Novus egna undersökningar

Coronastatus 0617

Uppdaterad 20200617 kl 12:15

Download English report here: 20200617 eng Novus Coronastatus

För tidigare dagar se länkar längre ned efter dagens uppdatering

Sammanfattning

10 % av svenska folket är sjuka idag med någon form av förkylnings/covid symptom. Det är kvar ungefär på samma nivå som föregående vecka. Av dessa är 1 % allvarligt sjuka, 7 % har lättare förkylningssymptom. 4 % har nyligen varit sjuka men är symptomfria nu. Jämfört med början på april så har andelen sjuka halverats då andelen sjuka var 20 %, jämfört med början på maj har det minskat från 15 till 10 %. Så trenden är tydligt positiv, men om takten med 5 procentenheters nedgång per månad håller i sig vet man så klart inte.

När vi tittar på hur man ser på framtidstron kring sin egen hälsa så är den ganska stabil. Ca var femte svensk tror att deras hälsa är på väg att bli bättre, det är också en tydlig nedgång i andelen som tror att den kommer bli sämre. 8 % av svenskarna trodde i slutet på mars att deras hälsa är på väg att bli sämre, nu är det 4 % som tror det. 60 % tror att deras hälsa kommer att vara som idag. Signikfikant fler som är sjuka eller som vet eller tror att de smittats av Covid som tror att hälsan kommer att bli bättre. Bland de som har eller tror de smittats av Covid är det 37 % som tror att deras hälsa är på väg att bli bättre. Särskilt bland de som smittats i Februari- Maj, återigen en påminnelse om hur länge många blir sjuka, det tar långt tid att återhämta sig, även om man inte blir allvarligt sjuk. Bland de som är sjuka och varit det i mer än 10 veckor finns den största pessimismen. Där tror var tredje att det kommer bli sämre. Som jag tar upp i nästan varje Coronastatus. De som är sjuka länge är en grupp som verkligen behöver lyftas upp och få en förståelse kring. Covid verkar leda till många som är sjuka extremt länge. Över 200 000 svenskar har nu varit sjuka över 10 veckor och är fortfarande sjuka. Det rapporteras om symptom som förändras och kommer tillbaka, om och om igen cykliskt. Olikt vad en vanlig förkylning beskrivs som normalt inom vården.

Kring privatekonomin ser det sakta med säkert mer och mer positivt ut. En tydlig minskning av antalet som tror den kommer bli sämre. VAr tionde svensk trodde i slutet på mars att deras ekonomi kommer att bli mycket sämre. Idag är det 4 % som tror det. 59 % tror idag att deras ekonomi kommer att vara oförändrad i framtiden, signifikant upp från 46 % i slutet på mars. Andelen som tror att deras ekonomi kommer att bli bättre har ökat från 8 % i slutet på mars till 15 % nu. En stor nedgång i pessimism i mellan mars och april. Inte så förvånande kanske. I början dominerade domedagsprofeterna. Men sedan planade det ut fram till i i slutet på maj då man kan börja skönja en uppgång i optimism kring den egna ekonomin. Kanske inte oväntat då Sverige öppnar upp så ser man en ljusning i privatekonomin.

Övrigt

Jag tror det också kommer att bli en stor fråga kring antikroppar och att få har bekräftade antikroppar i testerna jämfört med de som har symptom, både långvarigt sjuk och kortare. Symptom som inte stämmer med normal influensa eller förkylning. Även detta behöver utredas mer. Är det antikoppstesterna som är fel, eller är det så att immunförsvaret hanterar Covid med andra verktyg som inte innefattar antikroppar? Behövs det fler antikroppar för att ge utslag i testet än som behövs för att bekämpa viruset för många? Eller är det verkligen så att ytterligare virus eller för den delen bakterieinfektioner härjar som inte är som det brukar? Många frågor kring detta kommer att blossa upp nu. Ju fler som testas desto fler frågor kommer väckas, kring testerna och kring Covid. Det kommer också komma upp nya siffror som behöver kunna tolkas och inte bara rapporteras tvärsäkert av massmedia. Man måste vara nogrann när man rapporterar som statistik nu. Vad säger statistiken och ännu viktigare vad säger INTE statistiken.

Novus senaste undersökning i dagens publicerade i tidsserier är genomförd under perioden 8-14 juni 2020 i Novus slumpmässigt rekryterade sverigepanel i åldersgruppen 18-79 år.

Generellt

Resultatet presenterat är baserad på Novus Coronastatus, en undersökning som frågar minst 2000 svenskar om sin hälsostatus kopplad till Corona i veckan. I början var det 1000 intervjuer om dagen, men ju mer vi lär oss om detta så har vi kunnat dra ned på omfattningen och nu är det ca 2000 intervjuer i veckan. Alla undersökningar är gjorda i Novus slumpmässigt rekryterade sverigepanel och ger ett åsiktsmässigt representativt urval hur svenska folket tycker i undersökta frågor. Åldersgruppen är mellan 18-79 i normala fall. Ibland upp till 89 år.

Kanske också värt att förtydliga att vi drar ett slumpmässigt nytt urval i varje undersökning. Alltså inte samma människor som svarar dag efter dag utan det är nya människor som slumpas fram varje gång.

Alla undersökningar är genomförda i Novus Sverigepanel. Deltagarfrekvensen är över 70 % på endast en dags datainsamling. En nivå som är rekordhög. Novus undersökningar är något man gärna svarar på, vilket gör mig otroligt tacksam. Tack alla ni som hjälper till att sprida förståelse kring denna unika och oroande situation som Coronapandemin medför. Utan er hade vi inte kunnat få fram denna information. Tillsammans har vi kunnat visa Sverige och världen hur väl vi sköter oss och förvaltar det kollektiva ansvar som är en förutsättning som krävs för att vi skall kunna klara denna pandemi med så liten skada som möjligt på samhälle och individer.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Allt kan vi tyvärr inte ge bort gratis, för då har vi inte råd att fortsätta. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare dagars coronastatus:
Coronastatus 0610 (Antal sjuka, håll avstånd etc.)
Coronastatus 0526 (Vårdbehov misstänkt covid)
Coronastatus 0519 (Antal sjuka och håller avstånd etc.)
Coronastatus 0514 (Vilka symptom har man och vad var värst)
Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma)
Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm)
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: