Kostnadseffektivitet och tillförlitlighet: jobba smartare – inte slappare!

Vad innebär det egentligen att göra en kostnadseffektiv marknadsundersökning? Dagens tillgång till gratisverktyg- och plattformar innebär stora möjligheter för den som vill jobba smart, men gömmer också en del fallgropar. Novus rådgivare Lina Karlsson reflekterar över vikten att hålla tungan rätt i mun under hela undersökningsprocessen för att säkerställa att slutprodukten blir både prisvärd och tillförlitlig.

Inte alla kunder har enorma budgetar att lägga på undersökningar, särskilt inte i dagens ekonomiska läge. Vi som jobbar i branschen vet också att förväntningarna på oss undersökningsföretag skiftar hela tiden i termer av hur fort saker ska gå och vad de får kosta. Här finns effektiviseringar att hämta hem inom vissa områden och processer, inte minst med tanke på den tekniska utvecklingens framfart. Och vi som vill fortsätta vara relevanta för våra kunder kan och bör lära oss av varandra. När man tar del av foruminlägg, kommentarer och råd från aktiva röster i branschen världen över på det temat, handlar en del förslag om att använda gratis eller ”nästan gratis” datakällor och verktyg för att kunna hålla nere slutpriset. Bland riktigt bra och nyttiga idéer, dyker det också upp tips om att använda sociala medier för att göra polls och dylikt. Att använda gratis och öppna enkät-verktyg är ett annat sådant.

Här skulle vi som bransch må bra av att bromsa in lite, och göra en distinktion mellan vad som är kostnadseffektiva marknadsundersökningar och vad som är marknadsundersökningar där man tummar på kvalitet och tillförlitlighet. Vissa delar av ett marknadsundersöknings-projekt kommer nämligen oundvikligen att kosta pengar om du inte vill kompromissa med dessa aspekter. Inte ens en riktigt “billig” undersökning blir användbar eller värd mödan om resultaten inte går att lita på.

Vilken roll kan och bör gratis och ”nästan gratis” verktyg spela, egentligen?

Självklart kan gratis eller lågkostnadsverktyg som inte har med just datainsamlingen att göra vara en stor tillgång i undersökningsprocessen om de används på ett lämpligt sätt. För att nämna några: gratis datakällor som t.ex. Google Trends kan komplettera primärdata, berika din analys och ge kunderna mer “bang for the buck”. Det finns även fantastiska, kostnadsfria visualiserings- eller spreadsheetverktyg som kan förbättra kvaliteten på din leverans och främja kundupplevelsen. Att använda gratis eller lågkostnadsverktyg enligt exemplen ovan frigör utrymme att koncentrera projektets kostnader till andra icke-förhandlingsbara element som högkvalitativ, slumpmässig paneldata som möjliggör tillförlitliga populationsskattningar, validerade insamlingsmetoder och pålitliga bearbetningsverktyg.

Med det sagt är det såklart aldrig helt svart eller vitt. Det finns situationer då insamling eller rekrytering på sociala medier utgör ett komplement till annan primärdata. Det beror alltid på syftet med undersökningen. Till exempel kan det vara lämpligt att när man vill samla in röster från grupper som annars inte går att nå. Då kan det bidra till en bättre undersökning. så länge man är medveten om och är transparent med vad man gör. Det är dock något annat än att vända sig till sådana källor av besparingsskäl.

Det finns ingen gratis lunch. Däremot finns kostnadseffektiva och bra marknadsundersökningar!

Det är, som vi konstaterat ovan, skillnad på kostnadseffektivt och ”kostnadseffektivt”. Detta är viktigt att vara medveten om, såväl som leverantör av marknadsundersökningar som beställare. Att jobba smart med sina kostnader är centralt både för att hålla sig konkurrenskraftig och maximera nyttan för kunderna. Men det måste göras utan att tumma på tillförlitligheten. Annars riskerar undersökningsbranschen att göra sig själv obsolet på sikt. Att skära ned på kostnader ska hjälpa – inte stjälpa. Det kan vi alla gynnas av att hålla i åtanke.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: