Detta nyhetsbrev ägnar vi åt temat kunskap

Kunskap är oerhört viktigt för att vi ska kunna ta relevanta beslut. I coronavirustider är det, om möjligt, ännu viktigare med kunskap.

Vi vill bidra till att öka kunskapen om spridningen av coronaviruset

De flesta av oss slukar nyheter om coronaviruset och dess konsekvenser. Det som varit ett genomgående problem är att kunskapen varit bristfällig, bland annat hur många som drabbats och därmed hur stor risken är för smittspridning. Som alla vet kan inte alla testas så vi får veta hur många som är sjuka, men vi kan i alla fall hjälpa till att undersöka hur många som känner sig sjuka.

Vi har därför beslutat att vi, under en tid framöver, ska följa hur många som är sjuka och vilka symptom man har. Ambitionen är inte att ställa diagnoser, vi vill bara ge en bild av sjukdomsläget just nu. Dessa siffror presenteras löpande under rubriken ”Novus coronastatus” på vår webb. Där hittar du även annan statisk från våra undersökningar. Målet är att uppdatera denna sida varje dag med ny information.

Vi började ställa frågor om coronaviruset till svenska folket i samband med att Sverige fick det första coronafallet. Direkt efter Folkhälsomyndighetens rekommendation att stockholmarna skulle försöka jobba hemma genomförde vi en undersökning som hade fokus på om man var hemma och om man var sjuk. Den genomfördes den 16-18 mars. I undersökningen ser vi bland annat:

  • 15% har varit, eller är, sjuka. I denna grupp var hälften förkylda, var fjärde hade feber. Hosta hade 28 procent.
  • 6% tror att de har, eller har haft, coronaviruset.
  • 74% tvättar händerna oftare än de gjort tidigare.
  • Vi slukar nyheter nu. 36% uppdaterar sig, via någon nyhetskälla, minst 5 gånger om dagen om coronaspridningen och dess effekter.
Med våra undersökningar vill vi hjälpa till att sprida kunskap i en tid som är jobbig för alla, både på individnivå och på företags-organisationsnivå.

 

Kunskap är A och O, särskilt nu

Allt känns konstigt nu med alla restriktioner kopplat till coronaviruset, men hur påverkar det oss som konsumenter? Vad händer när alla går tillbaka till sina jobb och livet blir som vanligt igen? Eller blir livet vanligt igen?

En av utmaningarna med coronaviruset är att det saknas fakta och kunskap om smittspridningens verkliga påverkan. Hur ska företagen kunna fatta relevanta beslut utan att ha all fakta? Men ändå har det tagits många beslut. Samhället måste rulla vidare, löner behöver betalas, företag behöver producera varor och tjänster. Skatteintäkter behöver komma in till staten. Företagen är beroende av att deras kunder litar på dom. Hur reagerar marknaden när uppsägningarna ökar på grund av förlorad produktion och vikande intäkter? Finns det en risk att det slår tillbaka på företagen och skadar varumärket? Frågorna är många.

Just nu befinner sig många företag i en slags ”limbo”. Vad gör kunderna när de inte köper våra produkter eller använder våra tjänster? Kommer de tillbaka? Har de andra behov idag jämfört med innan coronaviruset spred sig över landet? Det är ingen brist på frågor för de företag som vill stå beredda att möta sin marknad när allt släpper, för det kommer att släppa.

Vi kan hjälpa dig att förstå din målgrupp oavsett om det är egna kunder/medlemmar eller allmänheten. Vill du veta hur dina målgrupper tänker efter coronaviruset? Har behoven förändrats? Kommer beteendet att förändras? Eller sitter du kanske och planerar verksamheten inför hösten, eller behöver du kanske nå ut i media med ett budskap? Då kan vi hjälpa dig med fakta och insikter.

Vi hjälper gärna till att skingra dimman som nu ligger över de flesta verksamheter. Låt oss vara beredda när ”coronakoman” lagt sig så vi kan möta marknadens nya behov!

Korta undersökningar ger alltid högre svarsfrekvenser, men det verkar som allmänheten just nu är särskilt villiga att svara på våra undersökningar. Vi kommer upp i bra deltagarfrekvenser på bara några dagar.

Kontakta oss så berätta vi mer!

Gör undersökningen under sommaren och få rapporten när du är tillbaka i augusti

Historiskt sett har vi i undersökningsbranschen sett vikande deltagarfrekvenser under sommaren. Denna gamla sanning är verkligen gammal och definitivt ingen sanning längre. Det vi ser idag är lika bra deltagarfrekvenser under sommaren som under resten av året.

Många svarar på våra undersökningar via mobilen. Det är så många som 55-60%, beroende på ålder. Eftersom vi har koll på vår mobil även under sommaren, är det givetvis en fördel att så många vill svara via mobilen. Det vi behöver ta hänsyn till är att våra dagliga rutiner förändras under sommaren, så vi ger respondenterna lite längre tid på sig att svara. Då får vi lika bra deltagarfrekvenser som under resten av året. Vi ser heller inga skevheter i gruppen som svarar.

Exempel, allmänheten 18-79 år, undersökningen har en svarstid på max 5 minuter:
En veckas insamlingsperiod under sommaren ger: 45-50% deltagarfrekvens
Två veckors insamlingsperiod under sommaren ger: 50-55% deltagarfrekvens
Tre veckors insamlingsperiod under sommaren ger: 55-60% deltagarfrekvensVi ser också att denna nya sanning även gäller för många professioner, exempelvis tjänstemän.

Kontakta oss så berättar vi mer…

TIPS – hur du underlättar ditt liv som undersökningsköpare

Våra Bussar gör det enkelt att få ny kunskap

Vill du nå allmänheten, eller delar av allmänheten? Novus har nio olika Bussar som ger dig fantastiska möjligheter att göra snabba, bra och statistiskt säkra undersökningar. Du kan givetvis även nå mer specifika målgrupper.Vi skickar ut på torsdagar, du har en diagramrapport fredagen veckan efter. Du får självklart hjälp att tolka resultatet. Det blir inte mycket lättare än så att få ny kunskap. Genom våra Bussar delar våra kunder på startkostnaden för undersökningen. Vi har dessutom en fast prislista där du betalar per fråga. Utöver dina egna frågor ingår nedbrytning på åtta bakgrundsvariabler.

Dessa Bussar går varje vecka:
”SverigeBussen”– 1 000 intervjuer med allmänheten 18-79 år, i hela riket
”StorstadsBussen” – 1 000 intervjuer med allmänheten 18-79 år, i Sveriges 3 storstadsområden
”StockholmsBussen” – 1 000 intervjuer med allmänheten 18-79 år, i Stockholms länKontakta oss för mer information om våra SpecialBussar:
”SkåneBussen”, ”Unga VuxnaBussen”, ”65+Bussen”, “ChefsBussen”, ”SverigeBussBoost 100” och ”SverigeBussBoost 200”

Novus Academy – Bli en riktigt vass undersökningsköpare.

Genom kunskap om hur man köper in undersökningar, kan du ställa de rätta frågorna till din undersökningsleverantör och därmed kan du känna dig trygg när du får resultatet. Novus kurser ger dig en grundläggande kunskap som undersökningsköpare. Du får även en checklista på saker du bör tänka på. En nyttig kurs för både för dig som är van undersökningsköpare, som för dig som aldrig köpt undersökningar.Nästa kurstillfälle är i augusti, om våra liv återgått till det ”normala” så vi åter kan mötas i mindre grupper.

Jan Scherman ny styrelseordförande för Novus

Vi är oerhört glada över att Jan Scherman tagit sig an förtroendeuppdraget som ny styrelseordförande för Novus. Vi ser det som ett mycket bra tillskott till Novus.

Det här säger Jan själv över sitt nya uppdrag:

”Uppdraget att vara styrelseordförande i Novus är för mig både hedrande och ansvarsfyllt i en tid då kunskapsförmedling blivit allt viktigare. Novus har alltid satt kvalitén i sina mätmetoder främst, vilket skapat den nödvändiga trovärdigheten i företagets undersökningar.

Novus medarbetare och ledning med vd Torbjörn Sjöström i spetsen har gjort ett imponerade arbete samtidigt som konkurrensen ökat. Detta har lagt en stabil grund för att nu utveckla affärerna ytterligare och ta nya initiativ där bolaget kan bidra med mer kunskaper till enskilda företag, branscher och organisationer inom både offentlig och privat sektor.

Det är för mig mycket värdefullt att Bertil Jacobson, som under lång tid lett styrelsearbetet, kvarstår som ledamot i styrelsen ytterligare en tid. Bertils stora erfarenhet och viktiga insikter är en garant för en god balans mellan utvecklingsarbete och kontinuitet. ”

Vi ser fram emot att ta del av Jan Schermans generella klokskap, engagemang och erfarenhet i vårt framtida arbete.

Kontakta oss

Om du vill ha mer information om det vi skrivit om, eller något annat, tveka inte att kontakta din kontaktperson på Novus alternativt maila till peter.blid@novus.se eller gun.pettersson@novus.se

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: