Novus egna undersökningar

2021-12-19

Coronastatus 20211219

Status bland annat om svenska folket varit sjuka i Corona efter att de vaccinerat sig mot Corona.

Detta är en tidigare coronastatus publicerad 20211219

Den senaste Coronastatus finns alltid här: Novus Coronastatus

För tidigare rapporteringar se länkar längst ned på sidan.

Sammanfattning

Jag fattar inte. Visst det är kanske inte något revolutionerande när vi pratar om Coronapandemin. För det är sannerligen inte lätt att sortera i informationen. Nyhetsmedia bevakar men förklarar inte så mycket. Pressträffarna kan man ju inte sitta och titta på hela tiden och de ger väl inga svar eller. Det kommer nya mutationer men vaccinet fungerar. Vaccinpass är lösningen för att stoppa smittspridningen. Samtidigt var i fredags 81,7 % av alla svenskar över 12 år vaccinerade. Har vi inte redan flockimmunitet då? Men tror man att flockimmunitet innebär att ingen skall bli sjuk? I så fall fungerar inte vaccination. För man kan bli sjuk i Covid om man är vaccinerad.

Precis som för en månad sedan har 2 % av svenska folket fått Covid efter slutförd vaccinering. Dessa siffor är högre än Folkhälsomyndighetens. Men det är ju för att ett test man köper på Apoteket inte syns i någon statistik men personen som testar positivt där kommer ju stanna hemma till frisk, precis som rådet är för alla.

Det intressanta är kanske att “Vet ej” ökat jämfört med för en månad sedan. Att man inte skulle testa sig om man var vaccinerad kan mycket väl ha blivit en sanning, det var ju så man sa. Men också att vi har nu en influensavåg plus en vinterkräksjukan som påverkar vården så mycket att sjukhus går upp i stabsläge. Men stabsläget verkar inte ha med Covid egentligen att göra?

Men det positiva med detta är att vaccinet definitivt verkar fungera. 2 % bekräftat sjuka efter vaccin är väl jättebra. Men det kommer ju inte innebära att människor inte dör längre. Det är väl det enda konstanta. Det är inte säkert att man föds, men om man har fötts så kommer man att dö.

Har man glömt bort att man dör MED Covid inte bara AV? Eftersom Covid är en anmälningspliktig sjukdom och har man Covid när man dör så blir Covid dödsorsaken. Så här ser det ut 2020 enligt socialstyrelsen: Statistik om dödsorsaker år 2020 (socialstyrelsen.se)

Så här såg det ut 2019 enligt socialstyrelsen: Statistik om dödsorsaker 2019 (socialstyrelsen.se)

Det största problemet med dessa två rapporter är att de inte är jämförbara. Man har ändrat på nästan alla parametrar. 2020 fokuserar man på Covid. Men det kanske chockar en del att Covid bara är på tredje plats i dödsorsaker. Covid ökade antal dödsfall i Sverige med 9 441 personer. År 2020 avled 98 229 personer i Sverige, Antalet dödsfall 2015–2019 var i genomsnitt 91 070. Alltså en global pandemi ökar antalet totalt döda i Sverige med 9000 personer. Visst en ökning med 10 % är ganska mycket så klart.

Medellivslängd kvinnor 2020, 84,3 Medellivslängd män 2020 80,6  Medellivslängden i Sverige (scb.se)

Men medellivslängden har inte förändrats nämnvärt. För kvinnor är den nere på samma nivå som 2018, och för män är det tillbaka på 2016 års nivåer. Det har minskat med ca ett halvår. (SCB kallade 2020 det för årtusendets högsta dödstal f.ö. hm… Var finns kunskapen kring Corona? Var finns analysen? – Novus blogg)

En pandemi som stängt ned hela världen syns knappt i statistiken över medellivslängd.

Tittar vi också på vaccinationsgraden i Novus undersökningar på åldersgruppen 18-79 år, målgruppen i våra undersökningar är de som är med i samhället och oftast röstar:

Då har vi alltså en vaccinationsgrad på 93 %.  Men den är lägst bland SD:s sympatisörer. Annars är det ungefär samma i alla väljargrupper.

SCB visade också att vaccinationsgrad sammanfaller med röstbenägenhet Samband mellan vaccintäckning och valdeltagande (scb.se)

I områden som Rosengård och Tensta är vaccinationsgraden 43 %, men i de i topp är det 95 %. Nu tittar SCB på 16 år och uppåt.

Har man barn i tonåren vet man hur svårt det är att vaccinera sina barn. Får inte barnen vaccin i skolan så hamnar man lätt i ett digitalt limbo, där barnet måste ha rätt bank id och sedan skjutsas av föräldern till någon avlägsen ort när det råkar passa under skol och arbetstid. Så gruppen under 18 har en hel del praktiska problem.

Hur är det då med de som inte har svenska som modersmål och kanske inte förstår sig på appar som “Alltid öppet” – Stockholms plattform för att boka vaccination eller liknande? Kan det vara tekniska hinder som stoppar fler i t.ex. Rosengård eller Tensta från att vaccinera sig? Om man inte har ett barn som kan hjälpa till med appen?

Kan det vara digitaliseringen som skapar en låg vaccinationsgrad? Är “Alltid öppet” endast öppet för de som kan internetsvenska?

Tittar vi återigen på Socialstyrelsens dödsorsaksregister från 2020 så har de en lista på födelseland. Sverige finns där som en av staplarna långt ned på sid 3.

Statistik om dödsorsaker år 2020 (socialstyrelsen.se)

Men födda i Sverige dör inte så mycket i Corona. Däremot en man född i Syren och död 2020 är det nästan varannan som dött i Covid.

Född i Syrien, Turkiet och Somalia är det en stor andel som dött i Covid. Men som född svensk, ja då är det många andra saker som är större orsak att man dött av än Covid.

Sedan behöver man så klart inte dött AV Covid, utan MED Covid som sagt. Antal som dör i influensan får man räkna ut baklänges, för influensan leder till att man kanske dör i lunginflammation eller hjärninfarkt, men den bistra sanningen är att personen var gammal med mycket dålig allmänhälsa. Det kommer inte stå influensan i Socialstyrelsens statistik. Där avviker Covid.

Svensken är inte heller rädd att smittas av Covid.

Det är fler som inte är oroliga.

Vi vet sedan tidigare att man vaccinerar sig för att samhället skall öppna inte för att man själv är rädd för att blir sjuk: Coronastatus 20210927 Varför man vaccinerar sig mot Covid

Vaccinet verkar fungera. Nästan alla är vaccinerade. Det finns grupper som inte är det, men för att få dom att vaccinera sig kommer det inte hjälpa att kräva vaccinationspass på krogen eller systemet. Kanske snarare ta bort bankID och sätta upp en vaccinationscentral på torget där alla kan vaccinera sig utan digital mognad? För det finns inte va?

Något skaver i mig här när jag tittar på detta. Är det bristande integrationen som gör att vi hamnat där vi gör? Är det samma feltänk som låg bakom MSB:s helt absurda SMS om att vi skulle tvätta händerna för ett år sedan på svenska? Våra händer såg ju redan ut som när man var barn och lekte i badkaret i timmar på grund av all handtvätt…

De problem som är kvar med vaccinationen som SCB visar, löses med riktade åtgärder för att få fler att vaccinera sig i utanförskapsområden. Inte vaccinpass på krogen.

Där har människor bevisligen dött i högre omfattning på grund av Covid. Det visar ju Socialstyrelsen svart på vitt i rapporten.

Vi som är vaccinerade, 2 % av oss får Covid ändå. Men vinterkräksjukan och influensan verkar slita mer på oss nu. Men skall Sverige stanna på grund av influensan? Kanske skulle man göra det. Men då är vi inne på synen på sjukersättning, vårdpersonalens arbetsvillkor och bemanningen där. För vårdpersonal har ju i alla år tvingats arbeta trots sjuk. DE har inte råd med något annat. Och att jobba inom vården och bli sjuk räknas inte som en arbetsskada…

Men som sagt jag begriper inte något alls längre. Statistiken visar på att Covid inte är så farligt för Sverige. Att individer dör hela tiden men samhället kan ju inte stänga ned på grund av att individer blir sjuka. Eller?

Men jag kan ju också missuppfattat allt. Och detta är bara ett axplock av konstigheter jag funderar på. Men detta blev så långt att det fick räcka för söndagsfunderingar för mig och er som läser detta.

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Vill du lyssna på coronaforskaren Tove Fall där vi pratar om vaccination av barn och om vikten av en forskningsberedskap så kan ni lyssna på det i senaste Novus Sanity check, finns där poddar finns och via länken nedan:

https://play.acast.com/s/1c5942ff-6dfc-4655-ba63-c1733877e243/tag%3Asoundcloud%2C2010%3Atracks%2F1119683815

Undersökningen har genomförts av Novus på eget initiativ och genomfördes i Novus Sverigepanel med 1048 intervjuer på ett riksrepresentativt urval i åldern 18 – 79 år den 16-21 september 2021.

Novus undersökningar är extremt tillförlitliga

Hur många vaccinerade är ytterligare en bra datapunkt för oss att metodkontrollera mot. Coronapandemin skapar en mängd offentlig statistik och genom Coronastatus kan vi gå tillbaka i våra undersökningar och matcha mot statistik när den blir officiell. Novus diffar ca 2 % jämfört med offentlig statistik då skall man ha i åtanke att vaccinationen pågår för fullt och på en vecka vaccineras en halv miljon svenskar drygt 5 % av alla vuxna. Vecka 17 uppger Folkhälsomyndigheten att 33 % av svenskarna var vaccinerade. Om vi enbart tittar på vecka 17 och vår undersökning med 1000 intervjuer får vi 31% en diff på 2 % (den matematiska felmarginalen är 2,9). Så det faktiska felet är inom felmarginalen.

Lägg då till att vår datainsamling har en tyngdpunkt i början av veckan och jag hittar inte dagsstatistik under denna period, så sannolikt är felet kanske 0,5 procentenheter mindre.

När jag jämförde Novus undersökning tidigare med bekräftat smittade (som inte ökade i närheten av samma takt som vaccinationen) var Novus fel 1,8 procentenheter.

Ytterligare ett kvitto på att Novus undersökningar är mycket tillförlitliga. Vi har också tidigare bl.a. kontrollera undersökningarna mot antal permitterade där det stämde lika bra då.

Ingen tvekan om att man kan lita på Novus undersökningar. Man behöver verkligen inte bara använda allmänna val för att kontrollera tillförlitligheten i metoderna. Novus Coronastatus ger oss en unik möjlighet att gå tillbaka och jämföra med ny offentlig statistik.

Detta är bara en mycket liten del av våra undersökningar. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare coronastatus:

Coronastatus 20211117 Antal sjuka i Covid efter vaccinering
Coronastatus 20210927 Varför man vaccinerar sig mot Covid
Coronastatus 20210909 Effekten av olika skyddsåtgärder mot spridning, bl.a. munskydd 
Coronastatus 20210514 Vaccinationstakten och covidtest
Coronastatus 20210401 Förändringsbeteende under Covid
Coronastatus 20210311 Sammanblandning mellan när sjukdomen konstaterade och när man blev sjuk
Coronastatus 20210308 Lägst antal sjuka sedan augusti 202
Coronastatus 210226 Markant färre med Covid symptom
Coronastatus 20210219 Användningen av munskydd
Coronastatus 20210205 Skillnaden mellan bekräftade och misstänkt Covid samt lite mer om långtidssjuka
Coronastatus 20210125 (Långtidssjuka)
Coronastatus 20201216 (Effekten av MSB:s SMS)
Coronastatus 20201211 (Andelen sjuka ökar utanför tätorterna och minskar i Stockholm m.m.)
Coronastatus 201204 (Om PCR och antikroppstest m.m.)
Coronastatus 1130 (Beteendeförändring, hemarbete, antal sjuka etc.
Coronastatus 1120 (Efterlevnad rekommendationerna, antal sjuka etc.)
Coronastatus 1116 (Antal sjuka, när man smittats och de ungas efterlevnad)
Coronastatus 1023 (Antal sjuka ökar, symptom och långtidssjuka)
Coronastatus 0924 (Uppgång i antal sjuka i Sverige samt långtidssjuka etc.)
Coronastatus 0904 (Långtidssjuka, antal sjuka, hur sjuk & symptom)
Coronastatus 0624 (långtidssjuka och när sjukdomen kom)
Coronastatus 0617 (Antal sjuka, framtidstro etc.)
Coronastatus 0610 (Antal sjuka, håll avstånd etc.)
Coronastatus 0526 (Vårdbehov misstänkt covid)
Coronastatus 0519 (Antal sjuka och håller avstånd etc.)
Coronastatus 0514 (Vilka symptom har man och vad var värst)
Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma)
Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm)
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: