Förändringsrapporten 2024 – svenskarnas syn på demokrati och samhällsförändring

Läs hela rapporten här

Hur får vi ett samhälle där många människor och olika aktörer kan föra fram sina idéer och mötas med nyfikna frågor och synpunkter som tar idéerna vidare? På uppdrag av Frihamnsdagarna har Novus undersökt just detta.

Att det svenska samhället ska genomsyras av demokrati är i dag en ickefråga bland svenskarna. Undersökningen visar att nästintill alla svenskar (95%) tycker att demokrati är viktigt – men bara 45% anser att de kan vara med och påverka hur samhället förändras.

Det är tydligt att enbart en önskan om förändring inte automatiskt leder till konkret handling. Trots att en majoritet, närmare bestämt 85 procent, erkänner sitt personliga ansvar för att driva samhället i den önskade riktningen, visar det sig att faktiskt ta initiativ till förändring inte är lika självklart för många. Fyra av tio individer hävdar att de inte alls engagerar sig i någon form av aktivitet för att påverka förändring. Detta kan delvis förklaras av att nära var fjärde svensk (37%) är rädd för negativa konsekvenser om de uttrycker sina åsikter om samhället.

Lovisa Brunnberg, Novus rådgivare:
–  Det är viktigt är att skapa trygga miljöer där acceptansen och möjligheten att uttrycka sina åsikter om samhället finns, precis den typen av arena som Frihamnsdagarna försöker bidra med. Att närmare var fjärde svensk är rädd för negativa konsekvenser när man yttra sig om samhället är oroande och kan bidra till att man inte uttrycker sina åsikter överhuvudtaget. En siffra vi behöver ha koll på och dess utveckling framöver.

Ett urval av insikterna från Förändringsrapporten 2024 

 • En tredjedel av svenskarna tycker att demokrati och rättigheter är en av de viktigaste samhällsfrågorna. Det är lika viktigt som ”Försvar och samhällsberedskap” och ”Ekonomi”.
 • 6 av 10 anser att det finns ett behov av demokratiska arenor i samhället, för att diskutera samhällsfrågor.
 • Sex av tio engagerar sig på minst ett sätt för att skapa förändring i samhället. Störst andel (41 %) svarar att de engagerar sig genom att inte handla vissa varor.
 • Fyra av tio engagerar sig inte för att skapa förändring i samhället, och 57 % av dessa skulle inte heller vilja börja.
 • En majoritet (85 %) anser att man har ett eget ansvar för att samhället ska förändras i den riktning som man önskar.
 • 26 % tror att samhället kommer att utvecklas på ett sätt som de önskar, men 36 % tror tvärtom, alltså att samhället inte kommer att utvecklas på ett sätt som de önskar.
 • Mer än var tredje svensk (37 %) är rädd för negativa konsekvenser i form av hat och hot om de uttrycker sina åsikter om samhället.
 • En av tre (34 %) känner sig otrygg med att uttrycka sina åsikter i sociala medier, medan en av fem (22 %) känner sig trygga med att göra det.
 • 7 av 10 är intresserade av att lyssna på en partiledare som talar på en plats nära där de bor.
 • De tre viktigaste samhällsfrågorna enligt svenskarna är sjukvården (66 %), skola och utbildning (56 %) och brottsligheten (51 %). Demokrati och rättigheter hamnar på plats sex (32 %).
 • Fler kvinnor än män tycker att sjukvården samt miljö och klimat är viktiga samhällsfrågor. Fler män än kvinnor att invandring och integration samt energi är viktigt.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under februari 2024 av Novus på uppdrag av Frihamnsdagarna. Undersökningen gjordes via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel med ett riksrepresentativt urval av 1 068 respondenter från hela Sverige i åldrarna 18–84 år.

Kontaktperson
Lovisa Brunnberg

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: