Valet 2022 visar att svenska väljarbarometrar fortsatt är mycket tillförlitliga.

Resultatet som presenterades på fredagen före valet gav en god bild av valutgången, trots att det inte var en prognos utan en nulägesbild. De förändringar som skedde under helgen var inte lika dramatiska som i valet 2018 och vi kan nu beskriva dessa genom en initial analys från Novus eftervalsundersökning.

Vi väljer att utgå från de preliminära siffrorna. Utlandsrösterna kan påverka de sista decimalerna i den täta kampen mellan regeringsalternativ. Men utlandsrösterna är inget svenska väljarbarometrar följer.

Novus och de andra svenska undersökningsföretagen visade på ett bra sätt vad vi kunde vänta oss efter valdagen. Att S blev störst parti, SD tvåa och M trea. Att MP och L klarar spärren och att det blir extremt jämnt mellan de två regeringsalternativ som diskuterades.

Novus genomsnittliga fel i valet var ca 0,7 procentenheter. Det är väl inom felmarginalen, där man kan förvänta sig att en tillförlitlig undersökning skall ligga.

Då Novus arbetar med slumpmässiga urval har vi en känd säkerhet och kan jämföra resultatet med en felmarginal. Något Novus också presenterade under hela valspurten, med ny grafik som tydligt visade den kända säkerheten i undersökningarna, något Novus kan göra då vi använder vetenskapligt beprövade metoder.

De senaste 6 valen har Novus genomsnittliga fel varit 0,9 procentenheter. Efter på listan kommer tre undersökningsföretag alla med samma genomsnittliga fel på 1,3 procentenheter.

Detta är ur ett internationellt perspektiv mycket bra. För Novus är det viktigt att visa på en jämn tillförlitlighet.

Den viktigaste förklaringen till att sista väljarbarometern innan valet var närmare det här valet jämfört med valet 2018 var att färre väljare ändrade sig efter att den hade publicerats. 2018 var det den höga väljarrörligheten under helgen vilket ledde till den högre skillnaden mellan de sista undersökningarna och valresultatet.

Man kan alltså lita på att korrekt genomförda opinionsundersökningar ger en god nulägesbild av det som undersöks. Något även bland annat Novus Coronastatus visat mellan valen.

Vi kan genom vår eftervalsundersökning redan nu presentera en del av dessa förändringar. Vi börjar med de stora förändringar som hände under valrörelsen fram till fredagen.

Novus väljarbarometer var först med att fånga upp ett par trender som skedde under valrörelsen, som inte bara bekräftades i de andra väljarbarometrarna utan också genom valresultatet. I skrivande stund, med 95% av rösterna räknade, säger tillräckligt väl hur det kan jämföras med Novus väljarbarometer.

Sverigedemokraternas uppgång som vi noterade den 22 augusti efter skjutningarna i köpcentret i Malmö höll i sig ända fram till valet. Men det är inte hela förklaringen till SD:s starka valresultat. Den 9:e september presenterade vi en undersökning som visade att SD gått fram i många valfrågor och hade en mycket starkare sakpolitisk position än inför valet 2018 då de ju tappade kraftigt efter slutdebatten, vilket inte skedde den här gången.

Centerpartiets uppgång vi noterade den 27 augusti höll i sig fram till valdagen. Centerns uppgång kom efter att mordplanerna på Lööf blev publika. Centern hölls uppe av Lööf och för att stötta ett regeringsalternativ som skulle hålla SD borta från makten. Det bekräftades också i Novus eftervalsundersökning.

Socialdemokraterna lyckades vända sin nedåtgående trend och återhämtade sig successivt den 3 september, vilket var samma dag de höll pressträff med Riksbanken och finansinspektionen. S hade redan tidigare börjat indikera att prissmällen från elpriserna kanske kunde dämpas veckan innan. Under valrörelsen fick Socialdemokraterna ökat förtroende i energifrågan. Novus var ensamma med att visa ett stöd på över 30% för S.

Moderaternas återhämtade sig också den 31 augusti, något som skapade stor förvirring hos många, även hos mig ett tag. Nedgången syntest också i Novus sakfrågeägarundersökning som släpptes den 9 september. Där M tappat i många frågor samtidigt som S och SD ökat. Nedgången för M syntes hos alla undersökningsföretag.

M återhämtade sig sedan under valrörelsen. Att det var ett fokus på två block och deras ledare drog ett tydligare fokus på M och Kristersson som ställdes mot Andersson. Vi ser i eftervalsundersökningen att det tog fokus från de mindre partierna på M:s sida. Vi kan se att M tappade i väljarstöd på grund av mindre tilltro till politiken, men vann sedan på grund av ledare för ett regeringsalternativ och önskan om regeringsskifte.

TV4(Sifo) hade M på 16% även i sin valdagsundersökning, vilket tydligt var för lågt då. VALU gav en mer rättvisande bild av M:s valresultat.

Uppdatering: Expressen sa felaktigt i en podd att det var Novus som gjort TV4:as valdagsundersökning. De gjorde vi inte. Den som lyssnat på den podden innan de klippte bort den biten och rättade, kanske fortfarande tror att det var Novus.

Under valhelgen

Baserat på Novus eftervalsundersökning kan vi redan nu konstatera att detta hände under helgen, efter att vår sista väljarbarometer levererats.

Novus väljarbarometer som presenterades på fredagen den 9 september innan lunch visade att hade MP rasat och låg nu återigen inom felmarginalen från 4 % spärren och sista dagens data visade dem faktiskt under spärren. Vår väljarbarometer ledde till att MP skickade ut ett rop på hjälp. När sedan flera nyhetsredakrioner plockade upp detta nödrop om MPs rädsla att inte klara spärren, så ledde det till stödröster.

Över var tionde MP röst bestämde sig på valdagen att rösta på dem. Var tredje bestämde sig efter att de sett nyheten om att de kanske inte skulle klara sig. Medias effekt på väljarnas beteende är alltid stor, och vi vet att taktikröster är en viktig del i svenska väljares kalkylerande. Särskilt som fokus varit så stort på kampen mellan två block och SD:s inflytande över politiken i Sverige.

MP-väljarna kom från S och V. V var det parti som tappade mest mellan fredagen och söndagen.

Var femte M väljare bestämde sig mellan fredag till söndag. Det motsvarar alltså 4 procentenheter av M:s stöd. Det sena beslutet att välja M kom på bekostnad främst av L och KD som tillsammans tappade ca 1 procentenhet den perioden.

Det blev ingen stödröstsnyhet om L som det var för MP, och både L och KD gjorde ett sämre val på slutet. L var ganska farligt nära 4 % spärren till slut.

Om Novus eftervalsundersökning

Det är Sveriges största nationella politiska undersökning med fler är 11 000 intervjuer.

Den ger svar på hur väljarna resonerade inför och under valdagen kring valet.

Undersökningen levereras inom kort till Novus kunder och det är inte för sent att beställa den om man ännu inte gjort det.

Denna undersökning har gjorts av Novus i samband med samtliga nationella val.

Är du intresserad av att veta mer om Novus Eftervalsundersökning kontakta oss

Finns ingen skameffekt

Hoppas vi också nu kan sluta låtsas att det finns en skameffekt som faktiskt aldrig fanns. Däremot fanns det en misstroendeeffekt för två riksdagsval sedan som Novus kunde konstatera och kan nu konstatera att den är borta sedan länge. Den fanns inte i riksdagsvalet eller EU valet 2014, inte heller valen 2018 och 2019.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: