Kurser

På Novus tycker vi det är viktigt att du kan lita på de undersökningar du köper, med det menar vi att de ska spegla verkligheten. För dig som inköpare av undersökningar kan det bli en utmaning eftersom det är svårt att avgöra vad som krävs för att få ett trovärdigt resultat. Det finns en hel del saker man som köpare ska tänka på. Via Novus Academy vill vi hjälpa alla undersökningsköpare att göra bra inköp och att du kan känna dig trygg i din roll.

Inom Novus Academy genomför vi utbildningar för inköpare av undersökningar. Vi vänder oss till våra kunder och andra som har behov av att få mer kunskap om sitt varumärke, sina kunder, sin marknad eller liknande via en undersökning.

Kursen är anpassad för alla som köper in undersökningar från undersökningsföretag.

Vi har en grundkurs och en fördjupningskurs. Du behöver inte ha några förkunskaper för att gå grundkursen. För fördjupningen måste du ha gått grundkursen.

Upplägg

Den grundläggande kursen ger deltagarna grunderna i inköp av undersökningar samt en hel del handfasta tips inför offertförfrågan eller anbudsförfrågan. Under våren 2020 har vi tre utbildningstillfällen för grundkursen, alla tre tillfällena genomförs förmiddagar kl. 9.00-13.00 och inkluderar förmiddagsfika och lunch.

Om du vill fördjupa dina kunskaper kan du även gå vår fördjupande kurs som är en heldagskurs.

Kurstillfällen och innehåll för fördjupningskursen presenteras separat.

För vem är kursen framtagen?

Kursen är anpassad för alla som köper in undersökningar från undersökningsföretag, oavsett om man verkar inom privat, offentlig eller ideell sektor. Som kursdeltagare behöver du inte ha några förkunskaper. Lärare på kursen är Novus konsulter, projektledare och statistiker, och utbildningen genomförs i Novus lokaler på Sveavägen 59 i Stockholm.

Novus mål med våra kurser är att du som inköpare av undersökningar ska känna dig trygg i din roll som inköpare.

Datum för vårens grundkurser:

Vi har för tillfället inga datum för våra kurser på grund av det rådande läget med coronaviruset. Nästa kurstillfälle är i augusti, om våra liv återgått till det ”normala” så vi åter kan mötas i mindre grupper.

För information om upplägg och priser kontakta Gun Pettersson på Novus.

Kontaktperson
Gun Pettersson

Novus Stories