Nya siffror belyser AI-diskussionen vid Narvas och Novus seminarium

Narva och Novus är stolta över att framgångsrikt ha genomfört ett inspirerande lunchseminarium som fokuserade på artificiell intelligens (AI) och dess relevans i vår samtid. Evenemanget samlade deltagare från olika bakgrunder och gav dem möjligheten att ta del av en helt färsk undersökning om svenskarnas inställning till AI och AI-tjänster.

Delade åsikter

Svenska medborgares uppfattning om artificiell intelligens (AI) är splittrad. Resultaten av undersökningen, utförd av undersökningsföretaget Novus, ger en inblick i den allmänna attityden till AI och dess potentiella påverkan på samhället.

  • Delad inställning till AI: Siffrorna visar att inställningen till AI är något uppdelad i Sverige. 35 procent av deltagarna i undersökningen uttryckte en positiv inställning till AI, medan 29 procent kände en mer negativ attityd till ämnet.
  • Känslor inför framtiden med AI: Undersökningen avslöjade att 38 procent av respondenterna känner oro när de tänker på de kommande fem åren med AI, medan 29 procent känner sig lugna inför framtiden.
  • Jobb och arbetsliv: Tre av tio deltagare bedömde att AI kommer att utgöra ett hot mot många jobb, men färre tror att deras eget arbetsliv kommer att påverkas.
  • AI som lösning på stora frågor: Fyra av tio personer i undersökningen tror inte att AI kommer att erbjuda lösningar på mänsklighetens stora frågor, medan nära hälften inte anser att det finns en risk att AI kommer att utplåna mänskligheten.

Novus rådgivare Peter Blid om siffrorna:

”När vi lägger ihop resultatet från den här undersökningen, med tidigare liknande undersökningar, kan vi konstatera att AI-frågan fått ett mer publikt genomslag – och har i någon grad mognat. Den har blivit mer konkret, men också mer mångfacetterad. På frågan om AI är lösningen på mänsklighetens stora utmaningar, eller om vi mer löper en risk att AI utplånar oss – så är svaret ur allmänhetens synvinkel både och. Även här står det just nu och väger – men det finns dock ett starkt stöd för att reglera AI”.

De tre falangerna

Narva Communications expert Philip Trippenbach lyfte en annan aspekt under seminariet – de tre falangerna.

“Det finns tre huvudsakliga perspektiv på artificiell intelligens (AI), var och ett med sina egna värderingar och syn på risk. Dessa är det existentiella riskperspektivet, som prioriterar säkerhet; AI-etikperspektivet, som prioriterar rättvisa; och accelerationistperspektivet, som prioriterar välfärd.”

Han konstaterade även att AI bidragit med en ny samhällsfråga:

”Det är tydligt att vi nu ser en ny samhällsfråga växa fram: hur samhället hanterar och anpassar sig till AI. Mycket snabbt har svenskarna börjat inse att denna teknik är på väg att förändra vårt samhälle på djupet. Tillsammans med hållbarhetsfrågan kommer detta att bli en av de stora politiska frågorna de närmsta åren, säger Philip TrippenbachChief Strategy Officer på Narva Communications”

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: