Novus ”bussar”

Våra Bussar gör det enkelt att få ny kunskap

Bussundersökningar har samma logik som bussar i kollektivtrafiken; om flera delar på kostnaderna går priset ner. Novus har nio olika Bussar som ger dig fantastiska möjligheter att göra snabba, bra och statistiskt säkra undersökningar. Du kan givetvis även nå mer specifika målgrupper. Vi skickar ut på torsdagar, du har en diagramrapport fredagen veckan efter. Du får självklart hjälp att tolka resultatet. Vi har dessutom en fast prislista där du betalar per fråga. Utöver dina egna frågor ingår nedbrytning på åtta bakgrundsvariabler.

Vi erbjuder idag elva olika möjligheter. SverigeBussen är vår mest använda, där olika kunder kan ställa sina unika frågor till ett representativt urval av allmänheten i Sverige i åldern 18-79 år. Utöver denna erbjuder vi även: StorstadsBussen, StockholmsBussen, SkåneBussen, BarnUngdomsBussen, TonårsBussen, UngaVuxnaBussen, 65+Bussen, ChefsBussen, SverigeBussBoost 100 resp. SverigeBussBoost 200.

Sverigebussen

Intervjuer med svenska folket. Ett kraftfullt och effektivt verktyg för att nå ut.

 • Målgrupp: Allmänheten 18-79 år.
 • Antal webbintervjuer: 1000 st.
 • Nedbrytningar: Kön, ålder, utbildning, sysselsättning, civilstånd, hushållsinkomst, region och ort.
 • Genomförande: Omnibuss-undersökning, vilket innebär att du köper ett begränsat antal frågor och flera företag delar på grundkostnaden.
 • Leverans: Diagramrapport på totalnivå. Tabeller vid behov.

 

Storstadsbuss

Samma förutsättningar som Sverigebussen men med fokus på storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Med Storstadsbussen så kan du som kund fokusera på målgruppen i just storstadsregionerna.

 • Målgrupp: Allmänheten 18-79 år i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 • Antal webbintervjuer: 1000 st.
 • Nedbrytningar: Kön, ålder, utbildning, sysselsättning, civilstånd, hushållsinkomst, region och ort.
 • Genomförande: Omnibuss-undersökning, vilket innebär att du köper ett begränsat antal frågor och flera företag delar på grundkostnaden.
 • Leverans: Diagramrapport på totalnivå. Tabeller vid behov.

 

Stockholmsbuss

Samma förutsättningar som Sverigebussen men med fokus på Stockholmsregionen. Är er målgrupp enbart Stockholm så är Stockholmsbussen perfekt för er att använda för att snabbt och kostnadseffektivt få ett tillförlitligt svar.

 • Målgrupp: Allmänheten 18-79 år i centrala, södra och norra Stockholm.
 • Antal webbintervjuer: 1000 st.
 • Nedbrytningar: Kön, ålder, utbildning, sysselsättning, civilstånd, hushållsinkomst, region och ort.
 • Genomförande: Omnibuss-undersökning, vilket innebär att du köper ett begränsat antal frågor och flera företag delar på grundkostnaden.
 • Leverans: Diagramrapport på totalnivå. Tabeller vid behov.

 

Skånebussen

Samma förutsättningar som Sverigebussen men med fokus på Skåneregionen. Är er målgrupp enbart Skåne så är Skånebussen perfekt för er att använda för att snabbt och kostnadseffektivt få ett tillförlitligt svar.

 • Målgrupp: Allmänheten i Skåne, 18-79 år.
 • Antal webbintervjuer: 1000 st.
 • Nedbrytningar: Kön, ålder, utbildning, sysselsättning, civilstånd, hushållsinkomst, region och ort.
 • Genomförande: Omnibuss-undersökning, vilket innebär att du köper ett begränsat antal frågor och flera företag delar på grundkostnaden.
 • Leverans: Diagramrapport på totalnivå. Tabeller vid behov.

 

65+ bussen

Samma förutsättningar som Sverigebussen men med fokus på personer 65 år och äldre.

 • Målgrupp: Allmänheten 65 år och uppåt.
 • Antal webbintervjuer: 1000 st.
 • Nedbrytningar: Kön, ålder, utbildning, sysselsättning, civilstånd, hushållsinkomst, region och ort.
 • Genomförande: Omnibuss-undersökning, vilket innebär att du köper ett begränsat antal frågor och flera företag delar på grundkostnaden.
 • Leverans: Diagramrapport på totalnivå. Tabeller vid behov.

 

Unga VuxnaBussen, 18-29år

Samma förutsättningar som Sverigebussen men med fokus på personer 18-29 år.

 • Målgrupp: Allmänheten 18-29 år.
 • Antal webbintervjuer: 1000 st.
 • Nedbrytningar: Kön, ålder, utbildning, sysselsättning, civilstånd, hushållsinkomst, region och ort.
 • Genomförande: Omnibuss-undersökning, vilket innebär att du köper ett begränsat antal frågor och flera företag delar på grundkostnaden.
 • Leverans: Diagramrapport på totalnivå. Tabeller vid behov.

 

TonårsBussen, 13-19 år

Samma förutsättningar som Sverigebussen men med fokus på personer 13-19 år.

 • Målgrupp: Allmänheten 13-19 år
 • Antal webbintervjuer: 500 st.
 • Nedbrytningar: Kön, ålder, region och ort.
 • Genomförande: Omnibuss-undersökning, vilket innebär att du köper ett begränsat antal frågor och flera företag delar på grundkostnaden.
 • Leverans: Diagramrapport på totalnivå. Tabeller vid behov.

 

BarnUngdomsBussen, 8-17 år

Samma förutsättningar som Sverigebussen men med fokus på personer 8-17 år.

 • Målgrupp: Allmänheten 8-17 år.
 • Antal webbintervjuer: 1000 st.
 • Nedbrytningar: Kön, ålder, region och ort.
 • Genomförande: Omnibuss-undersökning, vilket innebär att du köper ett begränsat antal frågor och flera företag delar på grundkostnaden.
 • Leverans: Diagramrapport på totalnivå. Tabeller vid behov.

 

ChefsBussen

Samma förutsättningar som Sverigebussen men med fokus på chefer i svenska företag/offentlig sektor/organisationer (ej egenföretagare).

 • Målgrupp: Chefer i svenska företag/offentlig sektor/organisationer. Ej egenföretagare.
 • Antal webbintervjuer: 1000 st.
 • Nedbrytningar: Kön, ålder, utbildning, region, typ av chef och sektor.
 • Genomförande: Omnibuss-undersökning, vilket innebär att du köper ett begränsat antal frågor och flera företag delar på grundkostnaden.
 • Leverans: Diagramrapport på totalnivå. Tabeller vid behov.

 

SverigeBoostBuss 100 intervjuer

Samma förutsättningar som Sverigebussen men med boost för att komma upp i 100 intervjuer per län.

 • Målgrupp: Allmänheten 18-79 år.
 • Antal webbintervjuer: 1000 st. i riket + boost
 • Nedbrytningar: Kön, ålder, utbildning, sysselsättning, civilstånd, hushållsinkomst, region och ort.
 • Genomförande: Omnibuss-undersökning, vilket innebär att du köper ett begränsat antal frågor och flera företag delar på grundkostnaden.
 • Leverans: Diagramrapport på totalnivå. Nedbrutet per län: 100 intervjuer per län levereras i tabellform.

 

SverigeBoostBuss 200 intervjuer

Samma förutsättningar som Sverigebussen men med boost för att komma upp i 200 intervjuer per län.

 • Målgrupp: Allmänheten 18-79 år.
 • Antal webbintervjuer: 1000 i riket + boost.
 • Nedbrytningar: Kön, ålder, utbildning, sysselsättning, civilstånd, hushållsinkomst, region och ort.
 • Genomförande: Omnibuss-undersökning, vilket innebär att du köper ett begränsat antal frågor och flera företag delar på grundkostnaden.
 • Leverans: Diagramrapport på totalnivå. Nedbrutet per län: 200 intervjuer per län levereras i tabellform.
Kontaktperson
Gun Pettersson
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.buttonlabel }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}