Svenskarna om Sverige och Nato

Läs hela rapporten här: Svenskarna om Sverige och Nato

En majoritet av svenskarna anser att det är rätt att Sverige är medlem i Nato. Flest positiva finns bland de som sympatiserar med regeringspartierna. Personer som sympatiserar med oppositionspartierna är mer emot, V mest emot, SD är inte lika positiv till ett Natomedlemskap som regeringspartierna, men samma stöd bland SD:s som S:sympatisörer.

Att 60 procent anser att det är rätt att Sverige är medlem i Nato stämmer överens med hur det sett ut i Novus undersökningar sedan 2022. Här finns historik från en likvärdig fråga: Åtta av tio svenskar tror Sverige blir medlem i Nato – Novus – Kunskap och undersökningar

Svenskarna är kluvna kring hur man anser att Sverige hanterat Nato-processen. 41% anser bra, 39% anser dåligt och 21% vet ej. Bland äldre är det fler som anser att det skötts bra. Män är mer positiva än kvinnor. De som sympatiserar med regeringspartierna anser i högre grad att det skötts bra.

43%, knappt varannan svensk, är för att svenska soldater skall kunna strida utomlands. 34% anser att det är dåligt. Ungefär var fjärde svensk vet inte om det är bra eller dåligt. Om man tittar på stödet för Ukraina, och även tidigare undersökningar kring försvarsviljan, så kan det påverka svenskens vilja att strida utomlands.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av GP under perioden 1–6 mars 2024 i Novus Sverigepanel. Undersökningen besvarades av 1033 personer i åldern 18–84 år. För ytterligare information om Novus Sverigepanel, se https://novus.se/om-novus/vanliga-fragor/. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta info@novus.se.

Läs hela rapporten här: Svenskarna om Sverige och Nato

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: