Demokratins läge i Sverige: Svenskarnas syn och oro

Civil Rights Defenders publicerade idag resultaten från sin årliga undersökning om svenskarnas syn på demokratin. Denna informativa studie genomfördes av Novus och bidrar med en värdefull förståelse för hur svenska medborgare uppfattar demokratins styrkor och utmaningar, samt hur allmänheten ställer sig till demokratiska principer i svenska samhället.

Det händer just nu mycket i omvärlden, och det verkar lämna avtryck i svenskarnas syn på den egna demokratin –  vilket uttrycker sig i de resultat som framkommer i mätningen.

Mellan den 29/9 och 2/10 ombads 1054 respondenter ur Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel ta ställning till fem olika påståenden om demokratiska principer i svenska samhället.

Resultaten visar att en betydande majoritet, närmare bestämt 65%, känner att de demokratiska grundprinciperna har hotats under de senaste 12 månaderna, en signifikant ökning jämfört med de 40% som uppgav detta föregående år.

Vi ser även en signifikant större andel människor som uttrycker oro för att Sverige kan vara på väg mot att bli ett mer odemokratiskt land jämfört med 2022. Denna andel har ökat med 15 procentenheter (från 44% till 59%), vilket tyder på en påtaglig oro för landets demokratiska utveckling.

Samtidigt fortsätter en överväldigande majoritet av svenskarna (96% 2023 vs. 93% 2022) hålla fast vid vikten av att det land de lever i är demokratiskt. Dessa siffror visar att demokratins värderingar, trots ökad oro, fortsätter  vara fundamentala för det svenska samhället och dess medborgare.

Ta del av hela rapporten hos Civil Rights Defenders här.

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: