Novus svensk väljaropinion februari 2018

 

 

Kommentar:

Mycket små ändringar jämfört med januaris svensk väljaropinion, och mycket jämnt mellan alliansen och rödgröna, även skillnaden mellan blocken är oförändrad. Kristdemokraterna är kvar på en den lägsta nivån uppmätt i Novus Svensk väljaropinion, en bra bit under 4 % spärren. Även om Miljöpartiet ligger över 4 % spärren så ligger de samtidigt farligt nära. Långt ifrån ett idealläge när valrörelserna kommer igång. Det negativa som förenar KD och MP är inte bara närheten till 4% spärren utan också att de partiledare som är har lägst förtroende hos väljarna. Ett tydligt samband vi ser är förtroendet för partiföreträdarna och tilltron till partiernas politik. Det är tilltron till partiernas politik som i sin är avgörande för antal röster på valdagen.

Om vi jämför med februari 2014 var det i stort sett lika stilla mellan januari och februari, men styrkeförhållandena var helt annorlunda, Två partier, KD och C låg under 4 % spärren,  men närmare, endast 0,4%. MP hade en stark position med 9,7 % väljarstöd. S hade 34,5 %, 6,3 procentenheter högre än idag. De rödgröna hade en egen majoritet i februari 2014. Sannolikt underskattades SD med ett par procentenheter, vi kunde ju konstatera ett systematiskt mätfel efter valet, men det bör inte varit mycket mer än ett par procentenheter. Sen skedde ganska stora förändringar från februari 2014 till valdagen. C och KD ökade och klarade sig kvar i riksdagen, SD ökade likaså. S och MP tappade.

Skulle valrörelsen resultera i samma förändring i år som 2014 så kan det blir regeringsskifte, men inget block skulle få egen majoritet utan SD skulle vara en ännu starkare tunga på vågen. Även om historien kan ge lite ledtrådar inför hur vi skall värdera framtiden vet vi också att mycket kan hända, framtiden har inte skett och historien behöver inte upprepa sig. Känslan av osäkerhet, oro och de upplevda konflikterna är sannolikt mer djupt rotade nu än 2014, antagligen kommer valrörelsen gå ut på att stärka klyftorna ännu mer. Fokus på problemen inte lösningarna. Vad det kommer att göra med väljarnas sympatier får vi se. Men ökar missnöjet så kommer det främst att gynna SD, från de andra partierna förväntar man sig även lösningar på problemen.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: