Novus Vd föreläsare på Gallup internationals 75 års jubileum

Vi har tidigare informerat om att Novus är Gallup internationals representant i Sverige.

Nästa vecka är det jubileum för att Gallup International startade för 75 år sedan. Novus Vd Torbjörn Sjöström håller i två presentationer under konferensen som är nästa vecka i Madrid.

Novus blev Gallup Internationals representant i Sverige i somras. Novus är det svenska bolag som bäst för vidare den kunskap som George Gallup applicerade och startade den bransch som idag är den enda som kan ge en tillförlitlig kvantifierbar bild av kunder och medborgares åsikter. 75 år senare är “Gallup metoden” fortfarande den enda vi vet fungerar. Valet i Sverige var ytterligare ett kvitto på detta. Novus är de undersökningsföretag som de senaste 6 valen i Sverige i genomsnitt gett den bästa bilden av hur väljarstödet sett ut innan valdagen. Läs mer här: Valet 2022 visar att Svenska väljarbarometrar fortsatt är mycket tillförlitliga. – Novus blogg

Novus är också det företag som konstant innoverat genom att förädla de traditionella metoderna utan att kasta ut den kunskap de är baserade på och gjort det till det moderna, snabba tillförlitliga verktyg det är idag. Något som ger en faktabas man sedan kan använda för att få kunskap. Novus grundades genom ledorden att komplettera den etablerade kunskapen med moderna verktyg. Något vi nu 15 år senare, och som Sveriges mest kända undersökningsföretag, fortsätter att göra.

Novus undersökningar ger tillförlitliga fakta och relevant kunskap.

Utifrån denna position blev Novus Vd inbjuden att föreläsa på Gallup Internationals 75 års jubileum.

Konferensens pågår under två dagar, 26 och 27 september och Torbjörn Sjöström är med på två av 9 programpunkter.

Först en presentation med titeln Innovative Digital Forms of Public Opinion Polling. Sedan ett samtal som är den avslutande programpunkten på konferensens andra dag. ROUND TABLE DISCUSSION: The next 75 years. The future of Public Opinion Research.

Deltagarna är Gallup Internationals medlemmar i över 65 länder som genomför undersökningar i över 130 länder i världen.

Det kanske inte låter så unikt det Novus gjort, men vårt arbete att bibehålla tillförlitligheten för undersökningsbranschen och även försvarat den när många tvivlar, har uppmärksammats runt om i världen. Detta är ett fint erkännande på att det vi arbetar så hårt med har ett internationellt intresse. Det är inte är en slump att Sverige är ett land där det går förvånansvärt bra att undersöka år efter år. Utan det är ett resultat av en medveten evolution av tillförlitlig undersökningsmetodik som fungerar även i en modern digital verklighet.

Novus medlemskap sker via Novus huvudägare Gallup Nordic som äger 62% av bolaget. Gallup Nordic är Novus grundare Alf Sjöströms ägarbolag, styrelseordförande är Torbjörn Sjöström. Gallup Nordics undersökningsverksamhet genomförs enbart i Novus verksamhet.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: