Novus egna undersökningar

Coronastatus 0505

Report in English can be downloaded here: 20200505 eng Novus coronastatus suspected over time region and confirmed cases

Den senaste undersökningen finns alltid här: Novus Coronastatus

Uppdaterad 20200505 kl 10:15

Nytt blogginlägg:

Var finns kunskapen kring Corona? Var finns analysen?

För tidigare dagar se länkar längre ned efter dagens uppdatering

Ladda ned rapporten här: 20200505 Novus coronastatus Antal misstänkt smittade regioner konstaterat

Sammanfattning

Om vi jämför Novus undersökning med andelen som tror de har smittats av Corona i Stockholm med KTH:s kliniska tester kan vi konstatera att resultaten är desamma vid samma tid. Rimligt då att dra slutsatsen att självskattning är ganska träffsäkert.

Det skulle innebära att 13 % av alla vuxna svenskar idag är smittade av Coronaviruset. I månadsskiftet mars/april var 7 % smittade. Nästan en fördubbling alltså sedan dess. Men utvecklingen ser linjär ut som mattas av inte exponentiell. Detta bekräftar återigen att kurvan sett utplanad ut under denna period. Men visar också att när Folkhälsomyndigheten gick ut med larmet om den allmänna smittspridningen så var snarare 7 % av stockholmarna och 4 % av svenskarna redan smittade. Den exponentiella utvecklingen skedde nog innan den upptäcktes? Kommer ju fler tecken på att smittan funnits i Europa långt tidigare än känt. Något Novus rapporterat om tidigare. Ca 50 000 svenskar uppger att de smittades i december och januari.

Det skiljer sig åt mellan regioner, flest smittade i Stockholm, där nu 320 000 vuxna uppger att de är smittade, sen Västsverige med 220 000 och Mellansverige med 190 000.

Dödligheten av Covid-19 skulle då vara 0,28 % utifrån våra undersökningar. 2,3 % av alla smittade skulle vara konstaterade fall i maj. På varje konstaterat fall går det då 98 okonstaterade i Sverige. Men ju mer man testar desto mindre blir så klart mörkertalet och skillnaden mellan konstaterade och okonstaterade fall krymper. Något vi sett i New York som testat enormt mycket. Antal konstaterade smittade växer ju mer man testar.

Men ju bättre man kan beskriva symptomen och sjukdomsförloppen desto bättre kommer Novus undersökningar bli kring mörkertalet. Men kliniska testet som rapporterades igår visar att det är ganska troligt att man kan utgå från detta redan idag. Men mer information om det normala sjukdomsförloppet vore väldigt bra. Nu fokuseras på de allvarligt och det akut sjuka och deras symptom. Det stämmer illa med bilden av coronaviruset och dess utbredning i Sverige.

Läs mer nedan eller ladda ned hela rapporten här:

Fördelning på regioner och utveckling över tid

Utifrån det faktum att Novus undersökning stämde mycket väl med KTH:s kliniska tester så vågar jag titta på hela Sverige och utgå från att självskattningen stämmer ganska väl på andra regioner och även andra tidsperioder än den datapunkt KTH gav oss. Detta är inte en prognos utan baserat på faktiska undersökningsdata över dessa tider. Därför det ser lite konstigt ut i grafiken, antalet smittade kan ju inte gå ned. Men detta ger ändå den bästa bilden av hur det ser ut med antal Coronasmittade i Sverige. Vi vet att de flesta inte uppsöker vård.

Ca 975 000 svenskar uppger idag att de tror de smittats av Corona i Sverige,

Antal smittade jämfört med konstaterade fall och avlidna

Det finns så klart flera antaganden i detta, men då vi kunde se hur väl självskattningen gällde på Stockholm jämfört med kliniska testerna från KTH så kan vi räkna vidare utifrån vår data. Självklart är det svårt att definitivt säga om man smittats med Coronaviruset. Samtidigt är samhället uppbyggt på självskattning. Om man är sjuk skall man stanna hemma. De symptom som Coronaviruset också uppvisar verkar bete sig på ett helt annat sätt än säsongsinfluensan, man är sjuk längre. Många har lättare symptom men det går inte över. Symptomen förändras över tid etc. Så att man som individ ganska väl kan avgöra om det är en vanlig förkylning, influensa eller Corona är nog ganska troligt, detta utgår alltså inte bara utifrån att vi ser att vi får samma nivå i Stockholm vid samma tid. Det är troligt att detta stämmer ganska väl.

Om vi då tittar på sjukdomens spridning i Sverige utifrån Novus undersökning och lägger till konstaterade fall och avlidna i samma graf:

Det är svårt att se antal konstaterat smittade och avlidna i grafen för andelen misstänkt smittade ökar så markant i Sverige. Kurvan på antal misstänkt smittade drar iväg på ett helt annat sätt än andelen konstaterade fall och antal avlidna. Det är ingen exponentiell utveckling utan snarare en linjär kurva som mattas av på slutet.

Titta vi på en tabell istället för lättare överblick:

Här har jag lagt in vilken dödlighet det skulle innebära. Som ni ser går dödligheten upp från 0,08 promille till 2,7 promille över tiden. Men tittar man också på socialstyrelsens statistik kring dödsfall består de som avlider främst av ”äldreäldre” som Folkhälsomyndigheten kallar dem, samt har i utöver hög ålder, högt blodtryck och smittats av Coronaviruset i regel ytterligare minst en underliggande sjukdom som hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes. Samt att det rapporterats om att Coronaviruset kommit in i äldrevården så påverkar det antal avlidna markant. Det beror inte på hur många som smittas lika mycket som vilka som smittas. Att skydda våra äldre är helt avgörande i hur stor dödlighet Coronaviruset har i Sverige. Det är inget nytt men värt att påpeka även här. Ju fler ”äldreäldre” som smittas desto högre blir dödligheten. Ju fler man testar desto större blir också andelen konstaterade fall jämfört med hur många som tror de är smittade.

Mörkertalet?

Sedan funderar jag på vad som menas med symptomfri. Det sägs att de flesta inte får några symptom. Borde det inte innebära att Novus undersökning borde visa långt färre smittade än KTH:s tester? Det beror på vad man menar med symptomfri. Det har presenterats olika bud om detta när jag läst på kring rapporteringen om det. Det verkar snarare betyda att man inte blir allvarligt sjuk än att man inte får några symptom alls. En ”konstig” förkylning kommer de flesta nog att identifiera som något annat än en vanlig förkylning och inse att de nog är Coronaviruset och därför uppge i undersökningen att man smittats.

Självklart skall detta tas med en nypa salt. Men detta bör ge en ganska bra grov bild av hur smittspridningen sker över tid och i regioner i brist på massiva kliniska tester. Jag har väntat på att gå jämföra vår data med kliniska tester i snart två månader. De första testerna i Stockholm som bara tog aktiva fall och kom fram till 2,5 % kunde vi inte använda på ett bra sätt. För de testerna visade bara aktivt smittade med ett femdagars fönster. Att jämföra med vår data i Stockholm skulle bli för osäkert, då kunde vi bara titta på den grupp som sa att de smittats nyligen och samtidigt förstått att det de fått är Corona. Det skulle introducera ännu fler felkällor i tolkning av både vår data, men också självskattningen. Att man direkt i början inser att det är Coronaviruset under de första dagarna. Med KTH:s data på antikroppar så har vi bättre data att jämföra mot helt enkelt, och mer tryggt kan säga att självskattningen säger en hel del. Vilket också likheten i resultat visar.

Ladda ned rapporten här: 20200505 Novus coronastatus Antal misstänkt smittade regioner konstaterat

Bakgrund

Novus presenterar alltid den senaste rapporten eller undersökningen om Corona här: https://novus.se/novus-coronastatus/

Novus har sedan 19 mars regelbundet upp till dagligen undersökt svenskarnas syn på Coronaviruset, deras hälsostatus, symptom, när man blev, hur länge man varit sjuk samt tankar om sjukdomen och myndigheter.

Den 4 maj släppte KTH kliniska tester på antikroppar, och äntligen fick vi en datapunkt att gå på som gör att vi kan titta lite närmare på hur väl självskattad sjukdom stämmer med kliniska tester.

KTH:s studier visar att 10 % av stockholmarna smittats av coronaviruset i slutet av mars. Om vi utgår från att bortfallet var slumpmässigt samt att träffsäkerheten i testerna är bra i deras studier så skulle det innebära en felmarginal på knappt 2 %, det finns flera antaganden här, men det ger oss en utgångspunkt som är ett annat test och något vi kan jämföra med Novus undersökningar.

Runt månadsskiftet mar/april uppgav 9 % av stockholmarna i Novus undersökning att de tror de smittats av Corona eller har fått konstaterat att de har Corona. Felmarginalen i Novus undersökningar är också ett par procent. Men detta ger en nivå som är mycket samstämmig med de kliniska testerna. När resultaten är så pass nära varandra kan man dra slutsatsen att svenskarnas egenskattning av om man är smittad stämmer rätt väl med kliniska tester. Skillnaden var inom felmarginalen kan vi titta på utvecklingen över tid men också utvecklingen i hela Sverige.

Jag kommer att utgå från Novus data i detta, vi har inte räknat om något baserat på KTH:s kliniska tester, utan resultaten ligger så nära varandra att det inte skulle ge något.

Novus har under perioden 19 mars till 5 Maj genomfört över 20 000 intervjuer i Novus Sverigepanel, Med minst två undersökningar i veckan, men under långa perioder också dagligen genomförda undersökningar. Novus Sverigepanel är en slumpmässigt rekryterad grupp av svenska folket. Undersökningarna ger en bra bild av svenska folkets av vad svenska folket tycker under den undersökta perioden. Deltagarfrekvens har varit i genomsnitt 70 % per dygn. Rekordhöga resultat vilket stärker tillförlitligheten i undersökningen.

Generellt

Kanske också värt att förtydliga att vi drar ett slumpmässigt nytt urval i varje undersökning. Så det är inte samma människor som svarar dag efter dag utan det är nya människor som slumpas fram varje gång.

Alla undersökningar är genomförda i Novus Sverigepanel. Deltagarfrekvensen är över 70 % på endast en dags datainsamling. En nivå som är rekordhög. Novus undersökningar är något man gärna svarar på, vilket gör mig otroligt tacksam. Tack alla ni som hjälper till att sprida förståelse kring denna unika och oroande situation som Coronapandemin medför. Utan er hade vi inte kunnat få fram denna information. Tillsammans har vi kunnat visa Sverige och världen hur väl vi sköter oss och förvaltar det kollektiva ansvar som är en förutsättning som krävs för att vi skall kunna klara denna pandemi med så liten skada som möjligt på samhälle och individer.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Allt kan vi tyvärr inte ge bort gratis, för då har vi inte råd att fortsätta. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, att 2226 svenskar svarade och det var 64 % av alla tillfrågade för denna undersökning och det på endast 48 timmar är verkligen mycket bra. i vår dagliga undersökning svara ca 70 % av de tillfrågade, det är mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona
Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare dagarns coronastatus:
Coronastatus 0430 (Börjar svenskarna slappna av?)
Coronastatus 0428 (Hur många är sjuka och vilka symptom har man?)
Coronastatus 0427 (Svenskarnas tilltro till Sveriges förmåga att klara Coronakrisen)
Coronastatus 0425 (Har man ökat eller minskat fysiska möten?)
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: