Matvanor, hållbarhetstänk och smartness

Det är inte alltid så att våra beslut bygger på kunskap, ibland tar vi beslut på magkänsla. Men det finns tillfällen då beslut inte borde tas utifrån magkänsla, det är bland annat beslut om investeringar av olika slag. Oavsett om det gäller marknadsinvesteringar, nyinvesteringar eller något annat. Har man kunskap tar man helt enkelt bättre beslut.

I vårt oktoberbrev berättar vi om hur du kan skaffa kunskap, och förstå mer, om svenskars livsmedelsvanor och om hur du kan få kunskap om synen på klimatfrågan och hållbarhet. Du kan även läsa om hur du på ett smart sätt kan lära känna din målgrupps behov på djupet.

Trevlig läsning!


Visste du att?

46% av svenskarna äter mat som passerat ”bäst-före-datum” för att minska matsvinnet.
37% av svenskarna kan absolut inte tänka sig att äta mat som passerat ”bäst-före-datum”.
65% äter produkter från djurriket, det vill säga kött, fågel och/eller fisk och skaldjur.
Ungefär 17% av genomsnittssvenskens lön går till livsmedel, restaurang och cafébesök. På 50-60 talet var motsvarande siffra en tredjedel av lönen. Detta ska ses i ljuset av att restaurangbesöken var betydligt färre på 50-60 talet.Vad har hänt det senaste året? Hur ser utvecklingen ut för våra mattrender? Har det skett några stora förändringar i bakvattnet av pandemin? Nu är det dags för en uppdatering, det vill säga Livsmedelsbarometern 2021, se nedan.

Livsmedelsbarometern 2021!

2020 lanserades Novus Livsmedelsbarometer, en mycket viktig rapport för alla som behöver förstå hur konsumenterna tänker kring mat och kosthållning. Den tar upp aktuella fenomen, trender och intressanta områden inom livsmedelssektorn.

Vi håller just nu på att uppdatera vilka frågor vi ska ta med oss från förra årets undersökning och vilka nya områden vi kommer att fokusera på i nästa barometer. Om du beställer Livsmedelsbarometern under oktober månad har du möjlighet att få med egna frågor som endast du själv har tillgång till. Ett bra sätt att anpassa rapporten till ditt företags specifika målgrupp eller era specifika produkter etc.

Rapportering av Novus Livsmedelsbarometer:

 • Diagramrapport där alla frågor är med samt signifikanta skillnader, i ppt-format.
 • En rapport i mer traditionellt rapportformat där delar av resultatet presenteras i en mer visuell och ”bläddervänlig” rapport.
 • Presentation av rapporten. Ett tillfälle att samla alla kollegor som har behov av ny kunskap inom området.

Hör av er om…
…ni känner att det finns områden där det saknas information, eller områden som det finns för lite information om.
…ni redan nu vet att ni vill beställa Livsmedelsbarometern 2021.
Lena Rodén (lena.roden@novus.se).

Läs mer om Novus Livsmedelsbarometer.


Insiktforum Online = en smart metod

Kvalitativa metoder är den metod som ger oss en djupare förståelse för varför vi människor gör, eller tänker, på ett visst sätt i olika beslutssituationer. Syftet med kvalitativa studier är att få förståelse och insikter med fler dimensioner kring hur människor resonerar ”mellan raderna”.

En av alla kvalitativa metoder som finns är Insiktsforum Online, metoden kan liknas vid en digital anslagstavla. Det är ett nätbaserat diskussionsforum där man under en begränsad tid diskuterar och genomför uppgifter via sin dator eller app (normalt under 3-4 dagar). Här kan deltagarna interagera med varandra, delge sina tankar och reflektioner både i ord och bild. Deltagarna är fria att när som helst under dygnet gå in och besvara frågor, lämna in uppgifter och ladda upp bilder – vilket ger en stor flexibilitet för deltagarna.

Insiktsforum Online är en metod som skapar engagemang och ger både högkvalitativ input och insikter. Ni som kunder kan följa alla inlägg i forumet och får därmed direkt återkoppling.

Vill du veta mer om Insiktsforum Online, eller andra kvalitativa metoder som ger en djupare förståelse för din marknad och din målgrupp, kontakta Ida af Robson (ida.af.robson@novus.se)

Läs mer om Insiktsforum Online.


Endast sju procent av svenska folket tror att vi kommer att nå FNs klimatmål

Rapporten ”Svenskarnas relation till klimatfrågan, hållbarhet och energi” tar grepp om svenska folkets kunskaper och relation till områdena klimat, hållbarhet och energi.

I 2020 års rapport kunde vi bland annat läsa att:

 • 74% av svenskarna källsorterar matrester.
 • 44% sparar på varmvattnet.
 • 46% av de som planerar att köpa en fabriksny bil inom två år, tror att de kommer att köpa en laddhybrid eller en elbil.
 • 53% känner till att man kan köpa andelar i vindkraftverk.

Nu är det dags att ta reda på vad som hänt med svenskarnas inställning till bland annat klimatet under coronapandemin. Har klimatfrågan fått stå tillbaka på grund av att vi haft ett stort fokus på pandemin?
I 2021 års rapport finns massor av ny kunskap, bland annat:

 • Är det fler som tror att vi kommer att nå klimatmålen?
 • Hur ser utvecklingen ut när det gäller det egna engagemanget till att bidra till ett minskat klimatavtryck?
 • Hur ser trenden ut för elbilen?
 • Är klimatet lika viktigt i bakvattnet av coronapandemin?

…plus en massa andra intressanta frågor.

Vill du veta mer? Kontakta cecilia.dalheim@novus.se

Läs mer här.


Lästips!

Här följer några tips på novusundersökningar som det skrivits om i media den senaste tiden.

Var fjärde skåning har fått sin privatekonomi påverkad av pandemin. För de flesta handlar det om minskade inkomster eller förlorade pengar i börssparande. De som drabbats värst är unga mellan 18-29 år. Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Läs mer här.

I vår coronamätning ser vi att det är färre än 10% som använder munskydd, men det är hela 43% som anser att det är ganska eller mycket troligt att munskydd på offentliga platser hindrar smittspridning.

Läs mer här.


Kontakta oss…

…om du vill ha mer information eller har frågor om oss eller en undersökning du vill göra.
Tveka inte att kontakta din kontaktperson på Novus alternativt maila till info@novus.se, peter.blid@novus.se eller lena.roden@novus.se.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: