Nyheter

Svenskarna och internet – så undersökte Novus hela Sverige

10 okt 2023

Med tiden har den årliga undersökningen “Svenskarna och Internet” blivit allt mer uppmärksammad. Likt de två föregående åren har Novus hjälpt Internetstiftelsen att genomföra samtliga undersökningar som ligger till grund för rapporten. ”Svenskarna och Internet” utgör Sveriges mest omfattande studie om internetanvändning. Syftet är att erbjuda insikter om internetutvecklingen i Sverige och främja en välinformerad […]

Läs nyhet

Vikten av att göra sin hemläxa, bokstavligen

24 aug 2023

– om hur globala varumärken är beroende av lokala insikter I dagens globaliserade värld verkar allt fler företag över nationsgränser i olika kulturella kontexter, vilket innebär krav att som varumärke på samma gång vara enhetlig i sitt uttryck och anpassa sig till lokala – ibland vitt skilda – behov, värderingar och förväntningar. Produkter, tjänster, värdeord […]

Läs inlägg

Så optimerar du din närvaro under Almedalsveckan – handfasta tips från kommunikationsexperten

12 jun 2023

Politikerveckan, politisk cirkus, Roskilde för maktbranschen eller tennisveckan för töntar? Almedalsveckan är en hatad och älskad överlevare som har återhämtat sig efter pandemins digitala exil. I år är den både tajtare och tidigare än tidigare. Mattias Andersson, rådgivare på PR-byrån Friends Agenda, ger några användbara tips för den som vill optimera sin närvaro i Almedalen. […]

Läs inlägg
Sida av 3
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: