Novus egna undersökningar

Coronastatus 0514

English report can be downloaded here 20200514

Uppdaterad 20200514 kl 11:00

För tidigare dagar se länkar längre ned efter dagens uppdatering

Sammanfattning

Idag tittar jag vidare på de som varit sjuka länge och vilka symptom man uppger de senaste veckorna, och vilka symptom som varit värst under perioden.

Drygt 1 miljon vuxna svenskar är sjuka nu. En halv miljon av dom har varit sjuka längre än 5 veckor.

1,1 miljoner svenskar tror de har smittats av Corona, var tredje av dom som är sjuka nu tror det. Varannan som nyligen tillfrisknat tror det var Corona. Så det är inte så att alla sjuka idag tror de är sjuka i Coronaviruset.

Ca 340 000 vuxna svenskar (4,5% av alla vuxna) är sjuka idag och har varit sjuka i samma sjukdom i över 10 veckor. 220 000 svenskar är sjuka nu och har varit det mellan 4-10 veckor. 460 000 är sjuka och har varit det mellan 0 och 3 veckor. Totalt är alltså 1 020 000 sjuka idag. Men nästan alla har lindriga symptom

De vanligaste symptomen de senaste veckorna bland de sjuka är: Snuvig, Trötthet, Huvudvärk, Ont i halsen och hosta.

Det skiljer sig lite åt beroende på hur länge man varit sjuk. De som varit sjuka kortare tid (0-3 v) uppger snuva, huvudvärk, trötthet och ont i halsen som de vanligaste symptomen. 4-10 veckor sjuk och det är snuvig, trötthet, huvudvärk och ont i halsen som är vanligast de senaste två veckorna. De som varit sjuka mer än 10 veckor uppger trötthet, snuvig, huvudvärk och ont i kroppen.

Hostan är en sak att nämna, det är nog ganska svårt att skilja på torrhosta/rethosta och annan hosta. Men hosta är generellt ett genomgående symptom vi ser. Dock är det uppdelat på typ av hosta i symptomen och det går inte direkt att slå ihop dessa, för har man både torrhosta/rethosta och annan hosta så kan man ange båda.

De symptom som varit värst under sjukdomsförloppet bland de som är sjuka nu skiljer sig också lite åt. Bland de som tror de smittats av Corona är det trötthet, huvudvärk och hosta följt av ont i kroppen som varit värst.

De som varit sjuka kortare tid (0-3V) är det trötthet, huvudvärk och hosta.

Sjuk 4-10 veckor och det är trötthet, ont i halsen, huvudvärk och torrhosta och ont i kroppen som varit värst.

De som varit sjuka mer än 10 veckor, uppger i princip alla (98 %) att det är trötthet och hosta som är det värsta. Därefter ont i halsen (77%) och huvudvärk (73%).

Jag hade fel i mina gissningar häromdagen, då jag trodde att det var de som varit sjuka länge som var de som i störst omfattning gick till jobbet. Med lite mer datakörning ser jag nu att så inte var fallet.

Har man varit sjuk mindre än en vecka så är det störst sannolikhet att man ändå går till jobbet. Bilden av Coronaviruset som en allvarlig sjukdom som leder till akuta symptom är inte omöjligt orsaken. Är man lite förkyld så går många till jobbet ändå. Bara 12 % av de som precis blivit sjuka och är förvärvsarbetande stannar hemma från jobbet. De absolut flesta går ändå till jobbet då.

Sjuk lite längre än en vecka, mellan 2-10 veckor så är det 50/50 ungefär. Men många går till jobbet ändå som vanligt. Däremot ökar antalet som jobbar hemma eller sjukskriver sig.

Är man sjuk längre än 10 veckor så är det flest som arbetar hemifrån.

Men det är väl detta som är det lömska med Coronaviruset. Fast kanske samtidigt lite trösterikt. Om 15 % av alla svenskar nu har smittats av Coronaviruset, och nästan alla blir lättare sjuka, och det sprids lite lagom på jobbet ändå. Men de äldre kan skyddas så kanske det kan fortsättas att hållas under kontroll. Den stora tragedin verkar ju vara äldre som får detta. Nu har jag inte tittat på uppdaterade siffror från Socialstyrelsen över vilka som behöver akutvård och vilka som avlider. Ålder och underliggande sjukdomar. Sist jag såg statistik om det så var det mycket hög ålder, coronaviruset plus högt blodtryck och minst en underliggande sjukdom som hjärt/kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes som de som avlidit i regel haft. Men det är ju mycket viktig information att följa. Novus undersökningar ger en bild av de som inte behöver akutvård, och sannolikt aldrig kommer att testas. De har heller inte ens kontaktat sjukvården. Men mer kommer om detta framöver. Allt kan inte redovisas varje gång. Det är otroligt mycket data vi har i våra undersökningar. Får ta lite i taget.

Undersökningen är baserad på 3196 intervjuer i Novus sverigepanel mellan 4-10 maj 2020 inom åldersgruppen 18-79 år. Undersökningen är åsiktsmässigt representant för hela svenska folket inom den åldersgruppen.

Just det jag fick igår höra att fram till då sade folkhälsomyndigheten att man inte kunde vara sjuk i Coronaviruset längre än 6 veckor. Samt att försäkringskassan nekat sjukskrivningar längre än så med hänvisning till den informationen. Men att Folkhälsomyndigheten nu tagit bort den övre gränsen för hur länge man kan vara sjuk. Kan inte låta bli att tro att Novus undersökningar faktiskt haft en påverkan på detta. Men det vet jag inte så klart, men intressant att det ändras efter att vi rapporterar om hur många som är sjuka väldigt länge.

Generellt

Kanske också värt att förtydliga att vi drar ett slumpmässigt nytt urval i varje undersökning. Alltså inte samma människor som svarar dag efter dag utan det är nya människor som slumpas fram varje gång.

Alla undersökningar är genomförda i Novus Sverigepanel. Deltagarfrekvensen är över 70 % på endast en dags datainsamling. En nivå som är rekordhög. Novus undersökningar är något man gärna svarar på, vilket gör mig otroligt tacksam. Tack alla ni som hjälper till att sprida förståelse kring denna unika och oroande situation som Coronapandemin medför. Utan er hade vi inte kunnat få fram denna information. Tillsammans har vi kunnat visa Sverige och världen hur väl vi sköter oss och förvaltar det kollektiva ansvar som är en förutsättning som krävs för att vi skall kunna klara denna pandemi med så liten skada som möjligt på samhälle och individer.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Allt kan vi tyvärr inte ge bort gratis, för då har vi inte råd att fortsätta. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, i vår dagliga undersökning svarar ca 70 % av de tillfrågade, mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare dagarns coronastatus:
Coronastatus 0511 (ca 300 000 är sjuka över 10 veckor & hur många som stannar hemma)
Coronastatus 0505 (Antal smittade idag jämfört med KTH:s studie i stockholm)
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: