Novus nyhetsbrev maj 2022

Opinionsundersökningar, en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Och ett viktigt styrmedel för företagen

Det är lätt att raljera över opinionsundersökningar i massmedia och att politiker tar beslut baserat på undersökningar. Invändningar som att lyssna på opinionsundersökningar är populism och inget som politiker ska hålla på med. Men en förståelse för- och respekt för folkviljan är själva grunden i en demokrati. Man pratar mycket om politikerförakt, men om politikerna inte lyssnar på folket kan man snarare börja prata om väljarförakt.

Det är ingen slump att oberoende undersökningsföretag är förbjudna i diktaturer. Den verkliga folkviljan kan inte vara synlig i en diktatur, utan de styrande vill ostört fortsätta sin propagandaapparat. Allt detta har blivit väldigt tydligt i det tragiska som hänt den senaste tiden i Ukraina.

Men det här gäller självklart även företag, även om pendeln har svängt fram och tillbaka. I början av industrialiseringen var det ett tydligt fokus på ny teknik och utveckling som skapade produkter som man sålde till folket. Det var ett tydligt ”inifrån och ut” perspektiv som senare, under 80-talet började ifrågasättas då man styrde mer mot vad kunderna efterfrågade och anpassade sina erbjudanden utifrån det. På senare tid har dock pendeln svängt tillbaka i att ett företag ska ha sin tydliga vision och mission och att en tydlig kompassriktning kommer attrahera rätt målgrupp.

Vi såg med häpnad att CNN lanserade sin streamingtjänst, CNN+, i slutet av mars 2022 för att redan en månad senare ta beslutet att stoppa satsningen. Hade man gjort en bra undersökning som man analyserat grundligt hade man förmodligen kommit fram till att man inte borde gjort den satsningen.

På Novus är vi övertygade om att det lönar sig att lyssna på sina kunder och väljare. Att göra undersökningar, men inte bara titta på siffrorna, utan att verkligen försöka förstå. Först när man gör en grundlig analys, och adderar det sunda förnuftet kan man sätta in ett undersökningsresultat i rätt kontext, och faktiskt få ett underlag för att fatta smarta beslut framöver.

I månadens nyhetsbrev:

  • Hur gör man en tillförlitlig undersökning?
  • Mitt liv, en undersökning om mångfalden inom näringslivet.
  • Livsmedelsbarometern, läs om de senaste mattrenderna.
  • Varumärken, segmenteringsanalyser.
  • Hur mår E-handeln?
Trevlig läsning!

Tillförlitlighet, så gör du en bra undersökning.

Undersökningar är ofta det enda ”facit” vi har kring vad som händer i vår omvärld. Utan undersökningar får vi en gissningsbaserad värld i stället för kunskapsbaserad. Novus ”reason to be” är att beskriva och förklara nutiden vi lever i, och med det kommer ett stort ansvar. Vi är måna om att göra undersökningar som stämmer och här kommer en liten provkarta att ha som grund när du beställer en undersökning.
Slumpmässigt urval
Den allra viktigaste första grundbulten är att jobba med ett obundet, slumpmässigt urval. Många jobbar idag med paneler som är självrekryterade, det betyder att vem som helst kan söka upp panelen och gå med för att delta i undersökningar. Det ger direkt en skevhet i panelen, den måste i stället vara aktivt rekryterad av undersöknings-företaget för att den ska representera befolkningen.Välkänt varumärke
Det underlättar enormt om ett undersökningsföretag är välkänt, det borgar för en högre deltagarfrekvens. Om respondenten känner till, och har förtroende för dem som gör undersökningen så blir man mer motiverad att svara, och att svara noggrant.Kort undersökning
Frågeformuläret ska helst inte vara längre än att det tar 5-6 minuter att svara, vi brukar tänka ”den tid det tar att dricka en kopp kaffe”. Blir det längre än så börjar kvaliteten i svaren att sjunka.Neutrala frågor som är lätta att förstå
Använd aldrig ledande frågor. Är du ute efter den verkliga sanningen ska frågorna vara så neutralt hållna som möjligt. Frågorna ska dessutom vara lätta att förstå. En bra övning är att fundera på olika målgrupper, skulle din farmor på 87 år förstå frågan? Skulle din 18-årige son förstå den etc.Inte samma typ av undersökningar varje gång
Att använda en panel för samma typ av undersökningar flera gånger innebär en risk. Panelen kommer ofrånkomligt fundera kring ämnet, kanske läsa lite mer nyheter kring ett visst ämne, och på det viset bli något av en ”expertpanel”.Se gärna vårt 5-minuters inslag där Novus vd Torbjörn Sjöström förklarar hur man gör bra och tillförlitliga undersökningar…

Mitt liv, en undersökning om mångfalden inom näringslivet

Novus har genomfört en undersökningen på uppdrag av organisationen Mitt Liv, som verkar för mångfald och inkludering på arbetsmarknaden. Syftet var att se hur många företag som bedriver ett aktivt arbete i frågan, förstå deras drivkrafter och utmaningar samt vilka verktyg de behöver för att öppna för fler talanger och perspektiv.

En övervägande andel, 78%, anser att det är viktigt med ökad mångfald och inkludering på svenska arbetsmarknaden. Ännu fler, 83% av cheferna, ser frågan som en del av sitt chefsansvar. Samtidigt uppger bara hälften (49%) att företaget har en strategi och en knapp tredjedel (31%) har satt upp specifika mål.

Få av företagen har dedikerade resurser i högsta ledningen. Endast 15% av de svarande uppger att det finns en mångfalds- och inkluderingsansvarig i högsta ledningen. Medan 60% av cheferna uppger att attrahera och behålla talanger är största vinsten med mångfald, så anger 37% att det största hindret är att personer som skulle bidra till ökad mångfald saknar rätt kompetenser eller helt enkelt inte söker de utlysta jobben (24%).

Generellt har offentlig sektor och större företag kommit längre i arbetet för mångfald och inkludering. Det är en större utmaning för mindre och medelstora privata företag.

Rapporten baseras på svaren från 544 chefer inom privat, ideell och offentlig sektor i företag och organisationer med fler än 25 anställda. Om du vill veta mer om hur ditt företag eller organisation kan kartlägga hur bra ni är på att skapa en ökad inkludering, kontakta Cecilia Dahlheim (cecilia.dahlheim@novus.se).

.

Läs hela rapporten här…


Livsmedelsbarometern 2022 del1 är här

Vi lever i en tid då mat diskuteras mer än någonsin förr. En ny kokbok kommer ut dagligen och vi omvärderar ständigt vår kost. Vårt beteende ändras kontinuerligt eftersom trender och dieter styr, liksom nya kostråd tillsammans med en ständigt närvarande oro som får sin näring från alla debatter om kost. Vi har fått nya uttryck som ”hållbar kost”, ”flexitarianer”, ”matsvinn”, ”matskam” och ”närodlat”. Men hur påverkar detta oss som konsumenter? Lever vi som vi lär?

Novus Livsmedelsbarometer tar upp aktuella fenomen, trender och intressanta områden inom livsmedelssektorn. Syftet är att förstå och lära känna konsumenterna.

Första året Novus Livsmedelsbarometer lanserades var 2020. En del av frågorna är återkommande, så att vi kan följa utvecklingen över tid, andra frågor ställer vi för att följa upp en specifik trend eller liknande.

För prisuppgift och beställning kontakta Lena Rodén (lena.roden@novus.se) Vid beställning av rapporten ingår även en föreläsning med möjlighet att ställa frågor.

Här får du ett smakprov från rapporten…


Novus segmenteringsmodell, skapa struktur för er marknadsbearbetning

Alla lyssnar inte på samma argument, alla har inte samma behov och alla har inte samma triggers för att lyssna. Genom en segmentering av din målgrupp tar du dig från en masskommunikation till en relevant kommunikation för individerna.

En målgrupp är ofta heterogen och består av personer som är i olika livsfaser, har olika behov och olika beteenden. En segmentering ger dig möjlighet att prioritera och anpassa kommunikation och budskap till din målgrupp. Genom Novus segmenteringsmodell får du en sortering av din målgrupp utifrån bland annat behov och beteenden.

Några skäl att segmentera:

  • Ger effektiv marknadsbearbetning. Segmenteringen ger dig möjlighet att anpassa erbjudanden, bygga egen strategi, egen handlingsplan och egna mål för varje segment.
  • Säkerställer att du når fram med ditt budskap. Segmentering ger dig möjlighet att anpassa kommunikation och budskap utifrån behov och beteenden i de olika segmenten.
  • Effektivt utnyttjande av marknad/kommunikationsbudgeten. Masskommunikation är kostsamt och inte särskilt effektiv när det gäller att nå en heterogen målgrupp. Segmentering skapar möjlighet att arbeta selekterat och kostnadseffektivt med dina resurser.
  • Du kan prioritera vilka grupper du kommunicerar med. De med låg sannolikhet, att bli kunder, prioriteras bort. De med hög sannolikhet får därmed mer av dina resurser.

Kontakta gärna Novus varumärkesexpert Ieva Englund (ieva.englund@novus.se)
om du vill veta mer!

Läs mer om vår segmenteringsmodell här…


Hur mår E-handeln?

E-handeln fick som alla vet ett rejält uppsving under pandemin, men vart är vi på väg när branschen går in i en mognadsfas? Mer än varannan e-handelskonsument uppger att de har någon gång avstått från ett köp på nätet på grund av risken att behöva returnera en vara. Det största hindret är att behöva själv betala returkostnaden eller att returprocessen upplevs som krånglig. Reclaimit har anlitat Novus för årets upplaga av State of Returns för att undersöka svenskars attityder till returer av varor som de handlat på nätet. Läs hela rapporten här: State of Returns 2022.

Är du intresserad av e-handel, vill vi även tipsa om E-handelsindikatorn som Novus genomför på uppdrag av Svensk Handel. Det är en månatlig mätning av hur svenska konsumenter e-handlar. Undersökningen skattar omsättningen för e-handeln i Sverige och från utlandet, samt visar utvecklingen i olika varukategorier. Nästa publiceringsdatum är den 19 maj, men de tidigare rapporterna finns tillgängliga. Här hittar du Handelsindikatorn.


Läs- och lyssningstips!

Novus undersöker synen på Ukraina och säkerhetsläget
Här samlar vi Novus egna undersökningar som vi gör i samband med invasionen av Ukraina. Det har uppstått ytterligare en kris där vi ser att det är viktigt att ta reda på vad vi som bor i Sverige tycker i aktuella frågor som rör Ukraina och säkerhetsläget.

Ta del av undersökningarna här…

 


Kontakta oss

…om du vill ha mer information eller har frågor om oss eller en undersökning du vill göra.
Tveka inte att kontakta din kontaktperson på Novus alternativt maila till info@novus.se, peter.blid@novus.se, lena.roden@novus.se.

Kontakta oss…


Är du inte prenumerant än?

Har du fått brevet vidarebefordrat till dig, men vill ha det direkt i din inkorg nästa gång?

Klicka för att prenumerera på våra nyhetsbrevutskick…

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: