Novus egna undersökningar

2020-11-16

Coronastatus 1116

Uppdaterad 20201116

Den senaste coronastatus finns alltid här

För tidigare rapporteringar se länkar längst ned på sidan.

Sammanfattning

Vi ser att antal sjuka är kvar på en högre nivå under hösten. Men fortsatt lägre än mars april. Och många har nyligen varit sjuka men är friska nu. Viktigt att komma ihåg också att den ökande möjligheten till att testa sig för Covid gör att rapporteringen av antal sjuka skjuter i höjden jämfört med i våras då bara de som lades in på sjukhus testades. Men det är ingen tvekan om att andelen sjuka ökar generellt i samhället.

Andelen svenskar som svarar att de har en lättare förkylning ligger fortsatt på en hög nivå jämfört med sommarmånaderna (juni – aug), men inte fullt lika höga andelar som under våren. På frågan om hur man skulle uppskatta sin hälsostatus just nu svarar en av tio (10%) att de har en lättare förkylning, 2 procent att de är lättare sjuk och 1 procent att de är mycket/ganska sjuk. En av tjugo (5%) svarar att de nyligen varit sjuka men att de är symtomfria just nu. Andelen som nyligen frisknat till är intressant också. En påminnelse om att många blir lättare sjuka under en kort period. I undersökningen innan var det 5 % som var lättare sjuka det har gått ned till 2 %.

Av de som uttrycker att de är sjuka, svarar majoriteten dvs. sju av tio (69%) att de varit sjuka upp till 2 veckor. Däremot ser vi en stor andel som svarar att de varit sjuka över 10 veckor. 17 procent svarar att de varit sjuka i mer 10 veckor. Andelen sjunker eftersom fler blir sjuka nu i närtid.

Många som tror de smittats av Corona under oktober ökar, denna undersökning gjordes för ca 10 dagar sedan, vilket kan innebära att veckans data kan visa på en uppgång även i november.

Men också värt att påminna om att Novus lyfte att vi såg Coronasjuka i november och december i april. Långt innan det fanns några andra indikationer på detta. Men människor kände igen symptomen det rapporterades om i media och att de haft just det i slutet på 2019. Bland de som då rapporterade om det till oss fanns det flera som behövde läggas in akut på sjukhus då pga sjukdomen. Så sjukdomen fanns definitivt i Sverige och det rörde sig inte om asymtomatiska. Något som månader senare bekräftats av forskning i Sverige och Europa. Novus undersökningar ger alltså extremt viktiga ledtrådar kring vad som behöver följas upp noggrannare av myndigheter och forskning. Även långtidssjuka var det Novus Coronastatus som lyfte långt innan någon annan såg det. Vi noterade en växande grupp som hade Corona liknande symptom som inte blev friska långt innan det var känt. 10 veckor var en tid jag valde att sluta räkna upp den tiden. Många har varit sjuka sedan mars/april eller tidigare än så. Men då man pratade om att man var sjuk i 2 veckor i Corona och våra undersökningar pekade på något annat för många svenskar kändes 10 veckor som en rimlig indikator på långtidssjuka.

På frågan om man håller minst 1 meters avstånd till andra människor när man är utanför hemmet pga. coronaviruset, svarar 95 procent att de håller avstånd. 56 procent instämmer helt i det, medan 39 procent instämmer delvis. Det är precis som vi sett tidigare i huvudsak mellan åldersgrupperna som de största skillnaderna finns. De som i högre grad instämmer helt i att de håller avstånd är de över 50 år och särskilt de över 65 år, medan de i åldern 18–29 år och 30-49 år i högre grad svarar att de delvis håller avstånd.

Svenskarna håller fortfarande avstånd. Visst kan det mattats av lite eftersom pandemin har pågått så länge och rekommendationerna har svängt en del. Man lyssnar på råden och t.ex. öppnar man upp för allmänna samlingar som får vara större är det så klart en signal om minskat allvar. Att sedan svänga till hårdare krav med referens till att folket inte sköter sig är ändå ganska orättvist mot medborgarna som faktiskt följer råden i stort efter bästa förmåga. Att det är en skillnad i åldersgrupper är också helt naturligt när de äldre var i den direkta riskgruppen. Yngre håller säkert avstånd från äldre även om de kanske känner att de behöver ha ett socialt umgänge och saknar man familj består det umgänget med vänner, och det har upprepats ända sedan starten att man skall skydda de äldre, det var det centrala fokuset utöver att platta ut kurvan.

Vi ser en tydlig trend på att man skärpt sig ännu lite mer nu på senare tid, förutom bland den absolut yngre åldersgruppen.

Men de yngre har ändå ändrat beteende signfikant i en positiv riktning

T.ex. Nästan varannan yngre uppger nu att de begränsat sina sociala kontakter, en signifikant ökning de senaste veckorna. Nästan 4 av 10 har avbokat privata fester.

Trenden är ändå tydlig även bland de yngre att de följer de rekommendationer som ger.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd på Novus eget initiativ.

Undersökningen har genomförts i Novus Sverigepanel från ett slumpmässigt rekryterat riksrepresentativt urval i åldern 18–79 år med 2408 intervjuer under perioden 26 okt till – 6 nov 2020. Men utöver det undersöks dessa frågor åtminstone veckovis sedan mars 2020, så historiken är baserad på en lång tidsserie från Novus undersökningar inom ramen för Coronastatus.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Allt kan vi tyvärr inte ge bort gratis, för då har vi inte råd att fortsätta. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare dagars coronastatus:
Coronastatus 1023 (Antal sjuka ökar, symptom och långtidssjuka)
Coronastatus 0924 (Uppgång i antal sjuka i Sverige samt långtidssjuka etc.)
Coronastatus 0904 (Långtidssjuka, antal sjuka, hue sjuk & symptom)
Coronastatus 0624 (långtidssjuka och när sjukdomen kom)
Coronastatus 0617 (Antal sjuka, framtidstro etc.)
Coronastatus 0610 (Antal sjuka, håll avstånd etc.)
Coronastatus 0526 (Vårdbehov misstänkt covid)
Coronastatus 0519 (Antal sjuka och håller avstånd etc.)
Coronastatus 0514 (Vilka symptom har man och vad var värst)
Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma)
Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm)
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: