, och förtroendet för svensk media är nu högre i utsatta områden än hos allmänheten i stort.
3.
Många i utsatta områden upplever att det är svårt att få jobb –men man är också rörlig. Här finns en reserv av arbetskraft. Även i år ses svenska språket som den enskilt viktigaste faktorn för en förbättrad integration.
4.
De lägre reallönerna i utsatta områden syns bl.a. genom att fler människor inte sparar pengar och genom att färre personer har en hemförsäkring än allmänheten i stort.
5.
Miljöfrågan har klättrat till andra plats när man listar viktigaste politiska frågan för Sverige, kvinnor tycker att den är allra viktigast.

FÖRSTÅR MÄNNISKOR EGENTLIGEN HÅLLBAR UTVECKLING?

Novus har under den senaste månaden genomfört ett flertal seminarier på temat hållbar utveckling. Där har vi delat våra erfarenheter om vad man som företag eller organisation bör tänka på när man ska kommunicera hur man arbetar med att skapa en hållbar utveckling, och vilka typer av hinder som finns hos allmänheten när de ska till sig denna typ av kommunikation.

Utgångspunkten var Novus undersökningar som pekar på stora kunskapsluckor om till exempel Sveriges utsläpp av växthusgaser och orsakerna till varför de minskat. Svenska folket har också generellt låg tilltro till hur företag kommunicerar sitt arbete med att skapa en hållbar framtid. Utmaningarna är dubbla, och att säga att det finns utrymme för förbättringar är ett understatement.

Novus lanserar inom kort en produkt som hjälper företag och organisationer som bl.a. kommer (be)visa i vilken grad allmänhetens uppfattning och kunskaper om ett företag hållbarhetsarbete faktiskt speglar företagens reella hållbarhetsarbete. Att skapa insikter runt ämnet hållbar utveckling har under långt tid varit ett viktigt och centralt område för oss på Novus. Vi är relativt djupt inne i detta omfattande ämne, och gör väldigt många olika typer av kartläggningar för ett brett spektrum av kunder.

Våra seminarier blev snabbt fullbokade, och Novus kommer därför köra en ”repris” på seminarierna i slutet av augusti. Om du är intresserad av att komma i augusti, maila ditt intresse till peter.blid@novus.se

IDAG SVARAR MER ÄN HÄLFTEN PÅ NOVUS WEBBUNDERSÖKNINGAR VIA MOBILEN – OM KONSTEN ATT GÅ I TAKT MED SIN SAMTID

 

Användandet av smartphones har som bekant klivit rakt in i våra liv och förändrat vårt beteende. Även Novus påverkas. Andelen som besvarar webbundersökningar i sin mobiltelefon har ökat markant de senaste 10 åren. 2011 var det 4% och idag är det 55% som besvarar Novus webbundersökningar i mobiltelefonen.

Vid undersökningar i samband med storhelger som exempelvis påsken är det över 60% som besvarar webbundersökningarna i mobiltelefonen.Det har därför varit viktigt att anpassa sig utifrån denna nya verklighet. Många företag i undersökningsbranschen har därför anpassat sin layout på undersökningsformulären till mobiltelefonvänligt format. Detta har även Novus gjort. Vi insåg dock att detta inte var tillräckligt och till skillnad från många andra företag i branschen anpassade vi även undersökningarnas längd till denna nya verklighet. Om man vill samla in tillförlitliga data via mobil kan inte undersökningarna vara 10 – 25 minuter långa.

Novus använder sig av ”kaffekoppsmetoden”, d.v.s. det ska inte ta längre tid att besvara en undersökning än det tar att dricka en kopp kaffe. Novus undersökningar är därför endast i undantagsfall längre än 5 – 6 minuter.
Nästan alla besvarar Novus webbundersökningar hemifrån och/eller från jobbet/skolan. Endast 5% besvarar våra webbundersökningar från en annan plats, till exempel på resa.
Är du även intresserad av hur fördelningen ser ut mellan Iphone och Android kan du maila till mikael.ohlsson@novus.se

NOVUS ÄR PÅ PLATS UNDER HELA ALMEDALSVECKAN

 

Även i år har Novus medarbetare på plats under hela Almedalsveckan. Vi är engagerade i evenemang på många olika sätt under veckan, men ett axplock av programpunkter med koppling till oss hittar du här nedan:

1/7 kl. 08.00 – 08.45
Vad vill Moderaterna? Arrangör: Fokus

2/7 kl. 08.00 – 08.45
Vad vill Vänsterpartiet? Arrangör: Fokus

2/7 kl. 11.00 – 11.50
Var god vänta? – Vad händer med primärvårdsreformen? Arrangör: Sveriges Läkarförbund

2/7 kl. 14.00 – 15.00
3 av 10 kvinnor känner inte till sina rättigheter. Arrangör: Roche AB/Svenska Bröstcancerförbundet

3/7 kl. 08.30 – 09.15
Vad vill Liberalerna? Arrangör: Fokus

4/7 kl. 13.00 – 14.30
Du, demokratin och digitaliseringen, Arrangör: Statens medieråd, Kommittén “Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet”

Vi har kollegor på plats från söndag till söndag, om du skulle vilja träffa någon av oss för att t.ex. bolla idéer eller har tankar om våra undersökningar. Om inte annat kanske du kan få korn på en av de hett åtråvärda Novus-kepsarna.

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: