Novus senaste Nyhetsbrev

Något att hålla sig i när höstvindarna blåser

Det är osäkra tider och eventuellt stora förändringar kan komma att ske i svenskars privata ekonomi just nu. Samma osäkerhet inför framtiden drabbar naturligtvis många företag. Hur förhåller vi oss till våra kunders eventuella oro för framtiden? Vi ser även en stor osäkerhet inför vilka förändringar som utlovats från de politiska partier som nu ska bilda nya samarbeten.

I det här brevet har vi några exempel på hur kunder till oss tagit vår hjälp för att hitta vägar framåt. Eftersom det här är vårt första nyhetsbrev efter valet så börjar vi med att analysera de valundersökningar som ledde upp till valet.

I månadens nyhetsbrev:
Valet 2022 visar att svenska väljarbarometrar fortsatt är mycket tillförlitliga.
Svenska Ridsportförbundet ville öka kunskapen i kommunerna.
Novus Livsmedelsbarometer 2022, del 2 – Livsmedel och hållbarhet.
Novus är Gallup Internationals representant i Sverige
Med syfte att stoppa självmorden.
Novus och Svenska kyrkan har ingått ett ramavtal inom både kvalitativa och kvantitativa undersökningar.

 

Trevlig läsning!

Valet 2022 visar att svenska väljarbarometrar fortsatt är mycket tillförlitliga

Resultatet som presenterades på fredagen före valet gav en god bild av valutgången, trots att det inte var en prognos utan en nulägesbild. De förändringar som skedde under helgen var inte lika dramatiska som i valet 2018 och vi kan i efterhand beskriva väljarrörligheten i en initial analys från Novus eftervalsundersökning.

Den viktigaste förklaringen till att sista väljarbarometern innan valet var närmare det här valet jämfört med valet 2018 var att färre väljare ändrade sig efter att den hade publicerats. 2018 var det den höga väljarrörligheten under helgen vilket ledde till den högre skillnaden mellan de sista undersökningarna och valresultatet.

Novus och de andra svenska undersökningsföretagen visade på ett bra sätt vad som kunde vänta efter valdagen. Att S blev störst parti, SD tvåa och M trea. Att MP och L klarar spärren och att det blir extremt jämnt mellan de två regeringsalternativ som diskuterades.

Novus genomsnittliga fel i valet var ca 0,7 procentenheter. Det är väl inom felmarginalen, där man kan förvänta sig att en tillförlitlig undersökning skall ligga.

Då Novus arbetar med slumpmässiga urval har vi en känd säkerhet och kan jämföra resultatet med en felmarginal. Något Novus också presenterade under hela valspurten, med ny grafik som tydligt visade den kända säkerheten i undersökningarna, något Novus kan göra då vi använder vetenskapligt beprövade metoder.

Man kan alltså lita på att korrekt genomförda opinionsundersökningar ger en god nulägesbild av det som undersöks. Något även bland annat Novus Coronastatus visat mellan valen.

Läs hela analysen av valundersökningarna här…


Svenska Ridsportförbundet ville öka kunskapen i kommunerna

2013 ville förbundet bistå sina föreningar i en förbättrad dialog med kommunerna.
– Vi behövde informera kommunerna om hur viktiga våra ridskolor är. All forskning visar hur mycket bättre vi mår i närheten av djur och ridskolor fyller en viktig funktion i att erbjuda den möjligheten och även i att erbjuda en trygg plats för ungdomarna att vara på, förklarar Mia Thun, utvecklingssamordnare för Ridklubb och Ridskola hos Svenska Ridsportförbundet.Med hjälp av Novus genomfördes en undersökning som visade vilka kunskaper som kommunerna hade om ridskolorna och vilken information som behövde fyllas på.
– Utifrån rapporten satte vi ihop en verktygslåda till våra föreningar som de kunde använda sig av i sin kontakt med kommunen. Två år senare gjorde vi en uppföljning som visade att kännedomen om ridskolan hade ökat, berättar Mia Thun.
”Allt sammantaget ger det oss en riktigt bra grund att stå på där vi kan känna oss trygga i att varje steg framåt är noga förankrat i verkligheten.”
– Mia Thun på Svenska Ridsportförbundet om samarbetet med Novus
Process som kräver expertis
Undersökningen med Novus har under åren utvecklats till ett långtgående samarbete.
– Vi har fortsatt att genomföra kommunundersökningen vartannat år och vi ser tydligt att vårt arbete gör skillnad och kännedomen ökar. Det är en bra värdemätare och ett kvitto på det vi gör, säger Mia.
Peter Bild, business advisor hos Novus, är en av dem som bistått Svenska Ridsportförbundet på deras resa.
– I detta projekt, liksom i väldigt många andra vi jobbar med, handlar det först om att hitta de luckor som finns. Kunskapsluckor eller luckor där ett behov behöver fyllas. Nästa steg är att öka kunskapen. I Svenska Ridsportförbundets fall blev det att skapa mallen som skulle bli en del av verktygslådan. Det tredje steget är att ge föreningarna stöd, information och material så att de själva kan skapa en dialog med berörda parter lokalt. Resultat är väldigt positivt och vi har i uppföljande mätningar tydligt sett att kunskapen om ridsport ökat stort i kommunerna, vilket var precis vad vi ville uppnå, säger Peter Blid.

Novus Livsmedelsbarometer 2022, del 2 – Livsmedel och hållbarhet

I slutet av september släpper vi den andra delen av vår uppskattade Livsmedelsbarometer.

Novus Livsmedelsbarometer är en rapport för alla som vill veta mer om vad vi som konsumenter tycker är viktigt när det kommer till livsmedel och vad som påverkar våra beslut när vi står i butiken. Rapporten är den mest omfattande livsmedelsbarometern i Sverige och kan med fördel användas för att ge en faktabaserad baskunskap om allmänhetens kunskap och attityder kopplat till livsmedel. Företag inom livsmedelsbranschen kan också ha rapporten som utgångspunkt vid strategisk utveckling, utveckling av kommunikation och för att definiera verksamhetsmål.

Många av frågorna har Novus dessutom följt utvecklingen av under flera år och vi kan därför jämföra över tid för att kunna se hur de svenska konsumenterna resonerar 2022.

I den andra delen av rapporten som finns tillgänglig i september fokuserar vi på hållbarhet. Du kommer bland annat få veta mer om hur konsumenterna ser på hållbarhet när det gäller livsmedel, hur stor betydelse hållbarhet har när kunden väljer produkt i butik, vilka hållbara insatser vi gör i våra hem, hur stort matsvinnet egentligen är och vilken hjälp konsumenterna efterfrågar för att kunna göra hållbara val. Vi tittar även närmare på biologisk mångfald, val av butik, förpackningar, återvinning och mycket mer, allt med fokus på hållbarhet och ur konsumenternas ögon.

Missa inte vår andra del av Novus Livsmedelsbarometer, ett måste för alla som på något sätt jobbar inom livsmedelsbranschen!

Hör av dig till Lena Rodén på Novus, (lena.roden@novus.se) så berättar hon mer.

Här kan du läsa mer om Novus Livsmedelsbarometer…


Novus är Gallup Internationals representant i Sverige

Under sommaren blev Novus Sveriges representant för Gallup International.
Gallup International är världens äldsta undersökningsorganisation med representanter i 65 länder som genomför undersökningar i över 130 länder i världen och når över 80 % av jordens befolkning. Endast ett företag per land kan vara medlem.

Novus är det svenska bolag som bäst för vidare den kunskap som George Gallup applicerade och startade den bransch som idag är den enda som kan ge en tillförlitlig kvantifierbar bild av kunder och medborgares åsikter. 75 år senare är “Gallup metoden” fortfarande den enda vi vet fungerar.

Novus arbete att bibehålla tillförlitligheten för undersökningsbranschen och även försvarat den när många tvivlar, har uppmärksammats runt om i världen. Att vara Sveriges representant är ett fint erkännande på att det vi arbetar så hårt med har ett internationellt intresse. Det är inte är en slmup att Sverige är ett land där det går förvånansvärt bra att undersöka år efter år. Utan det är ett resultat av en medveten evolution av tillförlitlig undersökningsmetodik som fungerar även i en modern digital verklighet.

Novus VD föreläsare på Gallup internationals 75 års jubileum
I veckan är det jubileum för att Gallup International startade för 75 år sedan. Novus VD Torbjörn Sjöström håller i två presentationer under konferensen som är nästa vecka i Madrid.

Utifrån Novus position blev Torbjörn Sjöström Novus Vd inbjuden att föreläsa på Gallup Internationals 75 års jubileum. Torbjörn Sjöström är med på två av 9 programpunkter.

Först en presentation med titeln Innovative Digital Forms of Public Opinion Polling. Sedan ett samtal som är den avslutande programpunkten på konferensens andra dag. Round table discussion: The next 75 years. The future of Public Opinion Research.

Novus bidrar inte bara med sin nordiska närvaro utan också den kunskap vi har kring hur man gör tillförlitliga undersökningar. Novus arbete kring tillförlitlighet och trovärdighet är unikt i världen och något vi kommer lära ut till andra länder.

Läs mer här…


Med syfte att stoppa självmorden

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland våra unga. Det är jobbigt att prata om och många gånger så vill vi inte beröra ämnet så länge våra barn mår bra. Men det är just då vi behöver prata, för att förebygga och ge barnen redskap för livet så de kan hantera även livets dalar och motgångar. Det menar Suicide Zero, organisationen som ligger bakom boken Livsviktiga Snack. Boken riktar sig till föräldrar till barn i åldern 9 – 12 år och har i tre års tid skickats ut via post till ett urval föräldrar till målgruppen.

Vi är inte en stor aktör men har alltid känt oss omhändertagna och viktiga för Novus.
– Redaktör Anna Matzinger om samarbetet med Novus

Överraskande positivt resultat
För att följa upp varje utskick har under åren både kvantitativa undersökningar, som visat hur många som faktiskt läser boken och använder den, och kvalitativa undersökningar, där de gjort mer djupgående analyser, genomförts. Resultatet överträffade alla förväntningar: av dem som hade öppnat kuvertet var det drygt åtta av tio som minst hade bläddrat igenom den.

– En slutsats som vi upptäckte tack vare undersökningarna var att mammorna var i majoritet när det kom till att läsa boken och ta till sig budskapet. Med en statistik som säger att ungefär 70 procent av de som väljer att ta sitt liv är män och 139 barn och unga mellan 15 – 24 år tog sina liv under 2021, varav 102 av dem var män, så känns det viktigt att vi når ut till papporna. Därför har vi i år riktat utskicket till två grupper, där pappor är den ena och mammor den andra. I höst ska vi undersöka hur resultatet blir, men förhoppningen är att ett adresserat utskick till en pappa ökar chansen för att han öppnar det, berättar Anna Matzinger, redaktör för projektet på Suicide Zero.

Kontakta gärna Novus senior konsult Cecilia Dahlheim (cecilia.dalheim@novus.se)
om du vill veta mer.

Läs mer om uppdraget här…


Läs- och lyssningstips!

Novus och Svenska kyrkan har ingått ett ramavtal inom både kvalitativa och kvantitativa undersökningar
Novus kommer tillsammans med Svenska kyrkan genomföra flera olika undersökningar som bland annat innefattar analyser av människors attityder, erfarenheter och åsikter om Svenska kyrkan och trossamfundets arbete. Det kan exempelvis handla om målgruppsanalyser, kampanjmätningar, varumärkesanalyser och användarundersökningar.

Läs mer om samarbetet här…

Läsinstruktioner i undersökningar
Kan man lita på att läsinstruktioner i undersökningar följs och hur skiljer sig detta mellan Novus Sverigepanel och en stor känd självrekryterad panel?
Vi genomförde en studie i Novus Sverigepanel och parallellt i en stor välkänd självrekryterad panel.

Läs om studien här…


Kontakta oss

…om du vill ha mer information eller har frågor om oss eller en undersökning du vill göra.
Tveka inte att kontakta din kontaktperson på Novus alternativt maila till info@novus.se, peter.blid@novus.se, lena.roden@novus.se.

Kontakta oss…


Är du inte prenumerant än?

Har du fått brevet vidarebefordrat till dig, men vill ha det direkt i din inkorg nästa gång?

Klicka för att prenumerera på våra nyhetsbrevutskick…

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: