Novus egna undersökningar

2024-01-30

Åtta av tio svenskar tror Sverige blir medlem i Nato

Ladda ner rapporten här: Sveriges medlemskap i Nato januari 2024

Nära åtta av tio svenskar (79%) tror att Sverige kommer att bli medlem i Nato.

“Tror du att Sverige kommer att bli medlem i Nato?”

Tron på detta har gått upp lite efter de senaste besluten i Turkiet. Men samtidigt är det långt ifrån 2022, när svenskarna i princip var övertygade om att Sverige skulle vara med i Nato. Så svensken är lite luttrad nu.

Tilltron till ett medlemskap är högre bland män 85% jämfört med kvinnor 73%. Tveksamheten är störst bland kvinnor 35-64 år. Uppdelat på partisympati är det osäkra väljare, de som idag inte vet vilket parti de skulle rösta på, cirka 9% av befolkningen, där 71% tror att Sverige kommer att bli medlem. Bland regeringspartierna är det 86% som tror det, och bland oppositionen 82%.

Drygt sex av tio svenskar (63%) tycker att Sverige ska bli medlem i Nato.

“Tycker du att Sverige ska bli medlem i den militära alliansen Nato?”

63% är ingen nämnvärd förändring jämfört med tidigare mätningar. Frågan ställdes dock lite annorlunda denna gång (se bifogad rapport), men svaren är tydligt jämförbara på denna och tidigare fråga. Det är fortfarande en klar majoritet som är för ett svenskt medlemskap. 23% av svenskarna är emot.

Precis som tron att Sverige kommer gå med i Nato så är män mer övertygade om att det är bra, 67% svarar ja jämfört med kvinnor 59%. Däremot är unga generellt oavsett kön mer tveksamma till ett Nato medlemskap. Tydligast är det bland kvinnor 18-34 år, där andelen som inte vet är 26%. Mest övertygade är de äldre åldersgrupperna, män 50-84 år och kvinnor 65-84 år. Tydligt de som mest minns det kalla kriget och Sovjetunionen. Är man 50 år 2024, så var man 15 år när Berlinmuren föll. Minns man inte det görs inte kopplingen mellan Ryssland och Sovjetunionen på samma sätt. Novus undersökningar kring rädsla för Ryssland som en stormakt visar på samma resultat. Äldre mer rädda, även om Ryska invasionen av Ukraina snabb skapade en ökad rädsla för Ryssland. Men den har också gått ned när kriget blev så långvarigt, har vi noterat i våra undersökningar.

Viljan att gå med i Nato är högre bland personer som sympatiserar med regeringspartierna (86% svarar ja) samt SD (72% svarar ja). Bland oppositionen, d.v.s. S+V+MP+C-sympatisörer, är det 56% som vill att Sverige blir medlem i Nato. De osäkra väljarna är även här mer osäkra – 20% svarar vet ej. Jämfört med 14% av alla svenskar, 5% regeringen, 8% SD och 16% oppositionen.

Torbjörn Sjöström, VD

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ under perioden 18–24 januari 2024 i Novus Sverigepanel. Undersökningen besvarades av 1092 personer i åldern 18–84 år. För ytterligare information om Novus Sverigepanel, se https://novus.se/om-novus/vanliga-fragor/.

Ladda ner rapporten här: Sveriges medlemskap i Nato januari 2024

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: