Jan Scherman ny styrelseordförande för Novus

Extra bolagsstämma i Novus Group International AB avhölls den 17 mars 2020

Följande beslut togs vid stämman:

Stämman beslutade att välja Jan Scherman till ny styrelseordförande för Novus

Styrelsen består därmed av 7 ledamöter:

Jan Scherman (styrelseordförande), Torbjörn Sjöström, Kristin Sjöström, Bertil Jacobson, Micael Dahlén, Murat Yigit och Suzan Engel.

Bertil Jacobsson, avgående ordförandes kommentar:

”Sedan mars 2010 har jag varit ordförande för Novus och dessförinnan suttit i styrelsen sedan företaget startades för drygt 13 år sedan.

Det har varit stimulerande och mycket värdefullt för mig att vara med om utvecklingen av detta företag. Torbjörn Sjöström har under min ordförandetid lett Novus på ett ytterst förtjänstfullt sätt.

Nu har jag bestämt mig för att tidpunkten är lämplig att lämna över ordförandeklubban och jag har själv under en tid aktivt sökt få Jan Scherman att efterträda mig som ordförande.

Under en övergångsperiod fram till den ordinarie stämman i höst kommer jag att sitta kvar i styrelsen” säger Bertil Jacobson, avgående ordförande i Novus.

Jan Scherman kommentar av valet som styrelseordförande:

”Uppdraget att vara styrelseordförande i Novus är för mig både hedrande och ansvarsfyllt i en tid då kunskapsförmedling blivit allt viktigare. Novus har alltid satt kvalitén i sina mätmetoder främst, vilket skapat den nödvändiga trovärdigheten i företagets undersökningar.

Novus medarbetare och ledning med vd Torbjörn Sjöström i spetsen har gjort ett imponerade arbete samtidigt som konkurrensen ökat.  Detta har lagt en stabil grund för att nu utveckla affärerna ytterligare och ta nya initiativ där bolaget kan bidra med mer kunskaper till enskilda företag, branscher och organisationer inom både offentlig och privat sektor.

Det är för mig mycket värdefullt att Bertil Jacobson, som under lång tid lett styrelsearbetet, kvarstår som ledamot i styrelsen ytterligare en tid. Bertils stora erfarenhet och viktiga  insikter är en garant för en god balans mellan utvecklingsarbete och kontinuitet. ”

Torbjörn Sjöström ordförande i Novus största ägare och Novus VD
”Jan och jag har samarbetat mycket väl inom flera projekt under åren och att Jan nu valt att kliva in som ordförande är inte bara roligt utan kommer att vara en mycket god tillgång till Novus fortsatta utveckling. För vi är fortfarande bara i början på vår resa.

Jan har precis den profil som vi sökt som ersättare till Bertil. En erfaren kunnig och nyfiken person, men ett högt anseende och ett brinnande engagemang inte bara för mediefrågor utan även demokratifrågor och näringslivsfrågor.

Jag vill samtidigt tacka Bertil för den tid som varit, utan honom hade Novus och jag personligen inte klarat av att hantera den tragedi som grundare Alfs hastiga bortgång medfört. Bertil har varit en klok och stabil samarbetspartner under alla dessa år.”

Om Jan Scherman

Jan Scherman har varit vd för TV4-Gruppen under tio år. Dessförinnan programdirektör, chef samhälle och nyheter på TV4. Han har jobbat som journalist  på bl.a TV4, SVT och SR. Jan Scherman var efter TV4 bl.a på Aftonbladet och utvecklade deras tv-satsning.

Han har haft en rad olika styrelseuppdrag som ledamot i IP-Only, Net1, CMore och TV4:s lokaltv-bolag TV4 Sverige. Och deltar aktivt i samhällsdebatten inte minst i frågan om mediernas utveckling. Jan Scherman är också ledamot i Korvakademien.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Torbjörn Sjöström, VD

Epost: Torbjorn.sjostrom@novus.se

Novus Group International AB

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: