EAPC och Novus arbete

EAPC (European Association of Political Consultants) är ett etablerat professionellt nätverk med en historia som sträcker sig över 26 år. Organisationens medlemmar utgörs av individer som aktivt arbetar inom den demokratiska processen, särskilt i samband med primära val till parlament. Dessa medlemmar omfattar inte bara de som är direkt involverade i valkampanjer, utan även personer som arbetar inom närliggande områden såsom opinionsundersökningar.

Politiska konsulter spelar en central roll i utvecklingen av demokratin, främst på grund av deras nära koppling till politiska processer och särskilt valkampanjer. EAPC är fast beslutet att dess medlemmar ska agera som försvarare av demokratin. Efter händelserna vid Capitolium insåg EAPC vikten av att vara ännu mer engagerad i att stärka demokratin genom sina yrkesroller. Torbjörn Sjöström fick i uppdrag att skriva ett Charter for Democracy åt EAPC, för att ytterligare tydliggöra politiska konsulters roll i att upprätthålla demokratin.

Det är av avgörande betydelse att EAPC och dess medlemmar arbetar aktivt för att skydda och främja de grundläggande principer som utgör kärnan i en sund demokrati. Denna övertygelse driver organisationen att agera som en kraft för att stärka demokratiska institutioner och värden.

”Vi får en unik inblick”

Den 26 maj 2022 enades samtliga röster i att utse Novus VD, Torbjörn Sjöström, till vice ordförande i EAPC, European Association of Political Consultants.

– Att jag är med i EAPC innebär att vi får en unik inblick i internationella politiska kampanjer och hur politiker resonerar för att vinna val. Undersökningsbranschens viktigaste reklampelare är väljarbarometrar och politiska undersökningar. Att jag som Novus VD är med i EAPC innebär att Novus får ett gott kontaktnätverk men också kan hjälpa till att förklara kampanjernas roll i att påverka väljare. Något som annars ofta missas i politiska analyser.

Novus undersökningar utgör ett viktigt underlag för politiska konsulter. Genom Novus arbete och de studier som genomförs, erhålles en djupgående förståelse för de underliggande faktorer som kan leda till fenomen som populism, politikerförakt och en minskad förtroende för demokratin. Det är viktigt att förstå att utvecklingen inte nödvändigtvis måste vara negativ. De samma mekanismer som idag kan underminera förtroendet för demokratin har potentialen att användas för att stärka detta förtroende och främja en positiv riktning.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: