Novus egna undersökningar

Coronastatus 0425

Uppdaterad 20200425 kl 12:00

Blogginlägg om Corona och Novus underökningar:

Exempel där Novus så här långt varit facit kring Corona

Du är inte så unik som du tror och var otroligt tacksam för det, det är vårt gemensamma beteende som klarar oss ur krisen
Det är något konstigt med Coronarapporteringen, jag begriper inte
Allt är det samma men ändå inte
Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?

För tidigare dagar se länkar längre ned efter dagens uppdatering

Undersökningen är genomförd 23-24 april i Novus coronastatus 1456 intervjuer, åldersgruppen 18-79 år i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel.

Har man ökat eller minskat sina fysiska möten?

Jämfört med innan Coronapandemin har 93 % av svenskarna minskat sina fysiska kontakter. 7 av 10 Svenskar minskat sina fysiska kontakter mycket. Var fjärde svensk har minskat dem litet. 2 % uppger att de ökat dem lite eller mycket. Dock kanske skall påpekas att felmarginalen på resultat runt 1 % är ca 0,5 %.

Men den absolut största majoriteten av svenskarna har dragit ned på sina fysiska kontakter mycket, precis som det krävs för att hantera viruset.

De som bor i Stockholm har i signifikant större omfattning minskat sina fysiska möten. I Stockholm uppger 8 av 10 att de minskat mycket. 97 % uppger att de har minskat. Däremot uppger 2 % stockholmare att de ökat sina kontakter. Med tanke på den begränsade yta som Stockholms restauranger och krogar innebär så räcker det så klart med en bråkdels promille för att en krog i centrala Stockholm skall vara överfull. Men det innebär inte att alla stockholmare är där. Som jag skrivit flera gånger tidigare är det avvikande beteendet som sticker ut. Däremot är det viktigt att se att en övervägande majoritet sköter sig. För att vi skall fortsätta att sköta oss är det viktigt att veta att man inte är i minoritet. Att det fortfarande är det avvikande beteendet som görs av en minoritet. Skulle de som sköter sig vara i minoritet så kommer systemet snabbt att rasa och allt färre anser att det är värt att fortsätta hålla avstånd och minska sina fysiska möten.

Alltså bilden av att “stockholmare” inte sköter sig stämmer verkligen inte. Tvärtom “stockholmare” sköter sig bättre än landet i stort. Vilket också är väntat, det finns många tecken på det.

Vi har tidigare rapporterat att 94 % av Svenskarna håller avstånd (Svenskarna håller avstånd) denna undersökning bekräftar detsamma men med en liten annan fråga. Denna fokuserar inte bara på meter utanför hemmet. Men ger ett jämförbart resultat som ni ser. Vilket den borde göra. Håller man avstånd minskar ju de fysiska kontakterna. Dessa två undersökningar skedde inte samtidigt utan med några dagars mellanrum och med olika tillfrågade människor. Även den visade att Stockholmare håller avstånd i högre omfattning än boende i andra regioner.

Men också att varannan arbetande stockholmare gör det hemifrån: Andel som arbetar hemifrån

Något som också bekräftats i kollektivtrafiken där det blev så lite resenärer att SL under en period drog ned på antal turer pga detta.

I Norrland, Småland och öarna är det lägst andel som uppger att de inte minskat sina fysiska möten. I Västsverige och Norrland är det var tionde invånare som sagt att de inte alls förändrat antal fysiska möten. Men det är kanske också lite väntat då det lätt har blivit ett Stockholmsfokus kring Coronaviruset trots att viruset är spritt i hela Sverige.

Om vi tittar på ålder som är en riskgrupp ser vi också att de äldre sköter sig signifikant bättre än de yngre. I den övre åldersgruppen i denna undersökning 65-79 år så är det 84 % som minskat sina fysiska kontakter mycket. I den yngre åldersgruppen är det bara drygt varannan 56 %. Även detta stämmer väl med de signaler som presenterats, att vi skall skydda de äldre och framförallt de äldre måste skydda sig själva.

Generellt

Kanske också värt att förtydliga att vi drar ett slumpmässigt nytt urval i varje undersökning. Så det är inte samma människor som svarar dag efter dag utan det är nya människor som slumpas fram varje gång.

Alla undersökningar är genomförda i Novus Sverigepanel. Deltagarfrekvensen är över 70 % på endast en dags datainsamling. En nivå som är rekordhög. Novus undersökningar är något man gärna svarar på, vilket gör mig otroligt tacksam. Tack alla ni som hjälper till att sprida förståelse kring denna unika och oroande situation som Coronapandemin medför. Utan er hade vi inte kunnat få fram denna information. Tillsammans har vi kunnat visa Sverige och världen hur väl vi sköter oss och förvaltar det kollektiva ansvar som är en förutsättning som krävs för att vi skall kunna klara denna pandemi med så liten skada som möjligt på samhälle och individer.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Allt kan vi tyvärr inte ge bort gratis, för då har vi inte råd att fortsätta. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, att 2226 svenskar svarade och det var 64 % av alla tillfrågade för denna undersökning och det på endast 48 timmar är verkligen mycket bra. i vår dagliga undersökning svara ca 70 % av de tillfrågade, det är mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare dagarns coronastatus:
Coronastatus 0423 (Andelen som arbetar hemma)
Coronastatus 0422 (Hur länge är man sjuk och när kan man smittats?)
Coronastatus 0421 (Förtroendet för myndigheter och institutioner)
Coronastatus 0420 (Svenskarna håller avstånd)
Coronastatus 0417 (Hur länge är man sjuk)
Coronastatus 0414 (När insjuknade man i det man tror är Corona?)
Coronastatus 0409 (Skillnaden mellan män och kvinnor)
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: